Näille sivuille on koottu joitakin ennen kaikkea opiskelijan huoltajaa koskevia asioita. Selaa sivujen sisältöä oikean laidan valikon avulla.

Huomioittehan kuitenkin, että esimerkiksi lomakkeet löytyvät keskitetysti omasta paikastaan, Lomakkeet-sivulta. Koulun henkilökunnan ja opettajien yhteystiedot on myös koottu yhteen, löydätte ne Yhteydenotto-sivun kautta. Niin ikään opiskelijahuollolla ja opinto-ohjauksella on omat sivunsa.

Myös ylälaidan hakupalkki auttaa tiedonhaussa.

Ryhmänohjaajat

Lukiossa opiskelijat on jaettu ryhmiin ja kullakin ryhmällä on oma ryhmänohjaaja, joka kulkee opiskelijoiden mukana koko lukio-opintojen ajan. Ryhmänohjaaja on ohjaava opettaja, jonka opiskelijat tapaavat viikoittain ryhmänohjaajan tuokiossa. Lisäksi jokaisen jakson lopussa on ryhmäohjaajan tunti, jolloin ryhmänohjaalla on enemmän aikaa vaihtaa kuulumisia oman ryhmänsä opiskelijoiden kanssa. Ryhmänohjaajat ovat lukion opinto-ohjaajan ohella opiskelijoiden ohjaustoiminnan keskeisiä toimijoita. Ryhmänohjaaja on vastuussa ryhmänsä opiskelijoiden opintojen edistymisen seurannasta ja tarvittaessa yhteydenpidosta vanhempiin. Myös vanhemmat voivat olla yhteydessä ryhmänohjaajaan opiskelijan opintojen edistymiseen liittyvissä kysymyksissä.

Lukuvuoden 2018–2019 ryhmänohjaajat

Ryhmänohjaajiin saat parhaimmin yhteyden puhelimitse tai sähköpostitse. Puhelinnumerot löytyvät opiskelijoille jaetusta LYK-kalenterista. Voit myös jättää soittopyynnön koulun kansliaan, puh. (03) 876 900. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lyk.fi (korvaa ä- ja ö-kirjaimet).

Ryhmä Ryhmänohjaaja Kotiluokka
I A Lauri Tervakangas Y
I B Piritta Hietanen U
I C Ilse Pirttimaa S
I D Hanna Järventausta LS
I E Hannu Virolainen D
I YT Ari Koljonen AV
II A Esa Lehtonen X
II B Kati Timonen R
II C Anu Hyypiä/Kati Ilmavirta W
II D Mari Sorvali BG3
II E Tarja Perkiömäki Z
II YT Mika Lehtolainen V
III A Anne Helppolainen FY2
III B Jaana Vähä-Pietilä EG
III C Tomi Kuutti TV1
III D Janne Makkonen PH
III E Hannele Heino BI
III YT Juha Hirvonen T

Vanhempainillat

Myös lukiossa järjestetään vanhempainiltoja, jokaisella luokkatasolla on omat vanhempainillat. Aiheena vanhempainilloissa on mm. ylioppilaskirjoitukset ja jatko-opinnot.

Lukuvuoden 2016–2017 vanhempainillat

  • Ykköset 12.10.2016
  • Kakkoset 07.03.2017
  • Kolmoset 16.11.2016

Poissaolot ja loman anominen

Opiskelijan poissaololle on aina oltava hyväksyttävä syy. Hyväksyttävä syy on sairaus ja rehtorin tai ryhmänohjaajan antama lupa. Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää ryhmänohjaaja, muutoin rehtori. Lupa on aina pyydettävä etukäteen. Hakemuslomakkeita saa koulun toimistosta tai koulun verkkosivuilta (kohdasta Lomakkeet).

Lukuvuoden työpäivät

Lukuvuoden 2016–2017 tyopäivät