torstai 18.10.2018

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUS – LUKIO AIKUISILLE

Lahden yhteiskoulun aikuislukiossa voi suorittaa lukion oppimäärän. Aikuisten lukion oppimäärä on yhteensä 44 kurssia.

Aikuislukion oppitunnit ovat iltaisin, joten lukion suorittaminen on mahdollista niin työssäkäyvälle kuin työttömälle työnhakijalle. Iltalukiotyyppinen koulutus tarjoaa opiskelumahdollisuuden erilaisiin elämäntilanteisiin, kuten perheelliselle, vuorotyöläiselle, eläkeläiselle, uutta ammattia haluavalle, jatko-opintoja tavoittelevalle.

Aikuislukioon on ikäraja 18-vuotta. Alle 18-vuotias voidaan ottaa opiskelijaksi aikuislukioon erityisin perustein, esimerkiksi terveydellisten ja sosiaalisten syiden perusteella[1]. Rehtori tekee päätöksen opiskelijaksi ottamisesta.

Lähiopetus, etäopetus vai verkko-opetus – erilaisia mahdollisuuksia opiskella

Aikuislukion lähiopetuksen oppitunnit, jotka ovat pituudeltaan 50 min, järjestetään neljänä päivänä viikossa, maanantaista torstaihin. Joitakin lukion kursseja järjestetään kaksi kertaa viikossa, jolloin opetuskerran pituus on pidempi, 100 min.

Etä- ja verkkokurssit tarjoavat mahdollisuuden opiskella ohjatusti itsenäisemmin. Etäkurssi suoritetaan osallistumalla lähiopetukseen ja tekemällä kurssin aikana määrätyt etätehtävät. Verkkokurssi suoritetaan ohjatusti verkon välityksellä. Ohjattu itsenäinen opiskelu vaatii kuitenkin sen, että on valmis ottamaan myös enemmän vastuuta opiskelustaan. Etä- ja verkkokurssit ovat kaikkien aikuislukiolaisten vapaasti valittavissa. Niiden avulla voi säädellä omaa opiskelutahtia nopeammaksi tai hitaammaksi. Tarvittaessa aikuisopiskelija voi rehtorin luvalla opiskella vaikka koko lukion oppimäärän etänä, itsenäisesti kotoa käsin. Osaamista mitataan tehtävillä ja kurssikokeilla, joiden suorittamisesta sovitaan.

Aikuislukion opiskelumahdollisuuksia

Aikuislukiossa voi suorittaa lukion ja ylioppilastutkinnon, jotka tuottavat yleissivistyksen ja hyvät edellytykset jatko-opinnoille. Ylioppilastutkinto on väylä jatko-opintoihin!

  • Aikuislukiossa tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aikaisemmat opinnot, mikä tarkoittaa sitä, että aikaisemmin suoritetut opinnot luetaan hyväksi opiskelijan opiskelusuunnitelmaan.
  • Aikaisemmin, kesken jääneet lukio-opinnot hyväksiluetaan ja opintoja voi jatkaa halutessaan siitä, mihin on jäänyt. Kaikkea ei siis tarvitse suorittaa enää uudestaan.
  • Myös aikuisopiskelijan ammatilliset opinnot ja tutkinnot huomioidaan. Jos opiskelijan tavoitteena on täydentää pätevyyttään ylioppilastutkinnolla, on hyvä suorittaa yo-tutkintoa tukevia lukiokursseja ennen yo-tutkintoon osallistumista.
  • Opiskelun kesto on 2–4 vuotta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Myös ylioppilaskirjoitukset voi hajauttaa kolmeen perättäiseen kirjoituskertaan.

Aikuislukion opinto-ohjaus on henkilökohtaista ohjausta kaikille lukion oppimäärää tai ylioppilastutkintoa suorittaville aikuislukion opiskelijoille. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

[1] Lukiolaki 1998/629, Luku 5; OPM:n asetus 856/2006 4 § 2. mom.

Aikuislukio tarjoaa myös yksittäisiä aineopiskelumahdollisuuksia, kuten

  • korottaa arvosanoja tai opiskella oppiaineita
  • kerrata aikaisempia opintoja
  • täydentää lukion päättötodistusta uusilla oppiaineilla tai kursseilla
  • täydentää aikaisemmin suoritettua yo-tutkintoa uusilla tutkintoaineilla[1]
  • valmentautua korkea-asteen pääsykokeisiin.

Opiskelija voi opiskella aineopiskelijana oman tarpeen mukaan tai omaksi iloksi jotain uutta, virkistävää ja mielekästä. Aina ei tarvitse tavoitella tutkintoja eikä arvosanoja. Jokaiselle opiskelijalle, myös aineopiskelijalle tarjotaan opinto-ohjausta ja tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma, jos opiskelija niin haluaa.

Hakeminen koulutukseen

Aikuisten lukio-opintoihin haetaan suoraan oppilaitokseen. Lukio-opinnot voi aloittaa lukuvuoden aikana, aina uuden opetusjakson alkaessa. Opetusjaksojen alkamis- ja päättymisajat on merkitty: Lukuvuoden 2018-2019 työjärjestys

Opetus on maksutonta – myös harrasteopiskelu – ilman kurssimaksua!

Opetus ja ohjaus ovat maksuttomia kaikille tutkintoa suorittaville ja aineopiskelijoille. Erillistä kurssi- tai lukukausimaksua ei ole. Oppikirjat ja opiskeluvälineet, kuten tietokone (läppäri) hankitaan itse. Oppikirjojakin on nykyään saatavilla edullisesti joko diginä tai kierrätettynä paperiversiona.

Katso mahdolliset poikkeukset kurssimaksuista alla.[2]

Ylioppilastutkintoon liittyy aina tutkintomaksuja, jotka kokelas maksaa itse.

 

Opiskelun iloa!

Yhteystietoja:

Lahden yhteiskoulun aikuislukio, Kirkkokatu 2, Lahti

aikuislukion toimisto p. 03 876 9050, aikuislukio@lyk.fi

rehtori Riitta Yrjänä, p. 044 0885 501, riitta.yrjana@lyk.fi

opinto-ohjaaja Enni Rantahalme, p. 044 4885 562, enni.rantahalme@lyk.fi

 

[1] Jos aineopiskelija haluaa täydentää tai uusia aikaisemmin suorittamaansa yo-koetta, ilmoittautuu hän pääsääntöisesti tekemään yo-koetta siihen lukioon, missä yo-tutkinto on alun perin kirjoitettu. Aikuislukio tarjoaa yo-tutkinnon kirjoituspaikan silloin, jos kokelaan alkuperäisen lukion ja asuinpaikan etäisyys on merkittävä.

[2] Jos opiskelija opiskelee tutkinto-opiskelijana samaan aikaan muussa toisen asteen oppilaitoksessa, peritään häneltä kurssimaksu 120 €. Toisen asteen oppilaitos on toinen lukio tai ammatillinen oppilaitos.