perjantai 1.12.2017

Haku Lahden yhteiskoulun peruskouluun 2018

Painotettu perusopetus alkaa Lahden yhteiskoulussa kuudennella tai seitsemännellä luokalla.

Kuvataide‐ ja musiikkipainotteinen opetus alkaa kuudennella luokalla ja matemaattisluonnontieteellispainotteisten (LUMA‐) luokkien opetus alkaa 7. vuosiluokalta.

Kaikilla peruskoulun viidesluokkalaisilla kotikunnasta riippumatta on mahdollisuus pyrkiä Lahden yhteiskoulun painotettuun opetukseen. Perusopetuksesta Lahden kaupungin kanssa tehty sopimus rajoittaa kunkin painotusaineen luokalle otettavien lahtelaisten oppilaiden määrän 24:ään vuosiluokkaa kohden.

Muille peruskoulun vuosiluokille oppilaita otetaan hakemuksen perusteella, jos oppilaspaikkoja on vapaana.

Hakumenettely

Lahden yhteiskouluun oppilaita otetaan hakumenettelyn perusteella kuvataide‐ ja musiikkipainotteista sekä LUMA‐painotteista opetussuunnitelmaa noudattaville luokille. Kouluun pyritään siten, että huoltaja täyttää yhden hakulomakkeen ja toimittaa sen oppilaan nykyiseen kouluun tai Yhteiskouluun. Hakulomakkeita saa kaikista lahtelaisista ja tietyistä ympäristökuntien alakouluista, Lahden yhteiskoulusta ja koulun web‐sivuilta www.lyk.fi/opiskelemaan/peruskouluun

Hakemukset tulee toimittaa Yhteiskouluun viimeistään keskiviikkona 31. tammikuuta 2018. Kaikille pyrkijöille lähetetään tieto valintapäätöksestä.

LUMA‐luokan haku on yhteinen Lahden yhteiskoulun ja Salpausselän koulun kesken. Haku voidaan tehdä joko Lahden kaupungin Wilma‐järjestelmän, kaupungin painotetun opetuksen hakulomakkeen tai Lahden yhteiskoulun hakulomakkeen kautta. Lahden kaupunki ohjeistaa asiassa oman hakujärjestelmänsä osalta.

Valintakoe

Yhdenvertaisen oppilasvalinnan takaamiseksi Lahden yhteiskouluun pyrkiville järjestetään
valintakokeet seuraavasti:

  • Musiikkiluokka maanantaista 29.1.2018 perjantaihin 2.2.2018 erillisen aikataulun mukaisesti. Jokaiselle musiikkiluokalle hakeneelle ilmoitetaan oma henkilökohtainen aika hakuajan päätyttyä.
  • Kuvataideluokka keskiviikkona 31.1.2018 klo 13–16.
  • Matemaattis‐luonnontieteellinen luokka torstaina 1.2.2018 klo 13‐15 Salpausselän koululla.  Koe on yhteinen Lahden yhteiskoulun ja Salpausselän koulun LUMA‐luokille pyrkiville.

Opiskelu ja opintososiaaliset edut

Yhteiskoulussa opetuksesta huolehtivat 6. luokalta lähtien kuhunkin aineeseen erikoistuneet aineenopettajat. Pitkänä vieraana kielenä Yhteiskoulussa opiskellaan englantia ja saksaa.

Kaikki luokat opiskelevat jaksojärjestelmässä. Tämä merkitsee sitä, että lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon, joille laaditaan omat lukujärjestykset. Tämä järjestely mahdollistaa oppiaineiden opiskelun keskittämisen tarkoituksenmukaisella tavalla.

Lahtelaiset oppilaat saavat Lahden yhteiskoulussa samat opintososiaaliset edut kuin kaupungin kouluissa. Oppilas on oikeutettu matkalippuun, jos Lahden yhteiskoulu on hänen lähikoulunsa ja koulumatka on viittä kilometriä pitempi. Muussa tapauksessa huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Tiedotus‐ ja tutustumistilaisuus

Kutsumme kaikki lastensa opiskelusta Lahden yhteiskoulussa kiinnostuneet vanhemmat tutustumaan kouluumme keskiviikkona 10. tammikuuta 2018 klo 18.00.

Lahden yhteiskoulun peruskoulun oppilasvalinnan aikataulu 2018

Tammikuu 2018
10.1. hakuinfo Lahden yhteiskoulun juhlasalissa klo 18.00
29.1‐2.2. musiikkiluokan (6.lk) valintakokeita
31.1. kuvataideluokan (6.lk) valintakoe kuvataideluokissa, Museo 3. krs klo 13‐16
31.1. haku syksyllä 2018 alkavaan painotettuun opetukseen päättyy

Helmikuu 2018
29.1.‐2.2. musiikkiluokan (6.lk) valintakokeita
1.2. matemaattis‐luonnontieteellisen luokan (7.lk) valintakoe Salpausselän koululla klo 13‐15
23.2. valintapäätökset postitetaan hakijoille

Toukokuu 2018
15.5. uusien painotettujen luokkien oppilaiden tutustumispäivä koululla klo 13‐15

Elokuu 2018
8.8. Lahden yhteiskoulun 123. lukuvuosi alkaa

Lisätietoa Lahden yhteiskoulun peruskouluun hakemisesta

Lahden yhteiskoulun verkkosivut http://www.lyk.fi/opiskelemaan/peruskouluun/
Lahden yhteiskoulun toimisto avoinna arkisin klo 8.00‐15.30
osoite: Kirkkokatu 2, 15110 Lahti
puhelin (03) 876 900
sähköposti: koulu@lyk.fi