Hakeminen lukioon

Infotilaisuus ja avoimet ovet

Infotilaisuus on maanantaina 13.1.2020 klo 18 koulun juhlasalissa. Tilaisuus on tarkoitettu sekä nuorille että vanhemmille.

Lukion avoimet -tapahtuma järjestetään 15.–16.1.2020 klo 12.15–14.00.  Avoimien ovien päivinä on mahdollisuus tutustua kouluun tarkemmin ja päästä seuramaan lukion oppitunteja. Tutor-opiskelijat ovat mukana kierrättämässä tutustujia. Lukion opoille ja tutoreille voi esittää kysymyksiä lukio-opinnoista Yhteiskoulussa tai mistä tahansa mieltä askarruttavasta asiasta.

Hakeminen yleislinjalle

Lahden yhteiskoulun lukioon haetaan sähköisesti toisen asteen yhteishaussa 18.2.2020–10.3.2020. Hakemukset tulee jättää hakujärjestelmään viimeistään viimeisenä hakupäivänä klo 15 mennessä. Hakemuksen lisäksi täytetään lukion opintosuunnitelma, joka toimitetaan oman peruskoulun opinto-ohjaajan kautta Yhteiskoululle viimeistään viimeisenä hakupäivänä 10.3.2020. Opintosuunnitelma-lomakkeen saa opoilta tai sen voi tulostaa koulun verkkosivuilta. Opintosuunnitelmaan tehdään alustava suunnitelma lukio-aikana opiskeltavista kursseista.

Yleislinjalle valitaan 125 uutta opiskelijaa. Yhteishaun tulokset julkistetaan koulun verkkosivuilla ja koulun pääsisäänkäynnin näytöillä niiden valmistuttua kesäkuussa 2020.

Hakeminen yhteiskunta- ja talouslinjalle

Haku lukion yhteiskunta- ja talouslinjalle tapahtuu yhteishaun kautta 18.2.–10.3.2020 klo 15. Hakemuksen lisäksi täytetään yhteiskunta- ja talouslinjan opintosuunnitelmalomake, joka toimitetaan oman peruskoulun opinto-ohjaajan kautta Yhteiskoululle viimeistään viimeisenä hakupäivänä 10.3.2020. Lisäksi hakija toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä hakemuskirjeen sekä osallistuu pääsykokeeseen. Lukuaineiden keskiarvosta voi haussa saada enintään kymmenen (10) pistettä, pääsykokeesta enintään kuusi (6) pistettä. Alin hyväksyttävä lukuaineiden keskiarvo on kahdeksan (8).

Yhteiskunta- ja talouslinjalle valitaan 25 opiskelijaa. Yhteishaun tulokset julkistetaan koulun verkkosivuilla ja koulun pääsisäänkäynnin näytöillä niiden valmistuttua kesäkuussa 2020.

Pääsykoe

Pääsykoe sisältää kirjallisia tehtäviä, jotka perustuvat peruskoulun yhteiskuntaopin sisältöihin sekä politiikan ja talouden ajankohtaisiin teemoihin kotimaassa ja ulkomailla. Kokeessa on monivalintakysymyksiä, väittämiä, käsitteenmäärityksiä ja essee. Pääsykokeeseen osallistuminen on edellytys linjalle hyväksymiselle. Hakijalla tulee olla kuvallinen henkilötodistus mukana pääsykokeessa. Pääsykoe järjestetään maanantaina 27.4.2020 klo 8.30-10.00 Lahden yhteiskoulussa.

Hakemuskirje

Hakijan tulee lähettää hakemuskirje, jossa hakija voi osoittaa motivaationsa ja suuntautuneisuutensa linjan painotusta kohtaan. Hakemuskirje toimitetaan Lahden yhteiskouluun viimeistään 10.3.2020, joko postitse osoitteeseen ”Lukion yhteiskunta- ja talouslinja, Lahden yhteiskoulun lukio, Kirkkokatu 2, 15110 Lahti” tai sähköpostitse koulun toimistoon koulu[at]lyk.fi.

Todistus

Opiskelemalla yhteiskunta- ja talouslinjan kurssit opiskelija saa lukion päättötodistuksen lisäksi erillisen todistuksen linjan suorittamisesta.

Valintojen julkistaminen

Yhteishaun tulokset julkistetaan kesäkuussa 2020, tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Lahden yhteiskoulun lukioon valittujen yleislinjan ja yhteiskunta‐ ja talouslinjan opiskelijoiden nimet tulevat nähtäville koulun pääsisäänkäynnin näytöille sekä Lahden yhteiskoulun verkkosivuille niiden pyrkijöiden osalta, jotka ovat antaneet yhteishaussa suostumuksensa nimen julkaisemiseen verkkosivuilla.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Lahden yhteiskouluun hyväksytyn opiskelijan on otettava opiskelupaikka vastaan toimittamalla perusopetuksen päättötodistus koulun toimistoon. Koulun toimistosta uusi opiskelija saa mukaansa hyväksymiskirjeen sekä Lukiolaisen aloitusoppaan, joka sisältää ohjeistusta lukio‐opiskelun alkua varten. Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 25.6.2020.