Ajankohtaista

Lukiokoulutus etäopetukseen ajalle 7. – 19.12.2020

Päijät‐Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän suosituksen mukaisesti Lahden yhteiskoulun lukion opiskelijat siirtyvät etäopetukseen maanantaista 7.12.2020 lukien. Lahden yhteiskoulun säätiö ymmärtää tässä tautitilanteessa PHHYKYN suosituksen määräyksenä.

Lähtökohtaisesti opiskelijat toimivat koulun normaalin työjärjestyksen mukaisesti; opiskellaan samoja oppiaineita ja sisältöjä kuin normaalisti. Myös viikoittaiset ryhmänohjaustuokiot pidetään normaalisti maanantaisin.

Opiskelijalla on velvollisuus osallistua lähiopetuksen keskeytysaikana järjestettyyn etäopetukseen omien opettajiensa antamien ohjeiden ja tehtävien mukaan. Opiskelun apuvälineenä käytetään digitaalisia oppimisympäristöjä – mm. Kusti‐Moodle ja Microsoft Teams – ja viestinnässä koulun Helmi‐järjestelmää.

Mahdollisten kokeiden ja muiden arvioinnin perusteena käytettävien näyttöjen suorittamisesta keskeytysjakson aikana päättää kunkin oppiaineen opettaja.

Poissaolo etäopetuksesta on mahdollista sairauden tai huoltajan anomuksen perusteella myönnetyn luvan perusteella. Luvattomista poissaoloista seuraa kurssin keskeytys.

Peruskoulussa jatketaan lähiopetusta ja kasvomaskin käyttösuositusta

Peruskoulun oppilaiden lähiopetus jatkuu edelleen normaalisti.

Peruskoulun oppilaiden kasvomaskin käyttösuositus jatkuu edelleen. Suositus koskee koulussa oloaikaa koulun sisätiloissa, pois lukien ruokailu. Suositus ei koske oppilaita, joilla maskin käyttö vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai joilla on muita terveyteen liittyviä syitä, jotka estävät maskin käytön.

Maskeja jaetaan aina koulupäivän ensimmäisellä oppitunnilla sekä koululounaan jälkeen alkavalla tunnilla. Koulun jakamat maskit ovat Pamark oy:n toimittamia Type IIR ns. kirurgisia suu‐nenäsuojia.

Yleinen suositus maskien käyttämisestä koulumatkoilla julkisilla kulkuvälineillä koskee myös peruskoulun oppilaita, joten koululta saa kertakäyttömaskeja myös koulumatkaa varten tarpeen mukaan.

Koulu on tilannut myös kankaisia kestomaskeja kaikkien oppilaiden käyttöön. Maskit ovat jaossa seuraavan kahden viikon kuluessa. Jokainen oppilas ja opiskelija saa kaksi kestomaskia, joiden käyttöön annetaan myös ohjeistus.

Epidemian leviämisvaiheen varautumisohjeita

Päijät‐Häme on siirtynyt epidemian leviämisvaiheeseen.

Koulu muistuttaa aiemmin annetuista ohjeista:

 • Sairaana ei saa tulla kouluun. Lievienkin koronavirustartuntaan viittaavien oireiden vuoksi tulee jäädä pois koulusta ja hakeutua koronavirustestiin
 • Hyvä käsi‐ ja yskimishygienia ovat ensisijaisia torjuntatoimia. Kädet pestään lämpimällä vedellä ja saippualla ja kuivataan huolellisesti. Tarvittaessa voi käyttää käsihuuhdetta.
 • Kännyköiden käyttö kouluravintolassa on kielletty.
 • Etäisyyksistä on huolehdittava aina, kun se on mahdollista. Oleskelua suurissa ryhmissä välitunneilla tulee edelleen välttää. Esimerkiksi käytäville ja auloihin ei voi jäädä odottelemaan opetusluokkiin siirtymistä pidemmäksi aikaa.
 • Koulupäivän aikana peruskoulun oppilaiden ja opiskelijoiden tulee edelleen kulkea oman luokkansa/ryhmänsä kanssa. Poikkeuksena tästä ovat valinnaisaineiden/‐ryhmien tunnit ja yhdistetyt tunnit taitoaineissa. Oppitunnin päättyessä siirrytään seuraavan oppitunnin luokkaan välitunnin ajaksi tai vietetään välitunti ulkona, koulun pihalla. Opettaja ohjeistaa tästä omien oppituntiensa osalta.

  Koulun henkilöstö huolehtii edelleen seuraavista toimista:

 • Koulun ja luokkatilojen siivousta on tehostettu, pulpettien pinnat pyyhitään säännöllisesti heikosti emäksisellä pesuaineella
 • Koulun ja kouluravintolan sisäänkäyntien yhteydessä on tarjolla käsihuuhdetta
 • Ruokailua porrastetaan vahvasti, jotta voidaan taata riittävä väljyys ruokailun aikana. Ruokailuvuorojen aikataulujen noudattaminen on tärkeää.
 • Kouluravintolan henkilöstö huolehtii ottimien vaihtamisesta ruokailuvuorojen välillä. Samalla puhdistetaan pinnat heikosti emäksisellä pesuaineella