Ajankohtaista

Peruskoulun monialaiset oppimiskokonaisuudet 2020–2021

Peruskoulun opetussuunnitelmassa määritellään, että jokaisella vuosiluokalla toteutetaan lukuvuoden aikana jonkinlainen monialainen oppimiskokonaisuus. Niiden tavoitteena on auttaa oppilaita yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja sekä jäsentämään niitä mielekkäiksi kokonaisuuksiksi vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien kautta oppilaat voivat hahmottaa koulussa opiskeltavien asioiden merkitystä oman elämänsä kannalta. Monille oppilaille erilaiset monialaiset oppimiskokonaisuudet ovatkin jo tuttuja aiemmilta kouluvuosilta. Kuluvan lukuvuoden ensimmäinen monialainen oppimiskokonaisuus on jo pidetty. Uudet yhteiskoululaiset tutustuivat kouluun suorittamalla LYK-passin ensimmäisten koulupäivien aikana.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet vuosiluokittain

 • 6. luokka: ”Minä osaan ja opin” = oppimaan oppiminen ja tapakasvatus
 • 7.  luokka: Arjen taidot ja elämänhallinta
 • 8. luokka: Kulttuurien moninaisuus
 • 9. luokka: Aktiivinen kansalainen

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien tapahtumat on jaettu lukuvuoden aikana eri jaksoihin. Näiden teemojen lisäksi kaikki peruskoulun oppilaat osallistuvat yhteiseen Vesijärvi-teemaan, joka järjestetään kaksipäiväisenä kokonaisuutena elo-syyskuun vaihteessa. Teemapäivien aikataulut vaihtelevat vuosiluokittain. Ensimmäisenä päivänä luokat vierailevat luokanvalvojan johdolla Vesijärvellä Enonsaaressa. Päivän aikana oppilaat ottavat vesinäytteitä tutkimustyötä varten, nauttivat eväitä sekä tutustuvat Enonsaaren luontoon. Toisena päivänä vesinäytteitä analysoidaan koululla ja kuullaan Vesijärvi-säätiön luento Vesijärven nykytilasta. Kyseisten koulupäivien aikana oppilaat eivät opiskele normaalin lukujärjestyksen mukaisesti.

Jos Päijät-Hämeen koronatilanne ei merkittävästi muutu nykytilanteesta, niin järjestämme Vesijärvi-teemapäivät normaalisti. Enonsaareen siirrytään Tiirismaan Laivayhtiön laivoilla Lahden satamasta. Enonsaaressa oppilaat liikkuvat oman luokkansa mukana eri toimintapisteillä. Oppilaiden toivotaan pukeutuvan säänmukaisesti, koska kouluruokailua lukuun ottamatta koko koulupäivä ollaan ulkona. Teemapäiviin osallistutaan vain terveenä!

Enonsaaren aikataulut

Ryhmä 1: Koulupäivä alkaa klo 8.15 Lahden satamasta ja päättyy kouluruokailuun noin klo 13.15 Kirkkokadulla.

Ryhmä 2: Koulupäivä alkaa kouluruokailulla klo 10.40 Kirkkokadulla. Tapaaminen Lahden satamassa klo 11.20. Koulupäivä päättyy Lahden satamaan noin klo 15.30.

Tiistai 25.8.

 • Ryhmä 1: 6A, 6B, 6C, 6D, 6MUSA
 • Ryhmä 2: 6KUVA1, 6KUVA2, 7A, 7B, 7LUMA2

Keskiviikko 26.8.

 • Ryhmä 1: 7C, 7D, 7E, 7F, 7LUMA1
 • Ryhmä 2: 7G, 7KUVA1, 7KUVA2, 7MUSA1, 7MUSA2

Tiistai 1.9.

 • Ryhmä 1: 8A, 8B, 8C, 8LUMA1, 8LUMA2
 • Ryhmä 2: 8D, 8KUVA1, 8KUVA2, 8MUSA1, 8MUSA2

Keskiviikko 2.9.

 • Ryhmä 1: 9B, 9C, 9D, 9LUMA1, 9LUMA2
 • Ryhmä 2: 9A, 9KUVA1, 9KUVA2, 9MUSA1, 9MUSA2

Tutkimuspäivän aikataulut

Ryhmä 1: Koulupäivä alkaa klo 8.00 Kirkkokadulla ja päättyy klo 13.00.

Ryhmä 2: Koulupäivä alkaa klo 9.30 Kirkkokadulla ja päättyy klo 14.15.

Keskiviikko 26.8.

 • Ryhmä 1: 6A, 6B, 6C, 6D, 6MUSA, 6KUVA1
 • Ryhmä 2: 6KUVA2, 7A, 7B, 7LUMA2

Torstai 27.8.

 • Ryhmä 1: 7C, 7 D, 7E, 7F, 7LUMA1, 7KUVA1
 • Ryhmä 2: 7G, 7KUVA2, 7MUSA1, 7MUSA2

Keskiviikko 2.9.

 • Ryhmä 1: 8A, 8B, 8C, 8D, 8LUMA1, 8LUMA2
 • Ryhmä 2: 8 KUVA1, 8KUVA2, 8MUSA1, 8MUSA2

Torstai 3.9.

 • Ryhmä 1: 9A, 9B, 9C, 9D, 9LUMA1, 9LUMA2
 • Ryhmä 2: 9KUVA1, 9KUVA2, 9MUSA1, 9MUSA2
Lisätietoja:

Juha Hirvonen
apulaisrehtori
044 0885 509