Lahden yhteiskoulun lukio on Lahden yhteiskoulun säätiön ylläpitämä yksityinen oppilaitos, joka on toiminut Lahdessa vuodesta 1896 alkaen. Nykyisellä paikallaan Kolkanmäellä, osoitteessa Kirkkokatu 2, koulu on seissyt vuodesta 1899.

Koulukiinteistömme keskellä Lahden kaupunkia – korttelin päässä torilta – on päivittäin noin 1500 oppilaan ja opiskelijan sekä 120 opettajan ja henkilökuntaan kuuluvan työpaikka. Opetusjärjestelyt ja laajat ajanmukaiset tilat takaavat sen, että väljyyttä ja mukavuutta riittää suuresta joukosta huolimatta.

Tutustu koulun historiaan tai lue lisää koulusta alta.

Yksityinen, mutta tavallinen ja yhteisöllinen

Koulun yksityisestä luonteesta huolimatta yhteistyötä tehdään Lahden kaupungin lukioiden kanssa ja opiskelu Yhteiskoulussa on samalla tavalla ilmaista, kuin muissakin toisen asteen oppilaitoksissa. Opiskelijalle koulun yksityinen luonne tarkoittaakin ennen kaikkea vahvaa yhteisöllisyyttä, joka syntyy tiiviistä yhteishengestä, yhteisistä tavoitteista ja pitkistä perinteistä. Yhteishenkeä lisäävät omat perinteet kuten peruskoulun eri luokka-asteiden järjestämän musiikki-illat, pullikset ja muut tapahtumat sekä lukiolaisten Linnanjuhlat, itsenäisyyspäiväjuhla ja joulujuhla, penkkarit, Wanhat Tanssit sekä muut erilaiset tapahtumat ja tempaukset pitkin vuotta.

Peruskouluun jo kutoselle

Lahden yhteiskoulun peruskouluun haetaan jo kuudennelle luokalle. Normaalin tuntijaon mukaan opiskelevien luokkien lisäksi peruskoulussa voi opiskella painotetummin matemaattis-luonnontieteellisiä aineita, kuvataidetta tai musiikkia. Peruskoulussa toimii kaksi oppilaanohjaajaa, toinen 6.-7. luokilla ja toinen 8.-9. luokilla. Lahden yhteiskoulun peruskoulun oppilaanohjauksen kehittämistoiminnan yhtenä painopistealueena on henkilökohtaisen ohjauksen lisääminen. Henkilökohtaista ohjausta tarjotaan 9. luokkalaisten lisäksi myös 7. ja 8. luokkalaisille.

Ohjaustoimintaa on laajennettu myös kuudensien luokkien oppilaille. Oppilaanohjaaja järjestää 6. luokille pienryhmäohjausta. Pienryhmätapaamisia on noin neljä lukuvuoden aikana ja niissä keskustellaan kokemuksista uudesta koulusta, harjoitellaan ryhmässä toimimista sekä kehitetään oppilaiden opiskelutaitoja ja tuetaan koulunkäyntiä. Seitsemäsluokkalaisten oppilaanohjausta on kehitetty tekemällä enemmän yhteistyötä luokanvalvojien kanssa: osa oppilaanohjauksen tunneista suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä 7. luokan luokanvalvojan kanssa. Syksyllä 2010 KiVa-koulu -ohjelmaan liittyneet oppitunnit pidettiin oppilaanohjaajan ja luokanvalvojan kanssa yhdessä. Lukuvuonna 2010-2011 keskitytään vastustamaan kiusaamista kun taas lukuvuonna 2009-2010 teemana olivat fiksut käytöstavat. Yhteiskoulussa on myös paljon kummiluokkatoimintaa ja kansainvälisiä projekteja.

Lue lisää peruskoulusta


Lukio-opiskelun vapautta

Lahden yhteiskoulun lukiossa on laaja valikoima niin syventäviä kuin koulukohtaisiakin kursseja, joista jokainen löytää varmasti itseään kiinnostavia vaihtoehtoja. Valinnaiset kurssit, koulun kuoro ja orkesteri tuovat vaihtelua opiskeluun, samoin osallistuminen oppilaskunnan hallituksen toimintaan tai tutor-toimintaan. Tarjolla on mm. kattava valikoima kieliä, vankka paketti reaaliaineita ja luonnontieteellis-matemaattisia aineita, sekä useita kursseja äidinkieltä ja ilmaisutaitoa. Valinnaisista ja koulukohtaisista kursseista löytyy suuri valikoima vaihtoehtoja, esimerkiksi tähtitieteenkurssi, eräkurssi, laulukurssi, erilaiset työ- tai projektikurssit sekä monia muita.

Lahden yhteiskoulun lukiossa toimii oppilaskunnasta muodostettu lukion oppilaskunnan hallitus. Hallitukseen valitaan joka syksy uusia jäseniä, mutta toimintaan voi lähteä mukaan ympäri vuoden. Hallitus koostuu aktiivisista oppilaista, jotka kukin omalla tavallaan tuovat panoksensa toimintaan. Hallitus järjestää ympäri vuoden erilaisia tapahtumia kouluarjen ohella opiskelijoiden iloksi. Tavallisimpia tapahtumia ovat aina palautuspäivänä järjestettävä kahvila ja tietyin välein järjestettävä hallituksen kirjakirppis, missä opiskelijat voivat myydä omia sekä ostaa muiden tuomia käytettyjä lukiokirjoja kohtuuhinnalla. Lukion oppilaskunnan hallitus tapaa noin kerran kuukaudessa ja toimii linkkinä opettajien ja oppilaiden välillä. Hallituksen toiminnassa jokainen saa olla yhtä paljon mukana, ja siellä karttuvat organisoinnin sekä ryhmätyöskentelyn taidot. Hallituksen toiminnasta saa myös hyviä ystäviä, joten se on oikea paikka jokaiselle!

Lahden yhteiskoulussa on myös aktiivista tutor-toimintaa. Lukion alkaessa uudet opiskelijat pääsevät tutustumaan toisiinsa Pajulahti-päivässä. Päivän vetäjinä toimivat koulutetut opiskelijatutorit, jotka hauskojen leikkien, pelien ja yhdessä tekemisen kautta tutustuttavat uudet opiskelijat toisiinsa, tutoreihin ja ryhmänohjaajiin.

Tutorit myös tukevat uusia opiskelijoita lukion alkaessa mm. neuvomalla lukujärjestysten teossa ja tutustuttamalla talon tapoihin. Tutorien kautta uudet opiskelijat tutustuvat vanhempien vuosikurssien opiskelijoihin. Tutorit saavat toiminnastaan yhden lukiokurssin, mutta myös paljon uusia ystäviä, kokemuksia ja elämyksiä. Ehkäpä juuri siksi tutor-toiminta on meillä niin suosittua!

Lue lisää lukiosta


Täydennä opintojasi LYK:n aikuislukion kursseilla

Lahden yhteiskoulun aikuislukio tekee omaa vahvaa koulutustehtäväänsä aikuisten lukiokoulutuksessa ja antaa hyvän lisän lahtelaiseen lukiokurssitarjontaan. Moni lahtelainen lukiolainen käyttää myös Lahden yhteiskoulun aikuislukion palveluja. Lahden yhteiskoulun lukion opiskelijalle aikuislukion kurssit ovat käytettävissä maksutta. Aikuislukion työviikko on maanantaista torstaihin ja päivittäinen opetus alkaa klo 16. Aikuislukiossa on tarjolla myös etä- ja verkkokursseja sekä kesälukio. Koululla on siis toimintaa aamusta iltaan ja ympäri vuoden! Syksyllä 2011 aikuislukion suojissa aloittanut starttilukio on uusi vaihtoehto: Starttilukion tavoitteena on auttaa lukio-opinnot käyntiin, jos lukio-opinnot kiinnostavat, mutta lukiopaikka jää yhteishaussa saamatta ja peruskoulusta saatu pohja kaipaa vahvistusta. Starttilukioon ei ole keskiarvorajaa. Starttilukion oppitunnit alkavat klo 14.

Lue lisää aikuislukiosta


Ammattitaitoinen opettajakunta ja osaava tukihenkilöstö

Lukio -opinnot ovat noin kolmevuotinen polku, jonka huipentuma on valmistuminen ylioppilaaksi. Tavoitteiden asettamisessa ja oman polun löytämisessä et kuitenkaan ole yksin, vaan sinulla on apunasi koko koulun tuki; opo, ryhmänohjaaja, aineenopettajat, rehtorit, henkilökunta, tutorit ja tietenkin omat luokkakaverit.  Opiskelijahuolto on aina taustalla oman oppimisen ja hyvinvoinnin tukena. Koulussamme on kokonaisvaltainen käsitys opiskelijahuoltotyöstä. Niinpä hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen kuuluu koko kouluyhteisölle, niin koulun kaikille työntekijöille kuin myös itse opiskelijoille. Opiskelijat voivat itse vaikuttaa asioihinsa mm. oppilaskunta- ja tutortoiminnan kautta. Oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä tärkeissä kysymyksissä voi kääntyä aina aineenopettajan tai ryhmänohjaan puoleen. Oppimisen ja erityisesti lukiasioiden tukena ja selvittelijänä koulussamme työskentelee myös erityisopettaja. Opo on apuna lukio-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelussa. Asiasta kuin asiasta voi keskustella lisäksi koulupsykologin ja terveydenhoitajan kanssa.

Lue lisää oppilashuollosta