Ajankohtaista

Ilmoittautuminen kevään 2020 ylioppilastutkintoon

Ilmoittautuminen kevään 2020 yo‐tutkintoon tehdään porrastetusti:

  • kakkoset 28.10.–1.11. (viikolla 44)
  • abit 11.–14.11 ja 18.–22.11. (viikoilla 46–47)
  • yo‐tutkinnon suorittaneet 22.11. mennessä

Lahden yhteiskoulun lukion opiskelijat

Kakkoset ilmoittautuvat varaamalla ajan omalle opolle, varauslista löytyy opinto‐ohjaajan työhuoneen ovesta Manalassa. Ilmoittautuminen kestää n. 10 minuuttia ja ilmoittautumaan voi tulla yksin tai kaverin kanssa.

Abien ilmoittautuminen ”non‐stoppina” opoille seuraavalla viikolla tai sen jälkeen, kun syksyn yo‐tutkinnon tulokset ovat saapuneet.

Ylioppilastutkintoon osallistuminen edellyttää, että opiskelija on ennen kokeeseen osallistumista opiskellut:

  • vähintään kirjoitusaineen pakolliset lukiokurssit
  • vähintään kolme kurssia, jos on kyse vieraan kielen lyhyestä oppimäärästä (B2 ja B3).

On kuitenkin suositeltavaa suorittaa mahdollisimman kattavasti kirjoitusaineiden kursseja ennen yo‐tutkinnon kokeisiin osallistumista. Rehtori voi erityisestä syystä myöntää osallistumisoikeuden ylioppilaskirjoituksiin, vaikka em. ehdot eivät kokelaan kohdalla täyttyisikään. Osallistumisoikeutta anotaan rehtorilta kirjallisesti.

Ilmoittautuminen ylioppilastutkintoon on sitova. Koe, johon olet ilmoittautunut, mutta johon jätät ilman erityistä painavaa syytä saapumatta, katsotaan hylätyksi. Tutkintoa tai erillisiä kokeita suorittamaan ilmoittautunut kokelas on velvollinen maksamaan ylioppilastutkintoon liittyvät maksut.

Ilmoittautumistiedot lähetetään Ylioppilastutkintolautakuntaan joulukuun alussa.

Ylioppilastutkinnon suorittaneet opiskelijat

Kevään 2020 yo‐kirjoituksiin ilmoittaudutaan perjantaihin 22.11.2019 mennessä Lahden yhteiskoulun kansliassa. Ilmoittautumista koskeviin kyselyihin vastaa koulusihteeri Anne‐Marie Kleemola p. 03‐ 876 900. Ilmoittautuminen ylioppilastutkintoon on sitova.

Koe, johon olet ilmoittautunut, mutta johon jätät ilman erityisen painavaa syytä saapumatta, katsotaan hylätyksi. Tutkintoa tai erillisiä kokeita suorittamaan ilmoittautunut kokelas on velvollinen maksamaan ylioppilastutkintoon liittyvät maksut.

Erityisjärjestelyhakemukset

Mahdolliset erityisjärjestelyhakemukset liitteineen toimitetaan Ylioppilastutkintolautakuntaan viimeistään 30.11.2019 mennessä. Myönnetyt erityisjärjestelyt otetaan huomioon tutkinnon kokeissa. Kokelaan on syytä tarkistaa järjestelykäytänteet etukäteen koulun toimistosta.