Ylioppilastutkinnon rakenne

Ylioppilaskirjoitukset järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa, syksyllä ja keväällä. Ylioppilastutkinto koostuu vähintään neljästä kokeesta, joista äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Kolme muuta pakollista koetta valitaan seuraavien neljän kokeen joukosta:

  • toisen kotimaisen kielen koe,
  • yksi vieraan kielen koe,
  • matematiikan koe ja
  • yksi reaaliaineissa järjestettävä koe.

Vähintään yhdessä pakollisessa aineessa on suoritettava pitkän oppimääränmukainen koe (A-kieli, pitkä matematiikka). Pakollisten aineiden lisäksi kokelas voi lisäksi sisällyttää tutkintoonsa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen.

Ylioppilastutkinnon suorittamisesta laaditaan suunnitelma yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Suunnittelu aloitetaan jo toisen lukiovuoden syksyllä.

Ylioppilastutkinnon hajauttaminen

Ylioppilastutkinnon voi suorittaa joko yhdellä kertaa tai hajautetusti enintään kolmen perättäisen kirjoituskerran aikana. Hajautuspäätös tulee tehdä harkiten ja siitä on aina neuvoteltava opinto-ohjaajan kanssa.

Yhden tutkintokerran aikana voi osallistua vain yhteen pitkään oppimäärään perustuvaan vieraan kielen kokeeseen ja enintään kahteen lyhyen kielen kokeeseen. Tutkintoon ei voi sisältyä saman oppiaineen eritasoisia kokeita. Ylioppilastutkinto tulee valmiiksi, kun kokelas on suorittanut hyväksytysti pakolliset kokeet.

Lisätietoa ylioppilastutkinnosta saa Ylioppilastutkintolautakunnan Internet-sivuilta osoitteesta www.ylioppilastutkinto.fi

(Lahden yhteiskoulun abiopas 2019)

Koetilaisuudet

Kaikki ylioppilaskokeet alkavat klo 9.00, mutta paikalla on oltava jo klo 8.15. Koeaika on kuusi tuntia. Koesalista saa poistua aikaisintaan klo 12. Mahdollinen lisäaika kokeessa on kaksi tuntia, jolloin koeaika on kahdeksan tuntia.

Ylioppilaskirjoitusten aikataulu kevät 2019

Ylioppilaskirjoitusten aikataulu kevät 2019

ti 12.3. äidinkieli, lukutaidon koe

to 14.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä: englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä

pe 15.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

ma 18.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ke 20.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä: englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä

pe 22.3. äidinkieli, kirjoitustaidon koe

ti 26.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

to 28.3. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

Oikeus osallistua ylioppilaskirjoituksiin

Tutkintoon osallistuminen edellyttää, että kokelas on ennen kokeeseen osallistumista opiskellut

  • vähintään kirjoitusaineidensa pakolliset kurssit
  • vähintään kaksi kurssia sellaista reaaliainetta, johon ei kuulu pakollisia kursseja
  • vähintään kolme kurssia, jos on kyse vieraan kielen lyhyestä oppimäärästä (B2 ja B3)

Rehtori voi erityisestä syystä myöntää osallistumisoikeuden ylioppilaskirjoituksiin, vaikka em. ehdot eivät kokelaan kohdalla täyttyisikään. Tämä voi tulla kysymykseen esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, kun opiskelija on saanut kielitaitonsa ulkomailla tai hänellä on ollut pitkäaikainen sairaus, joka on estänyt opiskelemasta vaadittavia kursseja.

On kuitenkin suositeltavaa suorittaa myös kirjoitettavien aineiden valtakunnalliset  ja koulukohtaiset syventävät kurssit.

(Lahden yhteiskoulun abiopas 2019)

Ilmoittautuminen

Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kevään 2019 tutkintoon ilmoittaudutaan 9.11.2018 mennessä ja syksyn 2019 tutkintoon 17.5.2019 mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Jos opiskelija jää saapumatta ilmoittautumaansa koetilaisuuteen ilman erityisen painavaa syytä  tai ei jätä koesuoritusta arvosteltavaksi, koe katsotaan keskeytyneeksi ja hylätyksi.

Kokeen valinta pakolliseksi tai ylimääräiseksi on sitova koko tutkinnon osalta. Samoin kokeen vaativuustason valinta on sitova koko tutkinnon osalta eräin poikkeuksin.

Tutkintoa tai erillisiä kokeita suorittamaan ilmoittautunut kokelas on velvollinen maksamaan ylioppilastutkintoon liittyvät maksut.

(Lahden yhteiskoulun abiopas 2019)

Ylioppilastutkintomaksut

Opetusministeriö päättää ylioppilastutkintomaksut. Lukiokoulutuksen järjestäjä perii kokelailta tutkintomaksut ja tilittää ne ylioppilastutkintolautakunnalle.

Perusmaksu 14,00 €  (2019)

Lisäksi jokaisesta kirjoitettavasta aineesta maksu on 28,00 € (2019)

Hajauttaja suorittaa jokaisena suorituskertana sekä perusmaksun että ainekohtaiset maksut. Maksut on suoritettava määräajassa koulusta saatavalla pankkisiirtolomakkeella.

(Lahden yhteiskoulun abiopas 2019)

Yleisiä ohjeita

Takaat itsellesi rauhallisen kokeen aloituksen olemalla aina ajoissa paikalla. Jätä päällysvaatteet ja laukku koesalin pukutiloihin ennen koesaliin menoa. Arvoesineet, esimerkiksi kännykkä kannattaa jättää kotiin, omaan kaappiin tai koulun toimistoon.

Koesali avataan klo 8.15. Saliin ei saa mennä, jollei valvojia ole vielä paikalla. Salin ovella valvojat tarkastavat, ettei mukana tuoda luvattomia tavaroita.

Kokelaiden paikat arvotaan jokaista kirjoituskertaa varten erikseen. Oman paikan löytäminen ja muut alkuseremoniat vievät hieman aikaa.  Kun tulet ajoissa, sinulle jää aikaa kuunnella ohjeita ja rauhoittua ennen kokeen alkamista.

Jos kuitenkin myöhästyt kokeen alusta, soita jo matkalta koulun toimistoon p. (03) 876 900 ja koululle saavuttuasi mene suoraan toimistoon.

Yo-kokeessa käytettävät välineet

Kaikki ylioppilastutkinnon kokeet ovat keväästä 2019 lukien digitaalisia. Kokeeseen tuodaan henkilöllisyystodistus/passi/ajokortti, oma päätelaite, sen laturi ja kuulokkeet sekä tarpeelliset kirjoitusvälineet. Opiskelijalle osoitetulla paikalla on valmiina päätelaitteen koejärjestelmään käynnistävä muistitikku sekä muistiinpanopaperia, johon kirjoitetaan omat tunnistetiedot. Koepaikalla ovat myös valmiina fysiikan, kemian, maantieteen ja matematiikan kokeessa sallitut, tarkastetut apuvälineet.

Koesaliin ei saa tuoda:

  • mitään omia papereita. Koesalista ei saa myöskään viedä mukanaan papereita.
  • matkapuhelinta, älykelloa tai muita kiellettyjä elektronisia laitteita.
  • vieraskielistä tekstiä sisältäviä esineitä – koskee myös vaatteita.

Eväät tulee olla läpinäkyvässä kelmussa tai rasiassa tms. Hedelmät kuorittuina. Jos tarvitset omia lääkkeitä koetilaisuudessa, näytä lääkkeet valvojalle.

Rahapussit ja rannekellot jätetään juhlasalissa näyttämön reunalle tai muuhun niille osoitettuun paikkaan, jos koe on muussa tilassa.

Kokeen aikana

Omalta koepaikalta ei saa poistua kokeen aikana ilman valvojan lupaa. Jos sinulla on asiaa, viittaa tai nouse seisomaan paikkasi viereen. Valvoja tulee kysymään asiasi. Laiteongelmatilanteissa sinut saatetaan siirtää uudelle paikalle.

Jos sinulta putoaa jotain lattialle, voit nostaa sen itse, mikäli yletyt siihen istualtasi. Muutoin nouse seisomaan, niin valvoja tulee nostamaan pudonneen esineen.

WC‐käynnit tapahtuvat valvojan kanssa. Salista voi olla poissa vain yksi kokelas ja yksi valvoja kerrallaan. Wc‐käynnin ajaksi koepaperit tulee peittää ja koneen näyttö pimentää Abitin käyttöliittymässä näytönsäästäjänapin avulla.

Kokeesta poistuminen

Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 12. Kun poistut, vie koetikku ja kaikki paperisi valvojalle, joka pitää pöytäkirjaa.  Älä poistu salista ennen kuin saat luvan ja valvoja on kirjannut sinut pöytäkirjaan. Mikäli pöytäkirjan pitäjän eteen muodostuu jonoa, odota paikallasi, kunnes tilaa tulee. Keskustelu odottaessa on kielletty.

Kun tutkinnon järjestämisestä vastaava tai kokeen valvoja ilmoittaa koeajan päättyneen, koe on päätettävä välittömästi.

Preliminäärit

Preliminäärikoe on ylioppilaskokeen kaltainen varsinaiseen ylioppilaskokeeseen valmentava koe. Tarkoituksena on harjoitella ajankäyttöä ja vastaustekniikkaa kuusi tuntia kestävässä kokeessa. Preliminäärejä järjestetään sekä syksyisin että keväisin. Kysy tarkemmat tiedot preliminääreistä omalta aineenopettajaltasi.

Tentit

Tentit eli loppukuulustelut ovat ylioppilaskokeeseen valmistavia tilaisuuksia, joissa käydään vielä kerran läpi oppimäärän keskeisiä asioita. Tenttejä järjestetään keväisin ja ilmoittautuminen tehdään hyvissä ajoin etukäteen Internetin kautta. Opiskelija on velvollinen osallistumaan ilmoittautumiinsa tentteihin tenttijärjestyksen mukaisesti. Tenttien aikataulut tulevat näkyville koulun verkkosivuille ja ILMOon hyvissä ajoin ennen tenttien alkamista.

Opiskelijan on suositeltavaa osallistua niiden aineiden tentteihin, jotka aikoo kirjoittaa ylioppilaskokeissa. Tenttiin osallistuminen on tärkeä osa kirjalliseen kokeeseen valmistautumista.

Kirjoitusten jälkeiset korotuskuulustelut

Opiskelija voi halutessaan osallistua keväällä kirjoitusten jälkeisiin korotuskuulusteluihin, joissa voi yrittää korottaa aineen koko oppimäärän arvosanaa.

Ylioppilaskokeiden tulokset

Koesuoritusten alustavan arvostelun suorittaa opettajasi, jolta saat tiedot alustavista pistemääristä. Lopulliset pistemäärät ja arvosanan päättää ylioppilastutkintolautakunta. Syksyn tulokset tulevat viimeistään marraskuun viimeisellä viikolla ja kevään tulokset viimeistään toukokuun viimeisellä viikolla.

Ylioppilastutkintotodistus

Niille kokelaille, jotka on hyväksytty pakollisissa kokeissa ja jotka saavat lukion päättötodistuksen, lautakunta antaa ylioppilastutkintotodistuksen. Todistus annetaan sinä tutkintokertana, jolloin kaikki pakolliset kokeet on hyväksytysti suoritettu. Kokelaalle, joka on suorittanut hyväksytysti tutkinnon pakolliset kokeet, mutta joka ei ole vielä oikeutettu saamaan lukion päättötodistusta, ei anneta ylioppilastutkintotodistusta.

Todistukseen merkitään hyväksytysti suoritettujen kokeiden arvosanat. Jos kokelas on ennen todistuksen antamista uusinut jonkin kokeen, todistukseen merkitään tästä kokeesta saatu parempi arvosana. Kompensoidusta kokeesta merkitään todistukseen hylätty arvosana.

Todistus hyväksytyistä kokeista annetaan myös tutkintoa suorittavalle kokelaalle, joka sallitussa ajassa on hyväksytysti suorittanut vain osan kokeista ja ylioppilaalle, joka tutkintotodistuksen saamisen jälkeen on uusinut kokeita tai täydentää nyt tutkintoaan.

Todistuksen sisältämät tiedot

Todistuksesta ilmenevät suoritetut pakolliset ja ylimääräiset kokeet, kunkin kokeen taso ja kokeesta saatu arvosana. Arvosanat, niitä vastaavat pistemäärät ja niiden likimääräiset suhteelliset osuudet ovat seuraavat:

laudatur (ylistetään) L 7 5 %
eximia cum laude approbatur (erinomaisella kiitoksella hyväksytään)  E 6 15 %
magna cum laude approbatur (suurella kiitoksella hyväksytään) M 5 20 %
cum laude approbatur (kiitoksella hyväksytään) C 4 24 %
lubenter approbatur (mielellään hyväksytään) B 3 20 %
approbatur (hyväksytään) A 2 11 %
improbatur (hylätään) I 0 5 %

 

Kokelaan oikeusturva

Mikäli kokelas on  tyytymätön ylioppilastutkintolautakunnan päätökseen jolla koesuoritus on arvosteltu, hän voi hakea lautakunnalta tarkistusarvostelun suorittamista. Tarkistusarvostelun hinta 50 euroa. Mikäli uusi arvostelu johtaa arvosanan korottamiseen, maksun saa takaisin. Hakemus tulee tehdä rehtorille 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin kokelaalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulos tietoonsa.

(Lahden yhteiskoulun abiopas 2019)

Ylioppilasjuhla

Ylioppilasjuhla järjestetään koululla sekä syksyn että kevään ylioppilaille.

Syksyn 2018 ylioppilasjuhla pidetään keskiviikkona 5.12.2018 klo 15.30.

Kevään 2019 ylioppilasjuhla on lauantaina 1.6.2019 klo 9.30.