perjantai 29.6.2018

Lahden Kansakoulu eli nk. Vuorikadun koulu on siirtynyt Lahden yhteiskoulun säätiön omistukseen
28.6.2018 lukien. Rakennuksen myyjä, Lahden kansanopiston säätiö jää edelleen vuokralaiseksi rakennukseen
15.6.2019 saakka. Lahden yhteiskoulun säätiö ottaa Lahden Kansakoulun koulukiinteistön
omaan koulukäyttöön syyslukukauden 2019 alusta lukien.

Kiinteistökauppa liittyy Lahden yhteiskoulun säätiön Kirkkokadulla sijaitsevan koulukiinteistön peruskorjaus‐
ja laajennushankkeeseen; seuraavan hankevaiheen ajaksi tarvitaan väistötilaa opetustyön
järjestämiseksi. Uusi koulukiinteistö Vuorikadulla antaa tähän tarkoitukseen riittävästi lisätilaa,
jotta opetustyö voi jatkua häiriöttä rakennustyön aikanakin. Säätiö pitää tärkeänä mahdollisuutta
tarjota oppilaille ja opiskelijoille oikeat, toimivat opiskelutilat myös poikkeustilanteessa.

Kirkkokadun ja Vuorikadun koulukiinteistöjen välimatka on n. 600 metriä, joten siirtyminen toimipisteestä
toiseen ei tuottane ongelmia oppituntien välillä; tälläkin hetkellä yhteiskoululaiset liikkuvat
kaupungilla mm. liikuntapaikoille kulkiessa.

Vanhan, Lahden Kansakoulun rakennuksen osto on Lahden yhteiskoulun säätiölle myös kulttuuriteko,
jolla halutaan säilyttää lahtelaisille merkittävä, historiallinen koulurakennus edelleen opetuskäytössä.
Lahden yhteiskoululla on kokemusta vanhan koulurakennuksen ylläpidosta: Kirkkokadulla
sijaitseva, vuonna 1899 valmistunut Yhteiskoulun vanha koulurakennus, Museo peruskorjattiin
täysin vuosina 1994‐95 ja rakennus säilyy hyväkuntoisena jatkuvan ylläpidon turvin.

Lahden Kansakoulun vuonna 1902 valmistunut rakennus on peruskorjattu viimeksi vuonna 2010.
Omaan käyttöön otettaessa Lahden yhteiskoulun säätiö tulee tekemään korjaustöitä lähinnä rakennuksen
ulkovaipan osalta; rakennus kaipaa mm. maalia ja peltitöitä, jotta se olisi arvoisessaan
kunnossa myös ulkoa katsottaessa. Sisätiloiltaan koulurakennus on erittäin hyvässä kunnossa.

Lahden yhteiskoulun säätiö on hankkinut Lahden Kansakoulun väistötilaksi, mutta jatkokäyttöäkin
rakennukselle tietenkin on: Lahden yhteiskoulu toimii perusopetuksen järjestäjänä Lahden kaupungin
kouluverkon osana ja huolehtii tällä hetkellä mm. Möysän koulusta tulevien oppilaiden lähikouluna
6. luokasta lukien ja itäisen oppilaaksiottoalueen toisena yläkouluna Tiirismaan koulun rinnalla.
Lahden yhteiskoulun peruskoulu tarjoaa myös painotettua opetusta; musiikki‐ ja kuvataideluokkien
opetus alkaa 6. vuosiluokalta ja matemaattis‐luonnontieteellisten luokkien opetus 7. vuosiluokalta.
Näille luokille on vuosittain aina reilusti enemmän hakijoita, kuin kouluun voidaan tällä
hetkellä ottaa. Kouluun tulevien oppilaiden määrä on ollut kasvussa erityisesti kaupungin osoittamalta
alueelta, joten lisätila on tarpeen tulevaisuudessa. Lahden yhteiskoulu pyrkii näin vastaamaan
Lahden kaupungin pyyntöön oppilaspaikkojen järjestämiseksi.

Lahden seudun lukioiden aloituspaikat ovat keskittyneet entistä enemmän Lahden keskustaan.
Tämä yhdessä lukiokoulutuksen suosion kanssa lisää painetta lukion aloituspaikkamäärän kasvattamiseen
Lahden yhteiskoulussa. Lisätilan turvin Yhteiskoulu pystyy jatkossa ottamaan kohtuullisessa
määrin lisää lukio‐opiskelijoita. Myös Yhteiskoulun aikuislukion muuttuvat koulutustarpeet
tarvitsevat jatkossa enemmän tilaa päiväaikaan. Iltaisin opetus keskittyy edelleen Kirkkokadulle.