Peruskoulun oppilashuolto

Lahden yhteiskoulun peruskoulussa oppilasta palvelee monipuolinen oppilashuolto. Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta sekä psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on mahdollisuus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

Oppilashuolto kuuluu koko kouluyhteisölle ja siitä vastaa oppilashuoltoryhmä (ORY). Oppilashuoltoryhmän jäseniä ovat rehtori, koulupsykologi, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, oppilaanohjaajat sekä erityisopettajat. Yksittäisen oppilaan asiassa kootaan tapauskohtainen asiantuntijaryhmä (TAMMA). Aloite ryhmän perustamiseen voi tulla kotoa, opettajalta tai koulun muulta henkilökunnalta. Lupa ryhmän perustamiseen saadaan oppilaalta ja huoltajalta. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä mm. sosiaali- ja terveystoimen kanssa.

Lue lisää oppilashuollosta oikean laidan valikon avulla.