Lukiokoulutukseen valmistava (LUVA) koulutus

-maahanmuuttajille tai vieraskielisille

Koulutuksen tavoitteet

Tavoitteena on lisätä maahanmuuttajien ja vieraskielisten opiskelijoiden mahdollisuuksia päästä lukiokoulutukseen ja menestyä lukio-opinnoissa. Tavoitteena on, että opiskelija hakeutuu lukioon valmistavan koulutuksen jälkeen.

Tavoitteena on

 • kehittää opiskelutaitoja
 • lisätä tietämystä suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista
 • syventää eri tiedonalojen käsitteiden, ajattelutapojen ja ilmaisun hallintaa
 • vahvistaa tiedonhankintaa ja – soveltamistaitoja sekä tieto- ja viestintäteknistä osaamista

Opiskelija voi LUVA-koulutuksen aikana tarvittaessa korottaa perusopetuksen arvosanoja.

Koulutuksen toteutus

Koulutuksen järjestäjänä on Lahden yhteiskoulun aikuislukio. Kouluviikko on nelipäiväinen: lähi- ja etäopetusta maanantaista torstaihin. Lähiopetus toteutetaan klo 14–19.50.

Koulutus kestää yhden lukuvuoden 21.8.2017–2.6.2018. Opetus on ilmaista ja koulutus oikeuttaa opintotukeen.

Koulutuspaikat

Koulutuspaikkoja on yhteensä 30, varasijoille otetaan 10. Koulutus toteutuu, mikäli hyväksyttyjä hakijoita on vähintään 10.

Opintojen sisältö

Opintojen laajuus on yhteensä 25 kurssia, joista

 • 10 kurssia suomen kieltä,
 • kolme kurssia muita kieliä,
 • kaksi kurssia matematiikkaa ja luonnontieteitä,
 • kaksi kurssia yhteiskuntatietoa ja kulttuurintuntemusta,
 • kaksi kurssia opinto-ohjausta ja
 • kuusi kurssia valinnaisia lukion oppiaineita

Luva-koulutuksen opetussuunnitelma

Pääsyvaatimukset

1. Hakija on nuori tai aikuinen maahanmuuttaja tai vieraskielinen.

2. Hakijalla on riittävä suomen kielen peruskielitaito (yleinen kielitutkinnon taso A2.2).

3. Pohjakoulutusvaatimuksena perusopetuksen oppimäärä tai sitä vastaava oppimäärä tai vastaavat tiedot ja / tai taidot.

4. Hakijan tavoitteena on jatkaa opiskelua lukiossa valmistavan koulutuksen jälkeen.

Huomio! Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka on jo suorittanut lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen tai korkeakoulututkinnon.

Hakuaika

 1. Nuoret, alle 18-vuotiaat hakijat hakevat Opintopolku.fi – kautta sähköisesti. Hakuaika on 23.5.–25.7.2017 klo 15.00 mennessä.
 2.  Aikuiset voivat hakea aikavälillä 23.5. – 4.8.2017 klo 15.00 mennessä suoraan Lahden yhteiskoulun aikuislukioon.

Hakulomakkeen voi noutaa hakuaikana aikuislukion toimistosta tai tulostaa näiltä sivuilta.

Hakulomake

Hakulomake maahanmuuttajille ja vieraskielisille lv. 2017-18Hakulomake toimitetaan hakuaikana Lahden yhteiskoulun aikuislukion toimistoon, Kirkkokatu 2, Lahti.

Valintapäätös

Opiskelijavalintapäätökset ilmoitetaan hakijoille kirjallisesti 9.8.2017. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan perjantaihin 18.8.2017 klo 15.00 mennessä. Opinnot alkavat maanantaina 21.8.2017. Koulutus alkaa, mikäli hyväksyttyjä hakijoita on vähintään 10.

Lisätietoja ja yhteystiedot

Riitta Yrjänä, aikuislukion rehtori, opinto-ohjaaja

puh. 044 0885 501 tai

aikuislukion toimisto, koulusihteeri Teija Ruotsalainen

puh. (03) 876 9050

Lahden yhteiskoulun aikuislukio
Kirkkokatu 2
15110 Lahti

Puhelin: (03) 876 9050
Sähköposti: aikuislukio[at]lyk.fi

Katso toimiston tarkat aukioloajat aikuislukion sivuilta.