Ajankohtaista

Aikuislukion 3.jakson jaksotiedote ajalle 23.11.2020 – 21.1.2021

TUKEA OPPIMISEEN AIKUISLUKIOSSA

Kartoitimme 2. jakson aikana aikuislukiossa lukion oppimäärää suorittavien opiskelijoiden opintojen tilannetta, mahdollisia puutteita osaamisessa ja oppimisvaikeuksia. Kartoitus toteutettiin kyselyn avulla. Vastauksia tuli yhteensä 36.

Jos kysely tukiopetustarpeesta meni sinulta ohi, ja koet tarvitsevasi tukiopetusta joissakin lukion oppiaineissa, ota yhteyttä mahdollisimman pian opinto-ohjaajaan.

Jaksossa 3 tukiopetusta järjestetään seuraavasti. Perusopetuksen kurssit ovat hyviä tukikursseja lukiolaisille!

- Perusopetuksen matematiikka:
o lausekkeet ja yhtälöt, muuttujan käsite, potenssilausekkeen sieventäminen, polynomin käsite ja polynomeilla laskeminen, ensimmäisen asteen yhtälön ratkaiseminen, valinnaisen toisen asteen yhtälön ratkaiseminen, verrannollisuus, yhtälöpari
o opetus: klo 12.15-13.55, ma ja ke, luokka Nurkka2
o opettajana Mikko Ahonen

- Lukion matematiikka:
o kurssilla opetetaan lukion matematiikan perusasioita opiskelijoiden tarpeiden mukaan
o opetus: klo 15.15-16.05, ma ja ke, luokka N
o opettajana Jaana Jakorinne

- Perusopetuksen englanti, lyhyt englanti:
o vuorovaikutustaitoja englannin kielellä, aiheina jokapäiväinen elämä, ihmissuhteet ja verkostot, kiinnostuksen kohteet, vapaa-ajan vietto, harrastukset
o opetus: klo 14.15-15.55, ti ja to, luokka I
o opettajana Anne Steenbeck

KURSSIVINKKEJÄ!
Lukion maantieteen kurssi 3. Tunti 4: 19.15-20.05. Luokka BI. Kurssin aihepiirit käsittelevät mm. ihmisten hyvinvointia ja ympäristön tilaa maapallon eri alueilla. Opitaan ymmärtämään ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen merkitystä maailman tulevaisuudelle.

Tieto- ja viestintätekniikka, kurssi 2. Tunti IP1: klo 12-15-13.55. Luokka P. Kaikille aikuislukion opiskelijoille. Aihepiireinä on tiedonhakeminen, verkossa tapahtuva viestintä, mahdollisuuksia, sääntöjä ja riskejä. Kurssilla tehdään erilaisia tekstinkäsittelyharjoituksia. Käytetään Word- ja Exel -ohjelmia.

JAKSON TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ:

Päättyneen 2. jakson kurssien arvioinnit valmistuvat ja ovat nähtävissä oppilashallinto-ohjelma Helmessä torstaihin 26.11. mennessä.

Uusi 3. jakso alkaa maanantaina 23.11. ja päättyy torstaina 21.1.2021.

Syksyn 2020 yo-juhla pidetään koronamääräyksistä johtuen erityisjärjestelyin perjantaina 4.12.2020 klo 15.30.

  • Tiedote yo-juhlasta on välitetty valmistuville ylioppilaille.

Kevään 2021 yo-kirjoitukset:

  • Ilmoittautuminen kevään kirjoituksiin päättyy 20.11.2020 klo 15.30.
  • Seuraa annettuja ohjeita ja päivämääriä.

Joululoma on 21.12.2020 - 10.1.2021:

  • Koulu ja aikuislukion toimisto on suljettu, ei opetusta.
  • jakson opetus jatkuu maanantaina 11.1.2021.
  • Ilmoittaudu 4. jakson kursseille.

REHTORIN PUHEENVUORO
Kolmas opetusjakso jakautuu vanhalle ja uudelle vuodelle, joiden väliin jää peräti kolmen viikon joululoma. Pitkä loma on odotettu ja tuntuu hyvältä keskeytykseltä koulutyöhön. Joululoman jälkeen edetäänkin sitten kuin siivillä kohti kevättä!

Kolmas opetusjakso on tosi tärkeä! Opiskelijoiden on hyvä tarttua heti aktiivisesti kiinni kurssien opiskeluun, koska suurin osa 3. jakson oppitunneista ovat ennen joululomaa. Vain neljä opetuskertaa jää joululoman jälkeen. Ja jakso päättyy päättöviikkoon.

Kolmannessa jaksossa järjestetään opintojen edistymisen kannalta sellaisia kursseja, jotka toteutetaan vain kerran vuodessa, joten vielä ei kannata jäädä ”nukkumaan talviunille”.
Kaikkien kevään 2021 yo-kirjoituksiin ilmoittautuneiden tulisi osallistua 3. jaksossa alkaville abikursseille:

- MAB8yo: Tunti 1: 16.15-17.05
- RUB7yo: Tunti 1: 16.15-17.05 (myös verkkokurssina)
- FY7: Tunti 1: 16.15-17.05
- ENA7yo: Tunti 2: 17.15-18.05 (myös verkkokurssina)
- ÄI8yo: Tunti 3: 18.05-19.05
- SAB7: Tunti 3: 18.15-19.55.

Muistutan kaikkia aikuislukion opiskelijoita opiskelun perusasioista. Opiskelun tavoitteena on toimia niin, että opinnot etenevät.

- Kun opiskelija haluaa, saa tai joutuu opiskella etänä, opettajan on tiedettävä, että opiskelija seuraa oppitunteja kotoa käsin.
- Epäselvyyksien välttämiseksi opiskelijan tulee olla yhteydessä opettajaan heti kurssin alussa ja välittömästi kurssin aikana, jos hän joutuu jäämään opiskelemaan kurssia etänä.
- Jos opiskelija ei aloita kurssin opiskelua millään opiskelutavalla tai jää kurssilta pois ilman, että osoittaa kuitenkin jatkavansa kurssin opiskelua, opettajalla on oikeus merkitä kurssi keskeytyneeksi.
- Huolehdi siitä, että teet annetut tehtävät ja palautat ne ajallaan.
- Vain tekemällä opinnot edistyvät!

Kurkistetaanpa seuraavaksi vähän tulevaan kevätlukukauteen.

- Lähiopetuksen oppitunteja striimataan myös kevätlukukauden aikana.
- Neljäs opetusjakso mahdollistaa lukio-opintojen aloittamisen alusta. Aikuislukioon voi hakeutua joustavasti kesken lukuvuoden, aina kuin uusi opetusjakso alkaa. Jos sinulla on joku kaveri tai tuttu, joka ei tiedä, mitä kevään aikana tekisi, anna hänelle hyvä vinkki tulla opiskelemaan aikuislukioon!
- Kevään yo-infot järjestetään helmikuussa keväällä 2021 ylioppilaskirjoituksiin osallistuville. Yo-kirjoitukset ovat maaliskuun aikana. Aikataulut ja kaikki yo-kirjoituksiin liittyvä ohjeistus on Kustissa, Aikuislukion opinto-ohjaus -kurssialueella.
- Päijät-Hämeen hyvinvointialueen koronavirustilanne on onneksi pysynyt vielä perusvaiheessa. Huolehditaan jatkossakin käsihygieniasta ja turvaväleistä virustilanteen hillitsemiseksi.

Terveisin, Riitta Yrjänä, aikuislukion rehtori, puh. 044 0885 501