Ajankohtaista

Lahden yhteiskoulun lukion viikkotiedote ajalle 23.‐27.3.2020

Rehtorin mietteitä

Näiden kuluneiden muutaman päivän aikana vaikuttaa siltä, että Lahden yhteiskoulussa opiskelu on päässyt jatkumaan sujuvasti poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta! Opet ja opiskelijat ovat tehneet
melkoisesti töitä, jotta siirtymä lähiopetuksesta etäopetukseen olisi mahdollista. Hienosti on päästy liikkeelle! Vaikeuksiltakaan ei voi tällaisessa tilanteessa välttyä; siirtyminen etäopetukseen on merkinnyt uuden opettelua sekä opettajille että opiskelijoille. Opetustekniikan ja teknisten taitojen hallinnan lisäksi myös etäopetuksen työmäärän arviointi on ollut haasteellinen tehtävä kaikille.

Arvelisin työmäärän palautuvan normaalille tasolle opetus‐ ja opiskelutaitojen vakiintuessa ja kaikkien tottuessa uudenlaiseen tapaan opettaa ja opiskella. Opiskeluryhmissä on hyvä uhrata tuokio jos toinenkin keskustelulle myös tästä asiasta.

Poikkeustilanteesta seuraa myös paljon muutoksia koulun vuosisuunnitelmaan ja sovittuihin tilaisuuksiin. Näistä muutoksista tiedottamiseen julkaistaan viikoittain tiedote, johon kootaan keskeisimmät
ilmoitusasiat ro‐tiedotteen tapaan.

Alkava 4. jakson koeviikko on jälleen uuden opettelua; Opettajat ovat etsineet mielekkäitä tapoja suorittaa päättyvän jakson kurssien arviointi etänä. Siksi toivon ennakkoluulottomuutta myös kokeisiin osallistuvilta. Opettajat kertovat koejärjestelyistä. Onneakin tarvitaan matkaan etäkoeviikolle!

23.3. maanantaina 1.palkin koepäivä, muutoin normaali työjärjestys
24.3. tiistaina 8.palkin koepäivä, muutoin normaali työjärjestys
25.3. keskiviikkona 5.palkin kokeet, 4. palkin valmistelu. Viimeinen ilmoittautumispäivä 5. jakson kursseille
26.3. torstaina 4.palkin kokeet, 6.palkin valmistelu
27.3. perjantaina 6.palkin kokeet, 3. palkin valmistelu. DSD‐kokeet. Opettajat ilmoittavat tarkemman henkilökohtaisen aikataulun.
30.3. maanantaina 3.palkin kokeet, 2.palkin valmistelu
31.3. tiistaina 2.palkin kokeet. Klo 12.45 – 13.30 ryhmänohjaajan tunti. Koulupäivä päättyy ro‐tuntiin.
1.4. keskiviikkona alkaa lukuvuoden 5. jakso

Kalenterimuutoksia

 • Lahden seudun autokoulu tiedottaa muuttuneista opetuspäivistä liikennekasvatuskurssin opiskelijoille. Opetustunnit 20.3. ja 27.3. on peruttu.
 • Seuraavat yhteiset tilaisuudet ja tapahtumat perutaan tai siirretään myöhempään ajankohtaan:
  1.4. Siirretään: Vanhempainilta Möysän koulusta ensi elokuussa 6.luokalle tulevien vanhemmille. Uusi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
  3.4. Perutaan: Laskuvarjojääkärikoulun koulutusesittely
  4.4. Muutetaan: Lauantai‐koulupäivä tehdäänkin kotiopiskeluna ilman etätunteja.
  8.4. Perutaan: Pääsiäiskirkko ja rinnakkainen ohjelma kirkkokuntiin kuulumattomille.
  12.5. Perutaan: Kakkosten korkeakouluretki Tampereelle