Ajankohtaista

Lukion opetusjärjestelyt ajalla 12. – 30.4.2021

Koronaepidemian leviämisen hidastamiseksi Lahden yhteiskoulun säätiö sr on päättänyt järjestää lukiokoulutusta viranomaissuositusten mukaisesti poikkeusjärjestelyin huhtikuun loppuun saakka:

  • 1. vuoden opiskelijat jatkavat etäopetuksessa 12. – 20.4. ja palaavat lähiopetukseen 21.4.
  • 2. vuoden opiskelijat ovat lähiopetuksessa 12. – 20.4. ja jälleen etäopetuksessa 21. – 30.4.

Opetusjärjestelyt

Koulutyötä jatketaan 5. jakson työjärjestyksen mukaan, mutta lähiopetuksessa luokkatiloihin tehtävin muutoksin; lukion lähioppitunnit sijoitettu pääasiassa Museon luokkatiloihin.

Sellaisilla kursseilla, joilla on opiskelijoita molemmilta vuosiluokilta, opettaja ohjeistaa opiskelusta etä-/lähijakson aikana. Tällaisia kursseja ovat mm. KU2, KU4, LI2, MAA11 ja MU8.

Koronarajoitusten vuoksi arviointipäivään 19.4. ei varata erillisiä kokeen palautustilaisuuksia, vaan opetustyö jatkuu normaalin maanantain työjärjestyksen mukaan. Opettaja ilmoittaa tarvittaessa kokeen palautuksesta etätilaisuutena opiskelijoiden kanssa.

Uusintakokeet 26. – 28.4. pidetään koululla lähikokeina.

Koulupäivän aikana pyritään minimoimaan oleskelua koulun yleisissä tiloissa: Koulupäivän alkaessa opiskelijat menevät suoraan avoinna oleviin luokkiin odottamaan oppitunnin alkua. Oppitunnin päättyessä opiskelijat siirtyvät seuraavan tunnin luokkaan tai ulos välitunnin ajaksi. Välitunteja ei siis voi viettää käytävillä, aulatiloissa tai Manalassa.

Kasvomaskin käyttösuositus jatkuu lähiopetuksessa

Lukiolaisten kasvomaskin käyttösuositus jatkuu edelleen. Suositus koskee koulussa oloaikaa koulun sisätiloissa, pois lukien ruokailu. Suositus ei koske opiskelijoita, joilla maskin käyttö vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai joilla on muita terveyteen liittyviä syitä, jotka estävät maskin käytön. Koulu on jakanut opiskelijoille kangasmaskeja, mutta kertakäyttömaskinsa opiskelijan tulee hankkia itse.

Koulumatkalla on hyvä huomioida Lahden seudun liikenteen maskien käyttöpakko.

Koululounas

Lähiopetuksessa opiskeleville lukiolaisille tarjotaan koululounas kouluravintola Ellissä. Poikkeusajan ruokavuorot noudattavat erillistä aikataulua.

Etäopetuksessa oleville opiskelijoille ei ole mahdollisuutta ruokatarjoiluun.