Ajankohtaista

Ruoka-annosjakelu etäopetuksessa oleville oppilaille ei ole toistaiseksi mahdollista Lahden yhteiskoulussa

Lahden kaupungin päätös aloittaa etäopetuksessa olevien peruskoulun oppilaiden ruoka‐annosjakelu kahdesti viikossa maanantaista 30.3. lukien on poikinut muutaman kyselyn yhdenvertaisuuden puutteesta Lahden yhteiskoulun peruskoulussa opiskelevien ja kaupungin koulujen oppilaiden välillä. Opetus‐ ja kulttuuriministeriö ohjeistaa peruskoulun ruokailusta: Kouluruokailu on järjestettävä niille oppilaille, jotka osallistuvat lähiopetukseen. Etäopetuksessa oleville oppilaille kouluruokailua voidaan järjestää vain siinä laajuudessa kuin se on mahdollista toteuttaa. Lähikontakteja tulisi kuitenkin pyrkiä välttämään.

Jos Lahden kaupungin lounastarvekyselyn tulosta vastaava määrä huoltajia ilmoittaa lapselleen koululounastarpeen, se merkitsee koulumme kokoluokassa n. 250 noudettavaa koululounaspakettia. Tällä hetkellä kouluravintolallamme ei ole valmiutta järjestää muutaman päivän lounaspakettia, johon oppilaan kotona lämmitettävä ruoka on ensin valmistettu ja sitten jäähdytetty hygieniasäädösten edellyttämällä tavalla. Olemme myös viranomaisten ohjeiden mukaan pyrkineet välttämään oppilaiden kutsumista koululle, etteivät he joutuisi kulkemaan julkisilla kulkuvälineillä, tapaisi toisiaan ja altistuisi siten virustartunnalle.

Toistaiseksi Lahden yhteiskoululla ei siis ole mahdollisuutta jakaa noudettavia koululounaspaketteja etäopetuksessa oleville oppilaille. Jos poikkeustilanne jatkuu pidempään, asiaa harkitaan uudelleen ja neuvotellaan esimerkiksi Lahden kaupungin ateriapalvelujen kanssa ruokapakettien ostamisesta, mikäli heidän kapasiteettinsa antaa myöten. Koulupäivän etäoppituntien vuoksi ruokapakettien jakelu järjestettäisiin oppilaille oman koulun pihalla koulupäivän päätyttyä n. klo 15‐16. Eräs haaste on ympäristökunnissa, kaukana koululta asuvien oppilaiden realistinen mahdollisuus saada ruokapakettinsa. Pyydän oppilaidemme huoltajilta tässä asiassa ymmärrystä. Toivon myös, ettei asiassa ole tarvetta ylireagointiin, sillä tässä ei ole puutetta hyvästä tahdosta, vaan sopeutumisesta poikkeustilanteeseen ja käytännön mahdollisuuksista toimia.

Lainaus rehtorin viikkotiedotteesta Lahden yhteiskoulun peruskoulun oppilaiden huoltajille 27.3.2020.