Ajankohtaista

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muuttaminen

Opetushallitus julkaisi 10.5.2022 määräyksen (OPH-1098-2022), jolla muutetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Kyseinen määräys tuo muutoksia opetussuunnitelman seuraaviin lukuihin:

• 2.1. Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet
• 5.1. Yhteinen vastuu koulupäivästä
• 5.3. Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö
• 5.6. Paikallisesti päätettävät asiat
• 8.2. Yhteisöllinen oppilashuolto

Opetussuunnitelman muutoksella tarjotaan koululle lisää keinoja puuttua kiusaamiseen, häirintään ja väkivaltaan. Esimerkiksi jatkossa oppilaan koulupäivä voidaan keskeyttää laissa säädetyin edellytyksin ja evätä oppilaan kouluun paluu myös seuraavana päivänä. Oppilaalle myös järjestetään mahdollisuus keskusteluun oppilashuollon psykologin tai kuraattorin kanssa sekä laaditaan suunnitelma, jolla tuetaan oppilaan turvallista kouluun paluuta.

Määräyksen mukaisesti koulun henkilöstöä ja oppilaskuntaa tulee kuulla ennen kurinpidollisten keinoihin liittyvän suunnitelman hyväksymistä tai päivittämistä. Koska kyseinen määräys annettiin niin lähellä edellisen lukuvuoden loppua, kuulemista ei pystytty toteuttamaan ennen kesälomaa. Tämän takia kuuleminen toteutetaan vasta elokuussa uuden lukuvuoden alkaessa. Peruskoulun oppilailla, oppilaskunnalla, huoltajilla ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus antaa lausunto opetussuunnitelman päivityksestä. Pyydämme lausuntonne 22.8.2022 mennessä joko kirjallisesti koulun toimistoon (Kirkkokatu 2, 15110 Lahti) tai sähköisesti osoitteeseen: koulu[at]lyk.fi. Viestin aiheeksi voi kirjata tunnuksen ”Peruskoulun opetussuunnitelman päivitys”.

Lahden yhteiskoulun peruskoulun opetussuunnitelman muutos etenee kuulemisen jälkeen Lahden yhteiskoulun johtokunnan vahvistettavaksi. Johtokunnan hyväksymisen jälkeen muutos astuu voimaan välittömästi.

Ystävällisin terveisin,

apulaisrehtori

Juha Hirvonen

Liitteet
Opetushallituksen määräys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muuttamisesta (pdf)
Opetushallituksen liiteteksti perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muuttamisesta (pdf)
Lahden yhteiskoulun peruskoulun opetussuunnitelman päivitys (pdf)