Lahden yhteiskoulussa järjestetään peruskoulun oppilaille työelämään tutustumista. Kahdeksasluokkalaisilla on tänä vuonna 22.5.-1.6.2017 seitsemän päivän TET-jakso. Huomioi, että helatorstai ja perjantai 26.5. ovat vapaapäiviä. TET-jaksolla pyritään lähentämään koulun ja työelämän yhteyksiä, antamaan oppilaille virikkeitä tulevaa uranvalintaa varten sekä parantamaan työn arvostusta nuorten keskuudessa.

  • Oppilaan päivittäinen työaika on keskimäärin 6 tuntia.
  • Työelämään tutustuminen tapahtuu koulua koskevien säädösten ja määräysten puitteissa. Oppilas ei ole työsuhteessa työnantajaan, joten oppilaalle ei makseta palkkaa tutustumisjakson ajalta.
  • Oppilas on työharjoittelussa vakuutettu kuten koulupäivinä. Vakuutus koskee myös oppilaan matkoja työpaikalle ja takaisin.
  • Oppilaan toivotaan voivan ruokailla työpaikalla.
  • Koulussa oppilaalle annetaan käyttäytymisohjeet. Työpaikalla tulee nimetä vastuuhenkilö, joka selvittää työpaikkaa koskevat turvallisuusohjeet sekä ohjaa ja valvoo työhön tutustumista.
  • Oppilaan toivotaan saavan mahdollisimman laajan kuvan työpaikasta (toimiala, tuotteet, ammatit ja tehtävät, työn asettamat vaatimukset jne.) sekä saavan suorittaa monipuolisia työtehtäviä.
  • Mikäli oppilaan työelämään tutustumisessa syntyy ongelmia, tulee  ottaa yhteys koulun oppilaanohjaaja Marianne Leikkaaseen, puh. 044 4885 563.

Ilmoita TET-paikkasi oppilaanohjaajalle täyttämällä oheinen sähköinen lomake. Lähetä lomake viimeistään 15.5.2017 mennessä.

TET-lomake