Lukiodiplomit

Kuvataiteen lukiodiplomi
Käsityön lukidiplomi
Musiikin lukiodiplomi
Liikunnan lukiodiplomi

KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI

Lukiossamme voit suorittaa Kuvataiteen lukiodiplomin Opetushallituksen laatimien valtakunnallisten tehtävien ja ohjeiden perusteella, joihin voi tutustua ennakkoon Opetushallituksen www-sivuilla jo edellisenä keväänä. Diplomi suoritetaan kuvatatiteen projektikurssin (KU6) kanssa samalla tuntipaikalla tai opettajan kanssa sovittavana aikana koulun tiloissa. Diplomikurssi kannattaa suorittaa opintojen loppuvaiheessa, koska ennen kurssille osallistumistasi sinulla tulee olla suoritettuna vähintään 4 kuvataidekurssia. Kuvataidediplomi koostuu itse työstä, portfoliokansiosta ja omaan työhön liittyvästä kirjallisesta osiosta. Lukiodiplomitehtävät vaativat itsenäistä ajattelua sekä edeltävien kuvataidekurssien tietojen, taitojen ja tekniikoiden hallintaa. Diplomitehtävät suoritetaan ilman opettajan ohjausta.

 

KÄSITYÖN LUKIODIPLOMI

Lukiodiplomi on vuosittain toistuva valtakunnallinen kurssi, jonka tehtävät tulevat opetushallitukselta. Diplomikurssin osallistumisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut vähintään kaksi lukion käsityökurssia. Erillistä käsityön lukiodiplomikurssia ei koulussamme järjestetä, mutta opiskelija voi halutessaan suorittaa diplomin edellä mainittujen kurssien puitteissa henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Lukiodiplomissa tehdään prosessiportfolio, josta näkyvät työn edistyminen ja ideoiden kehittyminen. Opiskelija ei saa kurssilla apua opettajalta, vaan työskentelee itsenäisesti opettajan valvonnassa koulun tiloissa. Kurssi järjestetään ja arvioidaan opetushallituksen antamien lukiodiplomiohjeiden mukaisesti.

MUSIIKIN LUKIODIPLOMI

Musiikin lukiodiplomi suoritetaan opettajan kanssa sovittavana aikana. Ennen lukiodiplomin aloittamista opiskelijan täytyy suorittaa vähintään neljä lukion musiikin kurssia. Musiikin lukiodiplomi suoritetaan Opetushallituksen laatimien valtakunnallisten ohjeiden mukaan. Lukiodiplomin perustana on opiskelijan koko lukioaikainen musiikinopiskelu. Lukiodiplomin voi suorittaa joko näytesalkkuna lukioaikaisista töistä tai näytesalkkuna projektityöstä, esimerkiksi oma konsertti. Kysy lisää lukiodiplomin suorittamisesta musiikin opettajaltasi.

 

LIIKUNNAN LUKIODIPLOMI

Liikunnan lukiodiplomin suorittaminen on osoitus opiskelijan liikunnallisista kyvyistä, erityisosaamisesta valitsemassaan liikuntalajissa sekä harrastuneisuudesta ja yhteistyötaidoista. Arvioinnin kohteena ovat myös opiskelijan liikuntatiedot oman tutkielman muodossa. Diplomin saamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut vähintään viisi liikunnan kurssia. Liikunnan lukiodiplomi suoritetaan opettajan kanssa erikseen sovittuna aikana. Lisätietoa tulee kysyä liikunnan opettajalta.