Ajankohtaista

Oppilashaku Lahden yhteiskoulun peruskouluun 2020

Oppilashaku Lahden yhteiskoulun kuvataide-, musiikki- ja matemaattis-luonnontieteellispainotteisille luokille on alkanut.

PYRKIMINEN LAHDEN YHTEISKOULUN PERUSKOULUUN 2020

Painotettu perusopetus alkaa Lahden yhteiskoulussa kuudennella tai seitsemännellä luokalla. Kuvataide‐ ja musiikkipainotteinen opetus alkaa kuudennella luokalla ja matemaattisluonnontieteellispainotteisten (LUMA‐) luokkien opetus alkaa 7. vuosiluokalta. Kaikilla peruskoulun viidesluokkalaisilla kotikunnasta riippumatta on mahdollisuus pyrkiä Lahden yhteiskoulun painotettuun opetukseen. Perusopetuksesta Lahden kaupungin kanssa tehty sopimus rajoittaa kunkin painotusaineen luokalle otettavien lahtelaisten oppilaiden määrän 24:een vuosiluokkaa kohden.

Muille peruskoulun vuosiluokille oppilaita otetaan hakemuksen perusteella, jos oppilaspaikkoja on vapaana.

Hakumenettely

Lahden yhteiskouluun oppilaita otetaan hakumenettelyn perusteella kuvataide‐ ja musiikkipainotteista sekä LUMA‐painotteista opetussuunnitelmaa noudattaville luokille. Kouluun pyritään siten, että huoltaja täyttää yhden hakulomakkeen ja toimittaa sen oppilaan nykyiseen kouluun tai Yhteiskouluun. Hakulomakkeita saa kaikista lahtelaisista ja tietyistä ympäristökuntien alakouluista, Lahden yhteiskoulusta ja koulun web‐sivuilta www.lyk.fi/lomakkeet

Hakemukset tulee toimittaa Yhteiskouluun viimeistään perjantaina 31. tammikuuta 2020. Kaikille pyrkijöille lähetetään tieto valintapäätöksestä.

Valintakoe

Yhdenvertaisen oppilasvalinnan takaamiseksi Lahden yhteiskouluun pyrkiville järjestetään valintakokeet seuraavasti:

  • Musiikkiluokka tiistaista 28.1.2020 maanantaihin 3.2.2020 Yhteiskoululla erillisen aikataulun mukaisesti. Jokaiselle musiikkiluokalle hakeneelle ilmoitetaan oma henkilökohtainen aika hakuajan päätyttyä.
  • Matemaattis‐luonnontieteellinen luokka tiistaina 4.2.2020 klo 8.00 Salpausselän koululla koe on yhteinen Lahden yhteiskoulun ja Salpausselän koulun LUMA‐luokille pyrkiville
  • Kuvataideluokka maanantaina 3.2.2020 klo 13–16 Kansakoululla

Tiedotus‐ ja tutustumistilaisuus

Kutsumme kaikki lastensa opiskelusta Lahden yhteiskoulussa kiinnostuneet vanhemmat tutustumaan kouluumme keskiviikkona 8. tammikuuta 2020 klo 18.00.

Lahden yhteiskoulun peruskoulun oppilasvalinnan aikataulu 2020

Tammikuu 2020
8.1. hakuinfo Lahden yhteiskoulun juhlasalissa klo 18.00

28.1‐3.2. musiikkiluokan (6.lk) valintakokeita. Koepaikka: Musiikkiluokat, Lahden yhteiskoulu, Kirkkokatu 2

31.1. haku syksyllä 2020 alkavaan painotettuun opetukseen päättyy

Helmikuu 2020
28.1.‐3.2. musiikkiluokan (6.lk) valintakokeita. Koepaikka: Musiikkiluokat, Lahden yhteiskoulu, Kirkkokatu 2

3.2. klo 13‐16 kuvataideluokan (6.lk) valintakoe. Koepaikka: Kuvataideluokat, Lahden yhteiskoulun Kansakoulu. Sibeliuksenkatu 1

4.2. klo 8.00 matemaattis‐luonnontieteellisen luokan (7.lk) valintakoe. Koepaikka: Salpausselän peruskoulu, Hämeenlinnantie 3

21.2. valintapäätökset postitetaan hakijoille

Toukokuu 2020
12.5. uusien painotettujen luokkien oppilaiden tutustumispäivä koululla klo 13‐15

13.5. uusien yleisopetusluokkien oppilaiden tutustumispäivä koululla klo 13‐15

Elokuu 2020
6.8. Lahden yhteiskoulun 125. lukuvuosi alkaa

Lisätietoa Lahden yhteiskoulun peruskouluun hakemisesta

Lahden yhteiskoulun verkkosivut www.lyk.fi/peruskouluun

Lahden yhteiskoulun toimisto avoinna arkisin klo 8.00‐15.30

osoite: Kirkkokatu 2, 15110 Lahti

puhelin (03) 876 900

sähköposti: koulu[at]lyk.fi

 

Musiikkiluokkalainen bändiharjoituksissa.