Lahden yhteiskoulussa järjestetään peruskoulun oppilaille työelämään tutustumista.

9. lk.: 16.–20.10.2017, viiden päivän tet-jakso
8. lk.: 21.5.–31.5.2018, yhdeksän päivän tet-jakso

TET-jaksolla pyritään lähentämään koulun ja työelämän yhteyksiä, antamaan oppilaille virikkeitä tulevaa uranvalintaa varten sekä parantamaan työn arvostusta nuorten keskuudessa.

  • Oppilaan päivittäinen työaika on keskimäärin 6 tuntia.
  • Työelämään tutustuminen tapahtuu koulua koskevien säädösten ja määräysten puitteissa. Oppilas ei ole työsuhteessa työnantajaan, joten oppilaalle ei makseta palkkaa tutustumisjakson ajalta.
  • Oppilas on työharjoittelussa vakuutettu kuten koulupäivinä. Vakuutus koskee myös oppilaan matkoja työpaikalle ja takaisin.
  • Oppilaan toivotaan voivan ruokailla työpaikalla.
  • Koulussa oppilaalle annetaan käyttäytymisohjeet. Työpaikalla tulee nimetä vastuuhenkilö, joka selvittää työpaikkaa koskevat turvallisuusohjeet sekä ohjaa ja valvoo työhön tutustumista.
  • Oppilaan toivotaan saavan mahdollisimman laajan kuvan työpaikasta (toimiala, tuotteet, ammatit ja tehtävät, työn asettamat vaatimukset jne.) sekä saavan suorittaa monipuolisia työtehtäviä.

Kasiluokkalainen:

  • Mikäli oppilaan työelämään tutustumisessa syntyy ongelmia, tulee  ottaa yhteys koulun oppilaanohjaaja Mikko Myllylään, puh. 044 4885 568.
  • Ilmoita TET-paikkasi oppilaanohjaajalle täyttämällä oheinen sähköinen lomake. Lähetä lomake viimeistään 14.5.2018 mennessä.

TET-lomake