Starttilukioon

Lahden yhteiskoulun aikuislukion Starttilukio

Lahden yhteiskoulun aikuislukiossa startataan toiselle asteelle

Startti 1: Peruskoulu loppuun

 • Starttilukiossa voi suorittaa peruskoulun loppuun, jos se on jäänyt kesken.
 • Starttilukiossa voi suorittaa perusopetuksen päättövaiheen (7-9 luokat) opintoja.
  Kun perusopetuksen oppimäärä 46 kurssia on suoritettu, opiskelija saa perusopetuksen päättötodistuksen.

Startti 2: Peruskoulun arvosanojen korottaminen

 • Starttilukiossa voi korottaa seuraavia perusopetuksen oppiaineita:
  – äidinkieli ja kirjallisuus / suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
  – toinen kotimainen kieli, B1-kieli ruotsi
  – vieras kieli, A-kieli englanti
  – matematiikka
  – uskonto / elämänkatsomustieto
  – historia
  – yhteiskuntaoppi
  – fysiikka
  – kemia
  – biologia
  – maantieto
  – terveystieto
  – opinto-ohjaus ja työelämätaidot
 • Peruskoulun päättötodistuksen päättöarvosana korottuu kyseisessä aineessa, jos suoritettavien kurssien keskiarvo on parempi kuin päättötodistuksen päättöarvosana. Korotetuista arvosanoista saa erillisen todistuksen. Korotettua arvosanaa voi käyttää esimerkiksi seuraavassa yhteishaussa.
 • Jokaiselle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Startti 3: Peruskoulun tietojen kertaaminen ja lukio-opintojen aloittaminen

 • Opiskelija valitsee perusopetuksen oppiaineista yhden tai useamman oppiaineen, jota hän kertaa.
 • Perusasioiden kertaaminen on hyvä Startti lukioon tai ammatillisiin opintoihin.
 • Lukion oppiaineiden opiskelun voi aloittaa aikuislukiossa muiden oppiaineiden osalta.*)

Startti 4: Lukion oppimäärän suorittaminen aikuislukiossa

 • Aikuislukio on hyvä vaihtoehto silloin, jos ei ole muuta opiskelupaikkaa ja haluaa suorittaa lukion
  tai opiskeluun aikuislukiossa on erityiset syyt.*)
 • Aikuislukioon pääsemiseksi ei ole keskiarvorajaa.
 • Lukion oppimäärä aikuislukiossa on kaikkiaan 44 kurssia.
 • Aikuislukion opiskelijaksi ilmoittaudutaan aikuislukion toimistossa 15.8.2019 mennessä.


Alle 18-vuotiasta hakijaa koskeva sääntö

 • *) Alle 18-vuotias voidaan ottaa opiskelijaksi aikuislukioon erityisin perustein, esimerkiksi terveydellisten
  ja sosiaalisten syiden perusteella. Rehtori tekee päätöksen opiskelijaksi ottamisesta.

Hakeminen

 • Opiskelijaksi ilmoittautuminen tehdään aikuislukion toimistossa 3.6. – 19.6.2019 tai 22.7. – 9.8.2019 mennessä. Aikuislukio on lomalla 21.6.–21.7.2019, jolloin toimisto on suljettu.
 • Ilmoittautuminen tehdään täyttämällä oheinen ilmoittautumislomake. Lomakkeen liitteeksi tulee peruskoulun päättötodistuksen kopio.

Starttilukion hakulomake syksy 2019

 

Lisätietoja saa Lahden yhteiskoulun aikuislukion toimistosta. Tule paikan päälle, soita tai meilaa.

Rehtori Riitta Yrjänä, puhelin  044 088 5501, sähköposti: riitta.yrjana@lyk.fi
Opinto-ohjaaja Enni Rantahalme, puhelin 044 4885 562, sähköposti: enni.rantahalme@lyk.fi

Aikuislukion toimisto, puhelin (03) 876 9050, sähköposti aikuislukio[at]lyk.fi
Koulusihteeri Teija Ruotsalainen

Opiskelu Starttilukiossa

 • Koulutuksen järjestäjänä on Lahden yhteiskoulun aikuislukio.
 • Starttilukion oppitunnit järjestetään Lahden kansakoulussa, Vuorikatu 13, Lahti.
 • Starttilukion oppitunnit alkavat klo 10.15. Lukiokurssien oppitunnit alkavat klo 16.15.
 • Aikuislukion lukuvuosi alkaa maanantaina 19.8.2019.

Mitä opiskelu aikuislukiossa maksaa?

 • Aikuislukion opetus on maksutonta.
 • Jos tavoitteena on perusopetuksen päättötodistus, oppikirjat ja opiskelumateriaali sekä ruokailu ovat maksuttomia.
 • Korottajat ja muut aineopiskelijat hankkivat oppikirjat pääsääntöisesti itse, mutta joitakin oppikirjoja saa lainaksi koulusta.
 • Muu opiskelumateriaali hankitaan itse.
 • Starttilukion opintoihin voi saada opintotukea sekä koulumatkatukea (aikuisten perusopetuksen varsinaiset opiskelijat, opintojen laajuus vähintään 22 kurssia / lukuvuosi).

Starttilukion esitteet

Starttilukion esite 2019

Aikuislukion toimisto

Kirkkokatu 2
15110 Lahti
Puhelin: (03) 876 9050
Sähköposti: aikuislukio[at]lyk.fi

Koulusihteeri Teija Ruotsalainen

Rehtori Riitta Yrjänä
Matkapuhelin: 044 088 5501

Opinto-ohjaaja Enni Rantahalme
Matkapuhelin: 044 4885 562

Katso toimiston tarkat aukioloajat aikuislukion sivuilta.