Ajankohtaista

Lahden yhteiskoulun lukiokoulutus siirtyy etäopetukseen ajalle 27.1 – 15.2.2021

Päijät‐Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän suosituksen mukaisesti Lahden yhteiskoulun lukion ja aikuislukion opiskelijat siirtyvät etäopetukseen keskiviikosta 27.1.2021 lukien. Siirtymä tehdään kuitenkin niin, että keskiviikon 27.1. aamupäivän kurssikokeet pidetään koululla. Kokeiden päätyttyä opiskelijat osallistuvat loppupäivän etätunneille kotiin ehdittyään. Loppukoeviikon kokeet ja mahdolliset oppitunnit pidetään etänä.

Välttämättömäksi lähiopetukseksi katsottavat abiturienttien preliminäärikokeet voidaan pitää koululla normaalisti. Kokeita varten varattuja koesaleja on lisätty ja väljennetty tartuntariskin pienentämiseksi.

Lähiopetukseen palataan tämänhetkisen tiedon mukaan tiistaina 16.2.2021. Opiskelijat voivat tulla koulun tiloihin keskeytysaikana vain erillisellä luvalla.

Keskeytysaikana opetustyö ja koeviikko noudattavat normaalin työjärjestyksen aikatauluja; opiskellaan samoja oppiaineita ja sisältöjä kuin normaalisti. Myös viikoittaiset ryhmänohjaustuokiot pidetään maanantaisin. Opettaja pitää etätuntinsa valintansa mukaan kotoa tai koululta käsin.

Opiskelijalla on velvollisuus osallistua lähiopetuksen keskeytysaikana järjestettyyn etäopetukseen omien opettajiensa antamien ohjeiden ja tehtävien mukaan. Opettajat viestivät opiskelijoille missä opiskeluympäristössä opetus etenee. – viestinnässä voidaan käyttää myös koulun Helmi‐järjestelmää.

Mahdollisten kokeiden ja muiden arvioinnin perusteena käytettävien näyttöjen suorittamisesta keskeytysjakson aikana päättää kunkin oppiaineen opettaja.

Poissaolo etäopetuksesta on mahdollista sairauden tai huoltajan anomuksen perusteella myönnetyn luvan perusteella. Luvattomista poissaoloista seuraa kurssin keskeytys.

Kouluruokaa ei tarjota lukion opiskelijoille etäopetusjakson aikana.

Penkkarit ja Vanhojen tanssit

Molemmat lukioajan merkittävät tapahtumat sijoittuvat lähiopetuksen keskeytysajalle, joten ne siirtyvät tuonnemmaksi: Vanhat tanssivat Snellmanin päivänä, keskiviikkona 12.5., mutta penkkaripäivän ajankohta on vielä avoin.

Opiskeluhuollon palvelut käytettävissä

Opiskeluhuollon palvelut ovat lukion etäopiskelujakson aikana normaalisti käytettävissä. Opiskelija voi terveenä tulla varaamilleen käynneille koulun psykologin, kuraattorin ja terveydenhoitajan luokse. Myös Helmen kautta ja puhelimitse voi olla yhteydessä ja uusia aikoja on varattavissa.

Lari Laakkonen koulupsykologi, puh. 044 488 5540

Maija Halme koulukuraattori, puh. 044 488 5546

Nina Bejarano lukion terveydenhoitaja 044 416 3119