Ajankohtaista

Opiskelu lähiopetuksen keskeytysjaksolla 18.3.-13.4.2020

TIEDOTE 16.3.2020

Lahden yhteiskoulu - peruskoulu ja lukio

Lahden yhteiskoulun peruskoulun oppilaiden sekä lukion ja aikuislukion opiskelijoiden opetus etenee etäopetuksen avulla 18.3.‐13.4.2020.

Koulutyö jatkuu kotioloissa, mutta oppilaalla ja opiskelijalla on velvollisuus osallistua lähiopetuksen keskeytysjakson aikana järjestettyyn etäopetukseen omien opettajiensa antamien ohjeiden ja tehtävien mukaan. Keskeytysjakson jatkuessa pidempään, korostuu oppilaan ja opiskelijan oman aktiivisuuden vaikutus oppimiseen ja opiskelutuloksiin.

Opetusjärjestelyt perusopetuksen 6.‐9.‐luokilla

Opetusta jatketaan 4. jakson työjärjestyksen mukaan 31.3. saakka. 5. jakson työjärjestystä noudatetaan 1.4. lukien.

Oppitunnit pidetään työjärjestyksen mukaisesti. Opettaja ilmoittaa oppitunnin alkamisesta oppilaille viestillä Helmessä. Oppilas kirjautuu opettajan ohjeiden mukaan esimerkiksi Microsoft Teams‐ tai Kusti ympäristöön oppitunnin ajaksi.

Digitaalinen etäopiskelu edellyttää, että oppilaalla on käytössään digitaalinen päätelaite; puhelin tai läppäri. Opiskeluympäristöjen käyttämiseen tarvitaan verkkoyhteys sekä Teamsin käyttämiseen lisäksi puhelimeen tai läppäriin asennettu Microsoft Teams‐sovellus.

Opettaja kirjaa opetusryhmänsä oppilaiden poissaolot Helmeen normaalisti. Poissaolo etäopetustunnilta on mahdollista sairauden tai huoltajan anomuksesta myönnetyn luvan perusteella.

Oppitunnit etenevät opettajan ohjauksessa ja tunnin rakenne vaihtelee oppilaan omatoimisesta työskentelystä opettajan online‐oppituntiin. Läksyjä annetaan entiseen malliin. Osa oppiaineiden kokeista tullaan tekemään verkossa, osa korvataan muun arvioitavan työskentelyn avulla. Oppilaat palauttavat valtaosan arvioitavista töistään sähköisesti, mutta osa palautetaan koululle opettajan ohjeistuksen mukaan.

Opetusjärjestelyt lukiossa

Lukiossa digitaaliset opiskeluvälineet ovat jo tutumpia kuin perusopetuksessa, mutta täyteen etäopetukseen siirtyminen vaatii silti uutta asennoitumista opiskeluun.

Opetustyö jatkuu työjärjestyksen mukaan. Opettajat viestivät opiskelijoille missä opiskeluympäristössä opetus etenee. 4. jakson opetus alkaa olla päätöksessä ja alkava koeviikko tullaan suorittamaan aiemmasta poikkeavalla tavalla. Koeviikon työjärjestys pysyy voimassa ja kokeet pidetään ilmoitettuna ajankohtana, mutta kurssin opettajan ilmoittamalla tavalla.

Ylioppilastutkinnon kolme viimeistä koepäivää järjestetään koululla normaaliin tapaan.

Etäopiskeluohjeita oppilaalle ja opiskelijalle

‐ Tee samat aamurutiinit kuin normaalina koulupäivänä. Syö hyvä aamupala, vaihda yöasu päivävaatteisiin. Koulumatka lyhenee nyt sen verran, että ota tavaksi käydä pieni aamulenkki tai tehdä pieni liikuntatuokio kotioloissa.

‐ Muista pitää taukoja! Oppitunnit pidetään normaalisti, mutta niin välitunnitkin. Lounas ja välipalat ovat tärkeitä jaksamisellesi

‐ Muista myös taukojumppa! Tietokoneella työskentely rasittaa silmiäsi ja niskahartiaseutua. Taukojumppaohjeita löydät vaikkapa: www.bit.ly/jumppakissaohje

‐ Et ole lomalla! Opiskelet ja teet töitä etänä koulun ulkopuolella. Onneksi oppiminen ei ole paikkaan sidottua! On hyvä tilaisuus ottaa vastuuta omasta oppimisesta ja hoitaa sovitut hommat aikataulussa valmiiksi. Opiskelutekniikat korostuvat itsenäisemmin opiskeltaessa; katso lisävinkkejä: www.bit.ly/opiskeluvinkkejä

‐ Seuraa koulun ja opettajien Helmi‐viestejä! Oppitunti alkaa peruskoulussa aina opettajan Helmi‐viestillä ja jatkuu muussa oppimisympäristössä. Helmen kautta voit aina kysyä opettajaltasi neuvoa.

‐ Jos Sinulla ei ole mitään digitaalista laitetta etäopiskeluun, ota yhteyttä opettajaasi. Kännykällä pääset joka tapauksessa hyvin jo alkuun.

‐ Ole aktiivinen! Opettajat tukevat Sinua oppimisessasi etänäkin. Muista pyytää apua, jollet ymmärrä jotain tai jokin on epäselvää.

Oppilaat ja opiskelijat kotona, koulu pysyy auki

Koulun toimisto ja tilapalvelut toimivat jatkossakin, vaikka lähiopetus on vaihtunut etäopetukseksi. Asiointikäyntejä voi koululla tehdä arkisin klo 8‐15.30, jolloin Kirkkokadulla Siiven pääovet ovat avoinna. Oppilaat ja opiskelijat eivät voi kuitenkaan tulla koululle viettämään aikaa poikkeustilamääräysten vuoksi. Kansakoulu on suljettu keskeytysjakson ajan.

Opiskeluhuollon palvelut käytettävissä

Opiskeluhuollon palvelut ovat etäopiskelujakson aikana normaalisti käytettävissä. Oppilas voi terveenä tulla varaamilleen käynneille koulun psykologin, kuraattorin ja terveydenhoitajan luokse. Myös Helmen kautta ja puhelimitse voi olla yhteydessä ja uusia aikoja on varattavissa.

Lari Laakkonen koulupsykologi, puh. 044 4885 540

Maija Halme koulukuraattori, puh. 044 4885 546

Melina Lahtinen‐Köppä peruskoulun terveydenhoitaja 044 4162 794

Nina Kuisma lukion terveydenhoitaja 044 4163 119

Jos koronatilanne herättää huolta, opiskeluhuollon palvelut ovat tässäkin asiassa hyödynnettävissä ja lisäksi seuraavista palveluista voi saada apua:

Onks tää normaalia? ‐ chat palvelu joka on tarkoitettu päijäthämäläisille lapsille ja nuorille. Viikon 12 teemana on korona‐ahdistuksen lievittäminen. Palvelussa on katsottavissa teemaan liittyviä videoita ja mahdollisuus keskustella chatissa ammattilaisten kanssa.

MLL.fi: Vanhempainpuhelin ja chat, lasten ja nuorten puhelin ja chat

Mieli ry: Verkkokriisikeskus Tukinet, Sekasin chat