Ajankohtaista

Koronaohjeet 28.1.2022

Koronaohjeet 28.1.2022

Tiedote 6/2021–22

Lahden yhteiskoulu - Oppilaat, opiskelijat, huoltajat

Päijät-Sote on poistanut 26.1.2022 kotikaranteeni- ja kotieristysohjeet ja päivittänyt koronarajoituksia Päijät-Hämeen alueella 28.1.2022.

Lahden yhteiskoulussa toimitaan toistaiseksi näiden pohjalta seuraavasti:

Koronaan sairastunut tai infektio-oireinen oppilas, opiskelija ohjataan pysymään kotona ja välttämään oman perheen ulkopuolisia kontakteja viiden vuorokauden ajan oireiden alusta. Oireiden jatkuessa kohotetaan olemaan edelleen kotona, kunnes oireet ovat helpottaneet kahden vuorokauden ajan.

Koronalle altistuneet, mutta oireettomat voivat tulla kouluun käyttäen kasvomaskia ja minimoimalla lähikontakteja. Infektio-oireita on kuitenkin syytä tarkkailla ja mahdollisten oireiden ilmetessä jäädään kotiin.

Viranomaisohjeet terveysturvallisen koulutyön järjestämiseksi

THL:n ja OKM:n kouluille antamat koronaturvallisuusohjeet pysyvät edelleen voimassa: Ohjeissa korostetaan käsi- ja yskimishygieniaa, maskien käyttöä sekä fyysisten kontaktien minimointia mm. ruokailua porrastamalla sekä oppilaiden ja opiskelijoiden pysymisellä koulupäivän aikana mahdollisimman paljon oman luokan tai ryhmän kesken.

Kouluyhteisöille ei ole asetettu kokoontumisrajoituksia, mutta kouluyhteisön ulkopuolisten vierailua kouluilla rajoitetaan. Tästä syystä oppilaiden ja opiskelijoiden vanhemmille suunnatut tilaisuudet kuten vanhempainillat, huoltajatapaamiset ja vanhojen tanssien seuraaminen järjestetään toistaiseksi etäyhteyksin.

Tiedote pdf-muodossa: Koronaohjeet 28.1.2022 Lahden yhteiskoulussa