Ajankohtaista

Yhteiskunta- ja talouslinjan päivä 18.1.2022

Oikeutta onkimassa – "rikollisuus ja suomalainen oikeusjärjestelmä"

Lahden yhteiskoulun lukion yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijat järjestävät tiistaina 18. tammikuuta 2022 teemapäivän Oikeutta onkimassa – "rikollisuus ja suomalainen oikeusjärjestelmä".

Teemapäivään on kutsuttu alan parhaita asiantuntijoita, kuten korkeimman oikeuden presidentti Tatu Leppänen ja Hämeen poliisilaitoksen päällikkö Marko Viitanen. Teemapäivän seminaaria voi seurata etälähetyksen kautta Lahden yhteiskoulun verkkosivuilta www.lyk.fi/yt

Muuttuneen koronatilanteen vuoksi teemapäivän ohjelmaa, toteutusta ja aikataulua on muokattu.

Teemapäivän ohjelma

klo 10.00 Seminaarin alkusanat – yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijat
klo 10.10–10.30 Korkeimman oikeuden presidentti Tatu Leppänen
klo 10.30–10.50 Hämeen poliisipäällikkö Marko Viitanen
klo 10.50–11.10 Yliopistonlehtori Matti Näsi, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti
klo 11.15–12.00 Paneelikeskustelu: Rikollisuus ja suomalainen oikeusjärjestelmä, osallistujina Tatu Leppänen, Matti Näsi, Susanna Reinboth, Pasi Tuomaila ja Marko Viitanen

Teemapäivän puhujien esittely

Tatu Leppänen

Tatu Leppänen on toiminut korkeimman oikeuden presidenttinä syksystä 2019 alkaen. Samalla hän on Suomen 14. presidentti korkeimmassa oikeudessa. Hän valmistui oikeustieteen kandidaatiksi 1990 ja oikeustieteen lisensiaatiksi 1992. Varatuomarin arvon hän sai 1994 ja vuonna 1998 hän väitteli oikeustieteen tohtoriksi. Leppänen on toiminut urallaan tutkijana, lainvalmistajana ja tuomioistuinlaitoksessa tuomarina.

Lue lisää korkeimmasta oikeudesta (linkki verkkosivujen ulkopuolelle)

Marko Viitanen

Marko Viitanen toimii Hämeen poliisilaitoksen päällikkönä. Hän vastaa poliisilaitoksen toiminnasta sekä toiminnan vaikuttavuudesta, tuloksellisuu-desta ja kehittämisestä. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen tohtori. Viitanen on toiminut palveluksessa eri organisaatiotasoilla poliisissa. Hänellä on vankan poliisihallinnon kokemuksen lisäksi kokemusta sisäministeriön ja rajavartiolaitoksen eri tehtävistä.

Pasi Tuomaila

Pasi Tuomaila on päihde- ja huumekierteestä eroon päässyt kaupunginvaltuutettu, joka työskentelee Avominnen päihdeklinikalla. Hän on koulutukseltaan lähihoitaja ja toimii Avominnen klinikalla jatkokuntoutuksen vastaavana ohjaajana. Raittiina hän on ollut vuodesta 2012 lähtien ja raitistumisensa jälkeen julkaisi myös kirjan “Huumehelvetti ja paluu kuolemanportilta elämään”, joka kertoo hänen entisestä huumepainotteisesta elämästään.

Matti Näsi

Lehtori ja tutkija Matti Näsi toimii Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa. Hän on ollut monenlaisissa projekteissa mukana ja toimii muun muassa Suomen rikosuhritutkimuksen koordinaattorina.

Minna Horelli

Minna Horelli on aito lykkiläinen, joka kirjoitti Lykistä ylioppilaaksi vuonna 1990. Vuonna 1996 Horelli valmistui Helsingin yliopistosta oikeustieteen maisterin paperit taskussaan. Hän on vuodesta 1998 lähtien toiminut vara-tuomarina, syyttäjänä ja asianajajana. Nykyisin Horelli avustaa lakiasioissa vuonna 2009 perustamansa yrityksen kautta erikoisosa-alueinaan perhe- ja perintöoikeus, työoikeus, kiinteistö- ja asuntokauppariidat sekä konkurssi-asiat.

Susanna Reinboth

Susanna Reinboth on suomalainen oikeustoimittaja, joka tunnetaan monista saavutuksista. Reinboth työskentelee Helsingin Sanomien toimituksessa, mutta kokemusta toimittajana löytyy jo reilut 35 vuotta. Reinbothin hyllyä koristavat monet alan palkinnot ja tunnustukset, kuten Suomen asianajajaliiton toimittajapalkinto. Nykyään hän on aktiivisesti vaikuttamassa Helsingin Sanomien toimituksen ohella monissa eri alan yhdistyksissä

Lue lisää Lahden yhteiskoulun lukion yhteiskunta-ja talouslinjasta