Opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijoita opinnoissa ja niiden suunnittelussa sekä auttaa opiskelijoita jatko-opintojen valinnassa. Opinto-ohjauksella tuetaan opiskelijoiden lukio-opintojen etenemistä, perehdytetään heidät ylioppilastutkinnon vaatimuksiin sekä autetaan jatko-opintoihin ja työelämään liittyvissä kysymyksissä. Opinto-ohjaus koostuu henkilökohtaisista ohjauskeskusteluista, ohjauksen oppitunneista sekä tarvittaessa myös pienryhmäohjauksesta. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta tarpeensa mukaan ja saada näin opintoihinsa liittyviin kysymyksiin vastauksia. Opinto-ohjaajalle voi varata tapaamisajan esimerkiksi puhelimitse, sähköpostitse tai käymällä paikan päällä.

Lukion opinto-ohjaajina toimivat Kirsi-Marja Lagerstam ja Mika Lehtolainen.

Opinto-ohjaajat tavoitat:

Kirsi-Marja Lagerstam

  • Matkapuhelin 044 488 5564
  • Sähköposti: kirsi-marja.lagerstam[at]lyk.fi
  • Huone Museo-rakennuksen alakerrassa

Mika Lehtolainen

  • Matkapuhelin 044 488 5567
  • Sähköposti: mika.lehtolainen[at]lyk.fi
  • Huone Museo-rakennuksen alakerrassa