Ajankohtaista

Päijät‐Häme koronaepidemian leviämisvaiheessa ‐ vaikutukset koulunkäyntiin

Lahden yhteiskoulun peruskoulu ja lukio jatkavat Päijät‐Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän ja Lahden kaupungin suosituksia seuraten lähiopetuksessa. Maskisuositus otetaan käyttöön lukion aiemman suosituksen lisäksi myös peruskoulussa.

Opettajat käyttävät maskeja sekä peruskoulun että lukion oppitunneilla, kuitenkin niin, että maskin käyttö ei estä opetustyötä.

Kasvomaskin käyttösuositus peruskoulun yläluokkien oppilaille

Epidemian leviämisen hidastamiseksi ja lähiopetuksen jatkumisen turvaamiseksi koulu suosittelee maanantaista 30.11. lukien kaikille Lahden yhteiskoulun peruskoulun oppilaille 6.– 9. luokilla maskien käyttöä koulupäivän aikana. Suositus koskee koulussa oloaikaa koulun sisätiloissa, pois lukien ruokailu. Suositus ei koske oppilaita, joilla maskin käyttö vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai joilla on muita terveyteen liittyviä syitä, jotka estävät maskin käytön.

Koulu ohjeistaa maskien käyttöön maanantaina 30.11., jolloin aloitetaan kertakäyttömaskien jako oppilaille koulupäivän ajaksi. Maskeja jaetaan aina koulupäivän ensimmäisellä oppitunnilla sekä koululounaan jälkeen alkavalla tunnilla. Koulun jakamat maskit ovat Pamark oy:n toimittamia Type IIR ns. kirurgisia suu‐nenäsuojia.

Yleinen suositus maskien käyttämisestä koulumatkoilla julkisilla kulkuvälineillä koskee myös peruskoulun oppilaita, joten koululta saa kertakäyttömaskeja myös koulumatkaa varten tarpeen mukaan.

Koulu on tilannut myös kankaisia kestomaskeja kaikkien oppilaiden käyttöön. Maskit ovat jaossa seuraavan kahden viikon kuluessa. Jokainen oppilas ja opiskelija saa kaksi kestomaskia, joiden käyttöön annetaan myös ohjeistus.

Kasvomaskin käyttösuositus lukion opiskelijoille jatkuu

Kasvomaskin käyttösuositus jatkuu edelleen lukiossa. Opiskelijat ovat esimerkillisesti noudattaneet 23.11. voimaantullutta suositusta. Ensisijaisesti lukiolaiset käyttävät omia, kertakäyttöisiä tai kangasmaskeja.

Koulu on tilannut myös kankaisia kestomaskeja kaikkien opiskelijoiden käyttöön. Maskit ovat jaossa seuraavan kahden viikon kuluessa. Jokainen opiskelija saa kaksi kestomaskia, joiden käyttöön annetaan myös ohjeistus.

Epidemian leviämisvaiheen varautumisohjeita

Päijät‐Häme on siirtynyt epidemian leviämisvaiheeseen. Koulu muistuttaa aiemmin annetuista ohjeista:

  • Sairaana ei saa tulla kouluun. Lievienkin koronavirustartuntaan viittaavien oireiden vuoksi tulee jäädä pois koulusta ja hakeutua koronavirustestiin
  • Hyvä käsi‐ ja yskimishygienia ovat ensisijaisia torjuntatoimia. Kädet pestään lämpimällä vedellä ja saippualla ja kuivataan huolellisesti. Tarvittaessa voi käyttää käsihuuhdetta.
  • Kännyköiden käyttö kouluravintolassa on kielletty.
  • Etäisyyksistä on huolehdittava aina, kun se on mahdollista. Oleskelua suurissa ryhmissä välitunneilla tulee edelleen välttää. Esimerkiksi käytäville ja auloihin ei voi jäädä odottelemaan opetusluokkiin siirtymistä pidemmäksi aikaa.
  • Koulupäivän aikana peruskoulun oppilaiden ja opiskelijoiden tulee edelleen kulkea oman luokkansa/ryhmänsä kanssa. Poikkeuksena tästä ovat valinnaisaineiden/‐ryhmien tunnit ja yhdistetyt tunnit taitoaineissa. Oppitunnin päättyessä siirrytään seuraavan oppitunnin luokkaan välitunnin ajaksi tai vietetään välitunti ulkona, koulun pihalla. Opettaja ohjeistaa tästä omien oppituntiensa osalta.

Koulun henkilöstö huolehtii edelleen seuraavista toimista:

  • Koulun ja luokkatilojen siivousta on tehostettu, pulpettien pinnat pyyhitään säännöllisesti heikosti emäksisellä pesuaineella
  • Koulun ja kouluravintolan sisäänkäyntien yhteydessä on tarjolla käsihuuhdetta.
  • Ruokailua porrastetaan vahvasti, jotta voidaan taata riittävä väljyys ruokailun aikana. Ruokailuvuorojen aikataulujen noudattaminen on tärkeää.
  • Kouluravintolan henkilöstö huolehtii ottimien vaihtamisesta ruokailuvuorojen välillä. Samalla puhdistetaan pinnat heikosti emäksisellä pesuaineella.