Näille sivuille on koottu joitakin ennen kaikkea oppilaan huoltajaa koskevia asioita. Selaa sivujen sisältöä oikean laidan valikon avulla. Huomioittehan kuitenkin, että esimerkiksi lomakkeet löytyvät keskitetysti omasta paikastaan, Lomakkeet-sivulta. Koulun henkilökunnan ja opettajien yhteystiedot on myös koottu yhteen, löydätte ne Yhteydenotto-sivun kautta. Niin ikään oppilashuollolla ja oppilaanohjauksella on omat sivunsa. Myös ylälaidan hakupalkki auttaa tiedonhaussa.

Luokanvalvojat

Jokaisella luokalla on oma luokanvalvoja, lähiope, joka kulkee luokan mukana läpi peruskoulun. Luokanvalvojan oppilaat tapaavat maanantaisin luokanvalvojan tuokiossa, jossa käydään läpi kunkin viikon ajankohtaiset asiat. Lisäksi jokaisen jakson viimeisenä päivänä on luokanvalvojan tunti, jolloin luokanvalvojalla ja luokalla on enemmän aikaa vaihtaa kuulumisia kuluneesta jaksosta ja muista tärkeistä asioista. Luokanvalvoja on myös yhteydessä kotiin, jos oppilaan koulun käynnissä on ongelmia.

Luokanvalvojat lukuvuonna 2016–2017

Luokanvalvojiin saat parhaimmin yhteyden puhelimitse tai sähköpostitse. Puhelinnumerot löytyvät oppilaille jaetusta LYK-kalenterista. Voit myös jättää soittopyynnön koulun kansliaan, puh. (03) 876 900. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lyk.fi (korvaa ä- ja ö-kirjaimet).

Luokka Luokanvalvoja Kotiluokka
6A Ville Pakkanen AT1
6B Mira Veteläinen F
6C Aino Matikainen O
6D Teija Lepola M
6KUVA-1 Helene Kuokka Ä
6KUVA-2 Minna Naakka TV3
6MUSA-1 Eetu Taavitsainen MU4
6MUSA-2 Caron Koskinen MU1
7A Esko Tikkala C
7B Sarra Maala-Luukkonen Kielistudio/Kolkka
7C Sanna Neva MO
7D Wilhelmina Salmi (31.12. asti) Eeva Hiitiö (1.1. alkaen) G
7KUVA-1 Pirjo Marjomäki-Carluccio Ö
7KUVA-2 Jenni Korhonen N
7LUMA-1 Sami Sillanpää L
7LUMA-2 Antti Jääskeläinen Juhlasali
7MUSA-1 Katja Rautionaho MU2
7MUSA-2 Henriikka Kuronen K
8A Silja Lampinen TV4
8B Tiina Ylimaunu BG2
8C Anna Muikku J
8D Sauli Aaltola BG1
8KUVA Hannu Polkutie
(31.1. asti) Pietari Kellokumpu (1.2. alkaen)
P
8LUMA-1 Tero Heikkinen FY1
8LUMA-2 Marika Häkkinen Nurkka 1
8MUSA-1 Kirsti Juvonen I
8MUSA-2 Sari Laakso Nurkka 2
9A Anniina Piikkilä-Nieminen AT2/Ateljee
9B Mikko Myllylä PR
9C Kati Ilmavirta H
9KUVA-1 Marjut Vaakanainen E
9KUVA-2 Elina Suojala B
9LUMA-1 Tanja Aho KE
9LUMA-2 Anette Komu EG
9MUSA-1 Johanna Lehtonen TV2
9MUSA-2 Niina Vesikukka-Lahti MU3

 

Vanhempainillat

Vanhempailtoja järjestetään kaikilla luokka-asteilla, 6.–8. luokilla kerran lukuvuodessa ja 9. luokalla kaksi kertaa lukuvuodessa, syksyllä ja keväällä. Luokka-asteiden yhteisistä vanhempainilloista lähetetään kutsu oppilaan mukana vanhemmille kotiin.

Vanhempainilloissa käsitellään kullakin luokka-asteella olevia ajankohtaisia asioita; 6. luokalla koulun aloitusta uudessa koulussa, 7. luokalla valinnaisainevalintoja ja 9. luokalla yhteishakua ja peruskoulun jälkeistä koulutusta. 8. luokan vanhempainillassa on usein vieraileva luennoitsija puhumassa ajankohtaisista aiheista.

Koulu toivoo vanhempien osallistuvan aktiivisesti vanhempainiltoihin ja toivottaa kaikki vanhemmat tervetulleiksi koulun tilaisuuksiin. Luokka-asteiden yhteisten vanhempainiltojen lisäksi luokanvalvojat järjestävät myös luokkakohtaisia vanhempainiltoja.

Vanhempainiltojen aikatauluista ilmoitetaan hyvissä ajoin etukäteen. Lukuvuoden kaikkien yhteisten vanhempainiltojen ajankohdat löytyvät peruskoulun sivuilta.

Poissaolot ja loman anominen

Oppilaan poissaololle on aina oltava hyväksyttävä syy. Hyväksyttävä syy on sairaus ja rehtorin tai luokanvalvojan antama lupa. Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää luokanvalvoja, muutoin rehtori. Lupa on aina pyydettävä etukäteen.

Enintään kolmen päivän poissaolot anotaan luokanvalvojalta Helmen kautta. Pidemmät poissaolot anotaan rehtorilta loma-anomuslomakkeella. Hakemuslomakkeita saa koulun toimistosta tai koulun verkkosivuilta (kohdasta Lomakkeet). Huoltaja vastaa oppilaan opiskelusta lomamatkojen aikana. Poissaoloselvitys on tehtävä ensimmäisenä poissaoloa seuraavana koulupäivänä. Selvitys tehdään Helmen kautta luokanvalvojalle.

Vanhempia pyydetään ottamaan yhteyttä luokanvalvojaan viimeistään, jos oppilas on ollut poissa yli kaksi päivää.

Lukuvuoden työpäivät

Lukuvuoden 2015–2016 tyopäivät

Lukuvuoden tapahtumista löytyy lisätietoa peruskoulun omilta sivuilta!

Helmi

Käytössämme on oppilashallintojärjestelmä Helmi, johon on pääsy myös oppilaan huoltajilla. Helmi on oiva työkalu kodin ja koulun välisen yhteistyön tehostamiseen. Helmi soveltuu läsnäolon seurantaan, tietojen hallintaan, ajankohtaiseen tiedottamiseen, arviointiin ja sen tukitoimiin, valintoihin sekä ajankohtaiseen viestintään niin koulun sisällä kuin opettajien, oppilaiden ja huoltajien välillä.

Helmen kautta oppilaat voivat seurata koulunkäyntiä, suorittaa valintoja ja hoitaa viestintää koulun suuntaan. Helmi sisältää runsaasti muita koulun arkitoimintaa tukevia ominaisuuksia niin opettajille, oppilaille kuin huoltajillekin (mm. poissaolot, kokeet, lukujärjestykset, läksyt, tiedotteet, tapaamiskalenteri).

Oppilaiden huoltajat saavat koulultamme käyttäjätunnukset ja lyhyen opastuksen Helmeen. Toivomme, että kaikki huoltajat ottavat Helmen jokapäiväiseen käyttöön. Huoltaja! Jos et jostain syystä ole saannut Helmi-tunnusta, ota yhteyttä koulun toimistoon.

Siirry Helmeen

Lahden yhteiskoulun vanhempainyhdistys

Lahden yhteiskoulun oppilaiden vanhemmat ovat tervetulleita mukaan vanhempainyhdistyksen toimintaan. Vanhempainyhdistys kokoontuu joka kuukauden toinen tiistai klo 18 Ts1-luokassa.

Vanhempainyhdistys on järjestänyt vuosittain joulumyyjäiset sekä  osallistunut vanhempainiltojen järjestelyihin. Toiminnan tuotto käytetään oppilaille jaettaviin stipendeihin sekä opiskelua tukeviin hankintoihin: esim.luokkien ja koulukirjaston lehtitilauksiin.

Lue lisää toiminnasta Vanhempainyhdistyksen sivuilta!