Ajankohtaista

Uusi lukion opetussuunnitelma tulee käyttöön elokuussa 2021

Suomen hallitus päätti lukiokoulutuksen uudistamisesta keväällä 2017.  Eduskunta hyväksyi uuden lukiolain kesäkuussa 2018 ja laki tuli voimaan 1.8.2019 (503/2019). Osana uutta lukiolakia päätettiin myös uudistaa lukion opetussuunnitelman perusteet. Opetushallitus julkaisi uudet lukion opetussuunnitelman perusteet 7.11.2019 (OPH-2263-2019).

Lukion opetussuunnitelman perusteissa määrätään laaja-alaisen osaamisen, oppiaineiden sekä muun lukiolaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Lisäksi siinä käsitellään paikallisen opetussuunnitelman laadintaa ja sisältöä, lukiokoulutuksen tehtävää ja arvoperustaa, opetuksen toteuttamista, opiskelijan ohjausta ja tukemista sekä opiskelijan oppimisen arviointia. Tavoitteena on myös tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Lukion opetussuunnitelman mukainen lukiokoulutus antaa opiskelijoille valmiuksia jatkuvaan oppimiseen, itsensä kehittämiseen, elämänhallintaan ja vastuulliseen vaikuttamiseen.

Uuden opetussuunnitelman keskeisiä muutoksia ovat esimerkiksi seuraavat asiat:

  • Lukion kurssit muuttuvat opintojaksoiksi, joiden laajuus määritellään opintopisteissä. Lukiokoulutuksen oppimäärän vähimmäismäärä on 150 opintopistettä.
  • Lukio-opintoja yhdistäväksi tekijäksi määritellään laaja-alaisen osaamisen osa-alueet. Ne korvaavat aiemmat lukion opetussuunnitelman perusteiden yhteisen osan aihekokonaisuudet. Kaikissa oppiaineissa ja opintojaksoissa määritellään, kuinka laaja-alainen osaaminen niissä toteutuu.

Lahden yhteiskoulun lukiossa opetussuunnitelmatyö aloitettiin lukuvuonna 2019-2020. Opetussuunnitelman yleistä osiota sekä oppiaineiden sisältöjä valmisteltiin kevään 2020 aikana. Syyslukukauden aikana kyseisiä sisältöjä on täydennetty ja viimeistelty. Tässä vaiheessa julkaisemme Lahden yhteiskoulun lukion opetussuunnitelman luonnoksen lausuttavaksi. Lukion opiskelijoilla, huoltajilla sekä muilla sidosryhmillä on mahdollisuus antaa lausunto opetussuunnitelman luonnoksesta. Pyydämme lausuntonne 16.10.2020 mennessä joko kirjallisesti koulun toimistoon (Kirkkokatu 2, 15110 Lahti) tai sähköisesti osoitteeseen: koulu@lyk.fi Viestin aiheeksi voi kirjata tunnuksen ”lukion uusi opetussuunnitelma”.

Lahden yhteiskoulun lukion uusi opetussuunnitelma etenee Lahden yhteiskoulun johtokunnan vahvistettavaksi marraskuussa 2020. Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus alkaa ensimmäisen vuosiluokan osalta elokuussa 2021.

Lisätietoa lukion uuden opetussuunnitelman laadinnasta löytyy Opetushallituksen verkkosivulta.

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019