Ajankohtaista

Lahden yhteiskoulun peruskoulun viikkotiedote ajalle 30.3.–3.4.2020

Viikkotiedote 14/2020,  julkaistu 27.3.2020

Rehtorin mietteitä

Lukuvuoden neljäs jakso on päättymässä tiistaina perinteiseen tapaan luokanvalvojantuntiin, joka pidetään tällä kertaa etänä. Keskiviikkona alkavan, lukuvuoden viimeisen jakson erityisiä tapahtumia ei ole
poikkeustilanteen vuoksi kerrottavana. Luokanvalvojantunti käytetäänkin pääosin keskusteluun etäopiskelukokemuksista; uudella tavalla kuormittava työmäärä ja opiskelukäytänteiden muuttaminen
ovat varmasti pohdituttaneet paitsi oppilaita, myös vanhempia viimeisen parin viikon ajan. Opiskeltavien oppiaineiden määrä on tietenkin suoraan verrannollinen työmäärään. Erityisesti ysiluokkalaiset
saattavat kokea tämän paineen suurempana. Saman ovat kokeneet opettajat, jotka ovat pyrkineet siirtämään opetuksensa verkkoon oppilaiden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Sekä oppilaat että
opettajat ovat ansainneet suuren kiitoksen ponnisteluistaan poikkeustilanteessa. Nopea muutos lähiopetuksesta etäopetukseen saattaa pahimmassa tapauksessa kasvattaa oppilaiden välisiä oppimiseroja ja jatkuessaan johtaa vaikeuksiin seurata etenevää opetusta ensi syksynä. Tuen tarpeen vaatiessa onkin koululla työskennellyt muutamia oppilaita erityisopettajien ja S2‐opettajan ohjaamina.

Lahden kaupungin päätös aloittaa etäopetuksessa olevien peruskoulun oppilaiden ruoka‐annosjakelu kahdesti viikossa maanantaista 30.3. lukien on poikinut muutaman kyselyn yhdenvertaisuuden puutteesta Lahden yhteiskoulun peruskoulussa opiskelevien ja kaupungin koulujen oppilaiden välillä. Opetus‐ ja kulttuuriministeriö ohjeistaa peruskoulun ruokailusta: Kouluruokailu on järjestettävä niille
oppilaille, jotka osallistuvat lähiopetukseen. Etäopetuksessa oleville oppilaille kouluruokailua voidaan järjestää vain siinä laajuudessa kuin se on mahdollista toteuttaa. Lähikontakteja tulisi kuitenkin pyrkiä välttämään.

Jos Lahden kaupungin lounastarvekyselyn tulosta vastaava määrä huoltajia ilmoittaa lapselleen koululounastarpeen, se merkitsee koulumme kokoluokassa n. 250 noudettavaa koululounaspakettia. Tällä
hetkellä kouluravintolallamme ei ole valmiutta järjestää muutaman päivän lounaspakettia, johon oppilaan kotona lämmitettävä ruoka on ensin valmistettu ja sitten jäähdytetty hygieniasäädösten edellyttämällä tavalla. Olemme myös viranomaisten ohjeiden mukaan pyrkineet välttämään oppilaiden kutsumista koululle, etteivät he joutuisi kulkemaan julkisilla kulkuvälineillä, tapaisi toisiaan ja altistuisi siten virustartunnalle.

Toistaiseksi Lahden yhteiskoululla ei siis ole mahdollisuutta jakaa noudettavia koululounaspaketteja etäopetuksessa oleville oppilaille. Jos poikkeustilanne jatkuu pidempään, asiaa harkitaan uudelleen ja
neuvotellaan esimerkiksi Lahden kaupungin ateriapalvelujen kanssa ruokapakettien ostamisesta, mikäli heidän kapasiteettinsa antaa myöten. Koulupäivän etäoppituntien vuoksi ruokapakettien jakelu
järjestettäisiin oppilaille oman koulun pihalla koulupäivän päätyttyä n. klo 15‐16. Eräs haaste on ympäristökunnissa, kaukana koululta asuvien oppilaiden realistinen mahdollisuus saada ruokapakettinsa. Pyydän oppilaidemme huoltajilta tässä asiassa ymmärrystä. Toivon myös, ettei asiassa ole tarvetta ylireagointiin, sillä tässä ei ole puutetta hyvästä tahdosta, vaan sopeutumisesta poikkeustilanteeseen ja
käytännön mahdollisuuksista toimia.

Viides jakso aloitetaan etäopiskellen ja tällä hetkellä näyttää, ettei lähiopetukseen ehditä palata ennen kesälomaa. Jakson opetuskokonaisuudet ehditään kuitenkin nyt suunnitella päättyvää jaksoa paremmin.

Viikon 14 tapahtumia

31.3. tiistaina klo 12.45 – 13.30 luokanvalvojan tunti. Koulupäivä päättyy lv‐tuntiin.
1.4. keskiviikkona alkaa lukuvuoden 5. jakso

Kalenterimuutoksia

Seuraavat tulevat tilaisuudet ja tapahtumat peruutetaan tai siirretään myöhempään ajankohtaan:

1.4. Siirretään: Vanhempainilta Möysän koulusta ensi elokuussa 6.luokalle tulevien vanhemmille. Uusi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
4.4. Muutetaan: Lauantai‐koulupäivä tehdäänkin kotiopiskeluna ilman etätunteja.
8.4. Peruutetaan: Pääsiäiskirkko ja rinnakkainen ohjelma kirkkokuntiin kuulumattomille.

Toimistoasiointia ja ‐aukioloaikoja supistetaan

Koulun toimisto on toistaiseksi avoinna koulupäivinä klo 8–15. Asiointia toimistossa kuitenkin rajoitetaan. Toimistoasioissa kehotetaan olemaan yhteydessä ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla.
Toimistoon tulevat lomakkeet, hakemukset, kirjeet ym. muu posti jätetään käytävälle sijoitettuun postilaatikkoon.

Muutoin tarpeetonta koululle tulemista on syytä välttää koko lähiopetuksen keskeytysjakson ajan.

Pysytään terveinä!