Koulun klinikkaopettaja on Marko Majaniemi. Klinikalla oppilas voi työskennellä pienemmässä ryhmässä, ja saada siten enemmän henkilökohtaista ohjausta ja tukea tehtävien suorittamiseen. Klinikka toteuttaa myös henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevia suunnitelmia (HOJKS) ja järjestää tukiopetusta. Klinikkaopettaja tekee tiivistä yhteistyötä erityisopettajien, koulupsykologin ja oppilashuoltotyöryhmien (ORY, TAMMA) kanssa.

Yhteystiedot:

  • Puhelin: 044 488 5517
  • Sähköposti: marko.majaniemi[at]lyk.fi
  • Luokka KL
  • Avoinna klo 9.30 – 14.15