Ajankohtaista

Ilmoittautuminen syksyn 2021 ylioppilastutkintoon

Ylioppilastutkintoon osallistuminen edellyttää, että opiskelija on ennen kokeeseen osallistumista opiskellut:

§ vähintään kirjoitusaineen pakolliset lukiokurssit
§ vähintään kolme kurssia, jos on kyse vieraan kielen lyhyestä oppimäärästä (B2 ja B3).

On kuitenkin suositeltavaa suorittaa mahdollisimman kattavasti kirjoitusaineiden kursseja ennen yotutkinnon kokeisiin osallistumista.

Rehtori voi erityisestä syystä myöntää osallistumisoikeuden ylioppilaskirjoituksiin, vaikka em. ehdot eivät kokelaan kohdalla täyttyisikään. Osallistumisoikeutta anotaan rehtorilta kirjallisesti.

Ilmoittautuminen ylioppilastutkintoon on sitova. Koe, johon olet ilmoittautunut, mutta johon jätät ilman erityistä painavaa syytä saapumatta, katsotaan hylätyksi. Tutkintoa tai erillisiä kokeita suorittamaan ilmoittautunut kokelas on velvollinen maksamaan ylioppilastutkintoon liittyvät maksut.

YTL:n tiedote syksyn 2021 yo-kokelaille on luettavissa lautakunnan sivuilla: https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/tiedote-kokelaille

Lukion kakkosten ilmoittautuminen 20. – 26.5. päivittäin klo 9-14

Kakkoset ilmoittautuvat ”non-stoppina” Kaisa-opon työhuoneella Manalassa 20. – 26.5.2021 klo 9-14.

Ilmoittautumistietojen varmennus

Kun ilmoittautumistiedot näkyvät Helmessä, tarkista omat tietosi. Ota yhteyttä koulun toimistoon, jos huomaat virheitä tai tiedoissa on muuten epäselvää.

Ylioppilastutkinnon suorittaneet opiskelijat: ilmoittautuminen 26.5. mennessä

Ota yhteys Lahden yhteiskoulun lukion toimistoon (03) 876900, josta lähetetään linkki sähköiseen ilmoittautumislomakkeeseen sähköpostiisi.

Erityisjärjestelyhakemukset

Mahdolliset erityisjärjestelyhakemukset liitteineen toimitetaan koulun kautta YTL:aan viimeistään 30.4.2021 mennessä. Myönnetyt erityisjärjestelyt otetaan huomioon tutkinnon kokeissa.