Ajankohtaista

Lahden yhteiskoulun peruskoulun viikkotiedote ajalle 4.–15.5.2020

Viikkotiedote 19–20/2020,  julkaistu 30.4.2020

Rehtorin terveisiä

Kouluun palataan torstaina 14.5.

Valtioneuvoston 29.4. tekemän päätöksen mukaisesti peruskoulujen lähiopetuksen keskeytys päättyy aiemmin ilmoitetun aikataulun mukaisesti 13.5.2020. Oppivelvolliset palaavat
siis luokkamuotoiseen koulutyöhönsä torstaista 14.5. lukien. Poikkeustilan päätyttyä koulu ei tämän jälkeen voi antaa enää opetusta etäopetuksena. Opetus‐ ja kulttuuriministeriö sekä terveyden ja hyvinvoinnin laitos ohjeistavat opetuksen järjestäjiä turvallisen loppulukuvuoden takaamiseksi. Lahden yhteiskoulussa järjestetään opetustyön puitteet nämä ohjeet huomioiden, ettei oppilaiden tai näiden huoltajien tarvitsisi tuntea turhaa huolta koulutyön turvallisuudesta. Suurin muutos lienee se, että oppilaat opiskelevat nyt ryhmänsä kanssa samassa luokkatilassa ja opettajat kiertävät opetusryhmien luona. Joitakin poikkeuksia tästä tehdään oppiaineiden tarpeiden mukaan. Tavoitteena on, ettei suuria oppilasjoukkoja liiku koululla samanaikaisesti.

Lukuvuoden viimeiset 11 päivää järjestetään mahdollisimman mielekkäällä tavalla kuitenkin niin, että opetustyö jatkuu. Mukaan mahtuvat vielä retkipäivä ja liikuntapäivä, joiden
järjestämistä suunnitellaan nyt tilanteen mukaisella tavalla. Lähiopetuksen käynnistyttyä palaavat voimaan myös normaalit poissaolosäännöt. Sairaana ei tietenkään voi tulla kouluun, mutta muutoin koulutyöstä voi olla poissa vain perustellusta syystä; lääkärin antaman sairauslomatodistuksen perusteella tai rehtorin myöntämällä luvalla. THL:n ohjeen mukaan hoitava lääkäri arvioi voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, palata kouluun.

Peruskoulun kevätjuhlaa ei määräysten mukaan voida tänä keväänä pitää. 6‐8. luokkien lukuvuositodistukset sekä ysiluokkalaisten päättötodistukset jaetaan oman luokanvalvojan johdolla aiempien vuosien tapaan. Pyrimme tekemään näistä pienistä tilaisuuksista kuitenkin mukavia ja juhlavia hetkiä, jotka varmasti muistamme pitkään.

Ellin ateriapakkaukset

Tänään vappuaattona on jälleen jaossa ateriapakkauksia. Tällä hetkellä jakeluun on ilmoitettu noin 200 koulumme oppilasta. Viimeinen ateriapakkausten jakelukerta on perjantaina 8.5. ja kouluravintola jatkaa koululounaiden jakelua koululla lähiopetuksen käynnistyessä. Ellin väki kiittää niistä kiitoksista, joita ateriapakkausjakelusta on virrannut. Ellissä ollaan pidetty näitä lyhyitä jakeluhetkien kohtaamisia tärkeinä.

Tervetuloa jatkamaan kouluvuoden työ loppuun omalla koululla!

Lähdetään sitten edelleen terveinä kesälomalle.

Viikkojen 17–18 tapahtumia

4.5. maanantai klo 12.45 – 13.00 luokanvalvojan tuokio
5.5. tiistai ateriapakkausjakelu 14.15 – 15.45
6.5. keskiviikko
7.5. torstai
8.5. perjantai viimeinen ateriapakkausjakelu 14.15 – 15.45
‐‐‐
11.5. maanantai klo 12.45 – 13.00 luokanvalvojan tuokio
12.5. tiistai
13.5. keskiviikko viimeinen peruskoulun etäkoulupäivä
14.5. torstai lähiopetus alkaa jälleen koululla. Päivä alkaa luokanvalvojan tunnilla klo 9.30 – 10.50, jossa käydään läpi loppulukuvuoden ohjelma ja turvallisuusohjeet
15.5. perjantai työjärjestyksen mukainen koulupäivä