Lahden yhteiskoulussa järjestetään peruskoulun oppilaille työelämään tutustumista.

9. lk.: 15.–19.10.2018, viiden päivän tet-jakso
8. lk.: 20.-29.5.2019, kahdeksan päivän tet-jakso

TET-jaksolla pyritään lähentämään koulun ja työelämän yhteyksiä, antamaan oppilaille virikkeitä tulevaa uranvalintaa varten sekä parantamaan työn arvostusta nuorten keskuudessa.

  • Oppilaan päivittäinen työaika on keskimäärin 6 tuntia.
  • Työelämään tutustuminen tapahtuu koulua koskevien säädösten ja määräysten puitteissa. Oppilas ei ole työsuhteessa työnantajaan, joten oppilaalle ei makseta palkkaa tutustumisjakson ajalta.
  • Oppilas on työharjoittelussa vakuutettu kuten koulupäivinä. Vakuutus koskee myös oppilaan matkoja työpaikalle ja takaisin.
  • Oppilaan toivotaan voivan ruokailla työpaikalla.
  • Koulussa oppilaalle annetaan käyttäytymisohjeet. Työpaikalla tulee nimetä vastuuhenkilö, joka selvittää työpaikkaa koskevat turvallisuusohjeet sekä ohjaa ja valvoo työhön tutustumista.
  • Oppilaan toivotaan saavan mahdollisimman laajan kuvan työpaikasta (toimiala, tuotteet, ammatit ja tehtävät, työn asettamat vaatimukset jne.) sekä saavan suorittaa monipuolisia työtehtäviä.

Työelämään tutustuja:

  • Mikäli työelämään tutustumisessa syntyy ongelmia, ota yhteys koulun oppilaanohjaaja Marianne Leikkaaseen (luokat: 8A, 8B, 8C, 8D, 9kuva1, 9kuva2, 9luma1, 9luma2, 9musa1 ja 9musa2) tai Mikko Myllylään, puh. 044 4885 568 (luokat: 8kuva1, 8kuva2, 8luma1, 8luma2, 8musa1, 8musa2, 9A, 9B, 9C ja 9D).
  • Ilmoita TET-paikkasi oppilaanohjaajalle täyttämällä oheinen sähköinen lomake. Lähetä lomake viimeistään 10.5.2019 mennessä.

TET-lomake