Peruskoulun kerhotoiminta

Lahden yhteiskoulussa järjestetään koulupäivien jälkeen toteutettavaa kerhotoimintaa, joka on tarkoitettu 6.-7. luokkalaisille. Kerhoihin saavat osallistua myös muiden luokka-asteiden oppilaat.

Kerhojen tapaamiset ovat iltapäivisin koulun tiloissa, yleensä kerran viikossa tai kahdessa viikossa muutaman tunnin kerrallaan. Kerhojen ohjaajina toimivat Lahden yhteiskoulun opettajat ja henkilökunnan jäsenet.

Tällä hetkellä toimivia kerhoja ovat:

  • käsityökerho
  • kotitalouskerho
  • teknologiakerho
  • bändikerho

Kerhot aloittavat toimintansa syksyisin ja niistä tiedotetaan oppilaille luokanvalvojan tuokiossa, ilmoitustauluilla sekä koulun verkkosivuilla.

Musiikkiteknologiakerholaiset rakentavat lavatekniikkaa.