Ajankohtaista

Peruskoulun viikkotiedote 13/2020

Lahden yhteiskoulu ‐ Viikkotiedote 13/2020

Rehtorin mietteitä

Näiden kuluneiden muutaman päivän aikana vaikuttaa siltä, että Lahden yhteiskoulussa opiskelu on päässyt jatkumaan sujuvasti poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta! Opet ja oppilaat ovat tehneet
melkoisesti töitä, jotta siirtymä lähiopetuksesta etäopetukseen olisi mahdollista. Hienosti on päästy liikkeelle! Vaikeuksiltakaan ei voi tällaisessa tilanteessa välttyä; siirtyminen etäopetukseen on merkinnyt
uuden opettelua sekä opettajille että oppilaille. Opetustekniikan ja teknisten taitojen hallinnan lisäksi myös etäopetuksen työmäärän arviointi on ollut haasteellinen tehtävä kaikille.

Arvelisin työmäärän palautuvan normaalille tasolle opetus‐ ja opiskelutaitojen vakiintuessa ja kaikkien tottuessa uudenlaiseen tapaan opettaa ja opiskella. Opetusryhmissä on hyvä uhrata tuokio jos toinenkin
keskustelulle myös tästä asiasta.

Poikkeustilanteesta seuraa myös paljon muutoksia koulun vuosisuunnitelmaan ja sovittuihin tilaisuuksiin. Näistä muutoksista tiedottamiseen julkaistaan viikoittain tiedote, johon kootaan keskeisimmät
ilmoitusasiat lv‐tiedotteen tapaan.

31.3. tiistaina klo 12.45 – 13.30 luokanvalvojan tunti. Koulupäivä päättyy lv‐tuntiin.
1.4. keskiviikkona alkaa lukuvuoden 5. jakso

Kalenterimuutoksia

Seuraavat yhteiset tilaisuudet ja tapahtumat peruutetaan tai siirretään myöhempään ajankohtaan:
1.4. Siirretään: Vanhempainilta Möysän koulusta ensi elokuussa 6.luokalle tulevien vanhemmille. Uusi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
4.4. Muutetaan: Lauantai‐koulupäivä tehdäänkin kotiopiskeluna ilman etätunteja.
8.4. Peruutetaan: Pääsiäiskirkko ja rinnakkainen ohjelma kirkkokuntiin kuulumattomille.