Ajankohtaista

Kevätlukukausi alkaa lähiopetuksessa 10.1.2022

Opetus- ja terveysviranomaiset käyvät parhaillaan keskustelua koulujen kevätlukukauden opetustyön aloituksesta. Koronatartuntatilanteen vakavuuden vuoksi valtionhallinnossa pohditaan suositusta koulujen opetustyön siirtämisestä etäopetukseen.

Jos perjantaina 7.1. kokoontuva korona-ministerityöryhmä päätyy suosittamaan koulujen etäopetukseen siirtymistä, asia tulee meidän osaltamme Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Päijät-Soten päätettäväksi. Näiden alueellisten toimijoiden päättäessä koulutilojen sulkemisesta, Lahden yhteiskoulun säätiö tekee päätöksen etäopetukseen siirtymisestä.

Tällä hetkellä on voimassa Päijät-Hämeen koronakoordinaatioryhmän päätös pitää perusopetuksen ja lukiokoulutuksen koulut avoinna, joten Lahden yhteiskoulun peruskoulussa ja lukiossa opiskelu jatkuu lukukauden alkaessa 10.1. lähiopiskeluna.

Varautuminen mahdolliseen etäopetusjaksoon

Varaudumme heti koulutyön alkaessa mahdollisesti nopeastikin alkavaan etäopetusjaksoon. Peruskoulussa kerrataan etäopiskelussa tarpeellisten ohjelmistojen käyttö ja varmistetaan, että jokaisella on kotonaan käytössä laite, jolla opetusta pystytään seuraamaan. Kouluravintola Ellissä varaudutaan myös jakamaan koululounaspakkauksia peruskoulun oppilaille mahdollisen etäopetusjakson ajalle.

Lukiossa on tarpeen kerrata etäopiskelun toteutustapoja, jotka vaihtelevat aineittain.
Pyrimme näillä toimilla siihen, että mahdollinen etäopetusjaksolle siirtyminen olisi opetustyön kannalta sujuvaa.

Viranomaisohjeet terveysturvallisen koulutyön järjestämiseksi

THL sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat 22.12.2021 tarkentaneet kouluille terveysturvallisen opetuksen järjestämiseksi annettuja ohjeita. Ohjeissa korostetaan käsi- ja yskimishygieniaa, maskien käyttöä sekä fyysisten kontaktien minimointia mm. ruokailua porrastamalla sekä oppilaiden ja opiskelijoiden pysymisellä koulupäivän aikana mahdollisimman paljon oman luokan tai ryhmän kesken. Käymme nämä ohjeet yhdessä läpi lukukauden alussa. Ohjeiden lisäksi näemme tärkeäksi korostaa jokaisen oman toiminnan merkitystä muiden kouluyhteisön jäsenten terveydelle; sairaana ei voi tulla kouluun ja huolehtimalla, ettei lisätä muiden riskiä saada koronatartunta.

Koulu toivoo huoltajilta ymmärrystä ja yhteistyötä, jotta saamme koulutyön jatkumaan oppilaiden ja opiskelijoiden kannalta mielekkäällä, mutta turvallisella tavalla koronaepidemiatilanteesta huolimatta.

Tiedote PDF-muodossa