Ylioppilastutkinnon rakenne

Ylioppilaskirjoitukset järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa, syksyllä ja keväällä. Ylioppilastutkinto koostuu vähintään neljästä kokeesta, joista äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Kolme muuta pakollista koetta valitaan seuraavien neljän kokeen joukosta:

 • toisen kotimaisen kielen koe,
 • yksi vieraan kielen koe,
 • matematiikan koe ja
 • yksi reaaliaineissa järjestettävä koe.

Vähintään yhdessä pakollisessa aineessa on suoritettava pitkän oppimääränmukainen koe (A-kieli, pitkä matematiikka). Pakollisten aineiden lisäksi kokelas voi lisäksi sisällyttää tutkintoonsa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen.

Ylioppilastutkinnon suorittamisesta laaditaan suunnitelma yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Suunnittelu aloitetaan jo toisen lukiovuoden syksyllä.

Ylioppilastutkinnon hajauttaminen

Ylioppilastutkinnon voi suorittaa joko yhdellä kertaa tai hajautetusti enintään kolmen perättäisen kirjoituskerran aikana. Hajautuspäätös tulee tehdä harkiten ja siitä on aina neuvoteltava opinto-ohjaajan kanssa.

Yhden tutkintokerran aikana voi osallistua vain yhteen pitkään oppimäärään perustuvaan vieraan kielen kokeeseen ja enintään kahteen lyhyen kielen kokeeseen. Tutkintoon ei voi sisältyä saman oppiaineen eritasoisia kokeita. Ylioppilastutkinto tulee valmiiksi, kun kokelas on suorittanut hyväksytysti pakolliset kokeet.

Lisätietoa ylioppilastutkinnosta saa Ylioppilastutkintolautakunnan Internet-sivuilta osoitteesta www.ylioppilastutkinto.fi

(Ylioppilastutkintolautakunta 2017)

Koetilaisuudet

Kirjalliset kokeet alkavat klo 9.00 ja kestävät 6 tuntia. Kahden ylimääräisen kielen kirjoittajalla on aikaa 8 tuntia. Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 12.00! Paikalla on oltava puoli tuntia ennen koetilaisuuden alkua.

 

Ylioppilaskirjoitusten aikataulu syksy 2018

Ylioppilaskirjoitusten aikataulu syksy 2018

Kirjalliset kokeet

ma 17.9. äidinkieli, lukutaidon koe

ke 19.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä, englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä

pe 21.9.  uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

ma 24.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä: englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä

ti 25.9.  äidinkieli, kirjoitustaidon koe

to 27.9.  toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

pe 28.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

ma 1.10.  matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä (paperilla)

Ylioppilaskirjoitusten aikataulu kevät 2019

Ylioppilaskirjoitusten aikataulu kevät 2019

ti 12.3. äidinkieli, lukutaidon koe

to 14.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä: englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä

pe 15.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

ma 18.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ke 20.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä: englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä

pe 22.3. äidinkieli, kirjoitustaidon koe

ti 26.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

to 28.3. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

Oikeus osallistua ylioppilaskirjoituksiin

Tutkintoon osallistuminen edellyttää, että kokelas on ennen kokeeseen osallistumista opiskellut

 • vähintään kirjoitusaineidensa pakolliset kurssit
 • vähintään kaksi kurssia sellaista reaaliainetta, johon ei kuulu pakollisia kursseja
 • vähintään kolme kurssia, jos on kyse vieraan kielen lyhyestä oppimäärästä (B2 ja B3)

Rehtori voi erityisestä syystä myöntää osallistumisoikeuden ylioppilaskirjoituksiin, vaikka em. ehdot eivät kokelaan kohdalla täyttyisikään. Tämä voi tulla kysymykseen esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, kun opiskelija on saanut kielitaitonsa ulkomailla tai hänellä on ollut pitkäaikainen sairaus, joka on estänyt opiskelemasta vaadittavia kursseja.

On kuitenkin suositeltavaa suorittaa myös kirjoitettavien aineiden valtakunnalliset  ja koulukohtaiset syventävät kurssit.

(Ylioppilastutkintolautakunta 2017)

Ilmoittautuminen

Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kevään 2019 tutkintoon ilmoittaudutaan 9.11.2018 mennessä ja syksyn 2019 tutkintoon 17.5.2019 mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Jos opiskelija jää saapumatta ilmoittautumaansa koetilaisuuteen ilman erityisen painavaa syytä  tai ei jätä koesuoritusta arvosteltavaksi, koe katsotaan keskeytyneeksi ja hylätyksi.

Kokeen valinta pakolliseksi tai ylimääräiseksi on sitova koko tutkinnon osalta. Samoin kokeen vaativuustason valinta on sitova koko tutkinnon osalta eräin poikkeuksin.

Tutkintoa tai erillisiä kokeita suorittamaan ilmoittautunut kokelas on velvollinen maksamaan ylioppilastutkintoon liittyvät maksut.

(Ylioppilastutkintolautakunta 2017)

Ylioppilastutkintomaksut

Opetusministeriö päättää ylioppilastutkintomaksut. Lukiokoulutuksen järjestäjä perii kokelailta tutkintomaksut ja tilittää ne ylioppilastutkintolautakunnalle.

Perusmaksu 14,00 €  (2017)

Lisäksi jokaisesta kirjoitettavasta aineesta maksu on 28,00 € (2017)

Hajauttaja suorittaa jokaisena suorituskertana sekä perusmaksun että ainekohtaiset maksut. Maksut on suoritettava määräajassa koulusta saatavalla pankkisiirtolomakkeella.

(Ylioppilastutkintolautakunta 2017)

Yleisiä ohjeita

Ole aina ajoissa paikalla. Jätä päällysvaatteet, laukku yms liikunnan pukutiloihin ennen koesaliin menoa. Koesali avataan puolta tuntia ennen kokeen alkua. Saliin ei saa mennä, jollei valvojia ole vielä paikalla. Salin ovella valvojat tarkastavat, ettei mukana tuoda luvattomia tavaroita.

Saliin ei saa tuoda:

 • matkapuhelimia tai muita elektronisia laitteita
 • vieraskielistä tekstiä sisältäviä esineitä
 • mitään omia papereita. Koesalista ei saa myöskään viedä mukanaan papereita.

Eväät tulee olla läpinäkyvässä kelmussa tai rasiassa tms. Hedelmät kuorittuina. Jos tarvitset omia lääkkeitä koetilaisuudessa, näytä lääkkeet valvojalle. Rahapussit jätetään juhlasalissa näyttämön reunalle ja muuhun niille osoitettuun paikkaan, jos koe on muussa tilassa.

YTL:n tietyissä kokeissa sallimat apuvälineet; laskin, taulukkokirja tai sanakirja jätetään ilmoitettuun ajankohtaan mennessä toimistoon tarkastusta varten. Samalla täytetään apuvälineiden tarkastukseen liittyvä lomake. Toimisto toimittaa apuvälineet paikallesi koesaliin.

Kokelaiden paikat arvotaan jokaista kirjoituskertaa varten erikseen. Oman paikan löytäminen ja muut alkuseremoniat vievät hieman aikaa. Rehtori kertoo jokaisen koetilaisuuden alussa yleisohjeistuksen päivän kokeesta. Asiaa ei ole paljon, mutta kaikki on tärkeää, joten kuuntele rauhassa. Kun tulet ajoissa, Sinulle jää aikaa kuunnella ohjeita ja rauhoittua ennen kokeen alkamista.

Jos kuitenkin myöhästyt kokeen alusta, soita jo matkalta koulun toimistoon p. (03) 876 900 ja koululle saavuttuasi mene suoraan toimistoon.

Kokeen aikana

Kaikkiin vastauspapereihin, myös nk. suttupapereihin merkitään

 • kokelasnumero (löydät sen nimilapustasi, omalta koepaikaltasi)
 • nimikirjoitus ja nimen selvennys

Jos sinulla on asiaa, nouse seisomaan paikkasi viereen. Valvoja tulee kysymään asiasi.

WC-käynnit tapahtuvat valvojan kanssa siten, että naispuoliset kokelaat vie naisvalvoja ja miespuoliset kokelaat miesvalvoja. Salista voi olla poissa vain yksi kokelas ja yksi valvoja kerrallaan. Koepaperit tulee peittää wc-käynnin ajaksi.

Jos sinulta putoaa kynä, kumi tms. lattialle, voit nostaa sen itse, mikäli yletyt siihen istualtasi. Muutoin nouse seisomaan, niin valvoja tulee nostamaan pudonneen esineen.

Kynät ja puhtaaksikirjoitus

 • äidinkielen tekstitaidonkoe ja esseekoe  lyijykynällä
 • reaaliaineet ja matematiikka lyijykynällä, piirroksissa saa käyttää värikyniä
 • toinen kotimainen kieli, vieras kieli lyijy-, muste- tai kuulakynällä
 • kielikokeen optinen lomake aina lyijykynällä (HB tai Nro 2)

Missään kokeessa ei saa käyttää punakynää! Jos joudut korjaamaan valmista puhtaaksikirjoittamaasi tekstiä, käytä samaa kynää kuin millä olet puhtaaksikirjoituksen tehnyt.

Kokeesta poistuminen

Kirjallisen kokeen koeaika on tasan kuusi tuntia. Kirjallisesta kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 12.

Kun poistut, vie kaikki paperisi valvojalle, joka pitää pöytäkirjaa. Suttupapereihin ja niihin vastauksiin, joita et halua arvosteltavan merkitse selkeästi teksti KONSEPTI ja vedä henkselit tekstin yli.

Älä poistu salista ennen kuin saat luvan ja valvoja on kirjannut sinut pöytäkirjaan. Mikäli pöytäkirjan pitäjän eteen muodostuu jonoa, odota paikallasi, kunnes tilaa tulee. Keskustelu odottaessa on kielletty. Muista ottaa kaikki tavarasi mukaasi ennen poistumista.

Kun kuuden tunnin koeaika päättyy, on kirjoittaminen lopetettava välittömästi ja laskettava kynä pöydälle. Jos jostain paperistasi puuttuu vielä esim. nimi, pyydä valvoja paikalle nimen lisäämisen ajaksi.

Preliminäärit

Preliminäärikoe on ylioppilaskokeen kaltainen varsinaiseen ylioppilaskokeeseen valmentava koe. Tarkoituksena on harjoitella ajankäyttöä ja vastaustekniikkaa kuusi tuntia kestävässä kokeessa. Preliminäärejä järjestetään sekä syksyisin että keväisin. Kysy tarkemmat tiedot preliminääreistä omalta aineenopettajaltasi.

Tentit

Tentit eli loppukuulustelut ovat ylioppilaskokeeseen valmistavia tilaisuuksia, joissa käydään vielä kerran läpi oppimäärän keskeisiä asioita. Tenttejä järjestetään keväisin ja ilmoittautuminen tehdään hyvissä ajoin etukäteen Internetin kautta. Opiskelija on velvollinen osallistumaan ilmoittautumiinsa tentteihin tenttijärjestyksen mukaisesti. Tenttien aikataulut tulevat näkyville koulun verkkosivuille ja ILMOon hyvissä ajoin ennen tenttien alkamista.

Opiskelijan on suositeltavaa osallistua niiden aineiden tentteihin, jotka aikoo kirjoittaa ylioppilaskokeissa. Tenttiin osallistuminen on tärkeä osa kirjalliseen kokeeseen valmistautumista.

Kirjoitusten jälkeiset korotuskuulustelut

Opiskelija voi halutessaan osallistua keväällä kirjoitusten jälkeisiin korotuskuulusteluihin, joissa voi yrittää korottaa aineen koko oppimäärän arvosanaa.

Ylioppilaskokeiden tulokset

Koesuoritusten alustavan arvostelun suorittaa opettajasi, jolta saat tiedot alustavista pistemääristä. Lopulliset pistemäärät ja arvosanan päättää ylioppilastutkintolautakunta. Syksyn tulokset tulevat viimeistään marraskuun viimeisellä viikolla ja kevään tulokset viimeistään toukokuun viimeisellä viikolla.

Ylioppilastutkintotodistus

Niille kokelaille, jotka on hyväksytty pakollisissa kokeissa ja jotka saavat lukion päättötodistuksen, lautakunta antaa ylioppilastutkintotodistuksen. Todistus annetaan sinä tutkintokertana, jolloin kaikki pakolliset kokeet on hyväksytysti suoritettu. Kokelaalle, joka on suorittanut hyväksytysti tutkinnon pakolliset kokeet, mutta joka ei ole vielä oikeutettu saamaan lukion päättötodistusta, ei anneta ylioppilastutkintotodistusta.

Todistukseen merkitään hyväksytysti suoritettujen kokeiden arvosanat. Jos kokelas on ennen todistuksen antamista uusinut jonkin kokeen, todistukseen merkitään tästä kokeesta saatu parempi arvosana. Kompensoidusta kokeesta merkitään todistukseen hylätty arvosana.

Todistus hyväksytyistä kokeista annetaan myös tutkintoa suorittavalle kokelaalle, joka sallitussa ajassa on hyväksytysti suorittanut vain osan kokeista ja ylioppilaalle, joka tutkintotodistuksen saamisen jälkeen on uusinut kokeita tai täydentää nyt tutkintoaan.

Todistuksen sisältämät tiedot

Todistuksesta ilmenevät suoritetut pakolliset ja ylimääräiset kokeet, kunkin kokeen taso ja kokeesta saatu arvosana. Arvosanat, niitä vastaavat pistemäärät ja niiden likimääräiset suhteelliset osuudet ovat seuraavat:

laudatur (ylistetään) L 7 5 %
eximia cum laude approbatur (erinomaisella kiitoksella hyväksytään)  E 6 15 %
magna cum laude approbatur (suurella kiitoksella hyväksytään) M 5 20 %
cum laude approbatur (kiitoksella hyväksytään) C 4 24 %
lubenter approbatur (mielellään hyväksytään) B 3 20 %
approbatur (hyväksytään) A 2 11 %
improbatur (hylätään) I 0 5 %

 

Kokelaan oikeusturva

Mikäli kokelas on  tyytymätön ylioppilastutkintolautakunnan päätökseen jolla koesuoritus on arvosteltu, hän voi hakea lautakunnalta tarkistusarvostelun suorittamista. Tarkistusarvostelun hinta 50 euroa. Mikäli uusi arvostelu johtaa arvosanan korottamiseen, maksun saa takaisin. Hakemus tulee tehdä rehtorille 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin kokelaalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulos tietoonsa.

(Ylioppilastutkintolautakunta 2017)

Ylioppilasjuhla

Ylioppilasjuhla järjestetään koululla sekä syksyn että kevään ylioppilaille.

Syksyn 2018 ylioppilasjuhla pidetään keskiviikkona 5.12.2018 klo 15.30.

Kevään 2019 ylioppilasjuhla on lauantaina 1.6.2019 klo 9.30.