Ajankohtaista

Oppilashaku Lahden yhteiskoulun peruskouluun 2023

Oppilashaku Lahden yhteiskoulun kuvataide-, musiikki- ja matemaattis-luonnontieteellispainotteisille luokille on alkanut.

PYRKIMINEN LAHDEN YHTEISKOULUN PERUSKOULUUN 2023

Painotettu perusopetus alkaa Lahden yhteiskoulussa kuudennella tai seitsemännellä luokalla:

 • Kuvataide- ja musiikkipainotteinen opetus alkaa kuudennella luokalla
 • Matemaattis- luonnontieteellispainotteisten (LUMA-) luokkien opetus alkaa 7. vuosiluokalla.

Kaikilla peruskoulun viides- tai kuudesluokkalaisilla kotikunnasta riippumatta on mahdollisuus pyrkiä Lahden yhteiskoulun painotettuun opetukseen.

Perusopetuksesta Lahden kaupungin kanssa tehty sopimus rajoittaa kunkin painotusaineen luokalle otettavien lahtelaisten oppilaiden määrän 24:een vuosiluokkaa kohden.

Muille peruskoulun vuosiluokille oppilaita otetaan hakemuksen perusteella, jos oppilaspaikkoja on vapaana.

Opiskelu ja opintososiaaliset edut

Yhteiskoulussa opetuksesta huolehtivat 6. luokalta lähtien kuhunkin aineeseen erikoistuneet aineenopettajat. Pitkänä vieraana kielenä Yhteiskoulussa opiskellaan englantia ja saksaa.

Kaikki luokat opiskelevat jaksojärjestelmässä. Tämä merkitsee sitä, että lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon, joille laaditaan omat lukujärjestykset. Tämä järjestely mahdollistaa oppiaineiden opiskelun keskittämisen tarkoituksenmukaisella tavalla.

Lahtelaiset oppilaat saavat Lahden yhteiskoulussa samat opintososiaaliset edut kuin kaupungin kouluissa. Oppilas on oikeutettu matkalippuun, jos Lahden yhteiskoulu on hänen lähikoulunsa ja koulumatka on viittä kilometriä pitempi. Muussa tapauksessa huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Hakumenettely

Lahden yhteiskouluun oppilaita otetaan hakumenettelyn perusteella

 • 6. vuosiluokan kuvataide- ja musiikkipainotteista sekä
 • 7. vuosiluokan LUMA-painotteista opetussuunnitelmaa noudattaville luokille.

Huoltaja täyttää hakulomakkeen koulun verkkosivuilla.  Linkki sähköisiin hakemuksiin löytyy Peruskouluun-sivulta tai Lomakkeet-sivulta.

Sähköinen hakemus tulee tehdä viimeistään tiistaina 31. tammikuuta 2023. Todistusjäljennökset ja muut mahdolliset liitteet tulee toimittaa erikseen hakuaikana Lahden yhteiskoulun toimistoon.

Kaikille pyrkijöille lähetetään tieto valintapäätöksestä.

Valintakoe

Yhdenvertaisen oppilasvalinnan takaamiseksi Lahden yhteiskouluun pyrkiville järjestetään valintakokeet seuraavasti:

 • Musiikkiluokka maanantaista perjantaihin 30.1.–3.2.2023 Lahden yhteiskoululla
  erillisen aikataulun mukaisesti. Jokaiselle musiikkiluokalle hakeneelle ilmoitetaan oma henkilökohtainen, noin 15 minuutin aika hakuajan päätyttyä.
 • Kuvataideluokka tiistaina 31.1.2023 klo 13–16 Lahden yhteiskoulun Kansakoululla
 • Matemaattis-luonnontieteellinen luokka keskiviikkona 1.2.2023 klo 8.15–10.15 Lahden yhteiskoululla
  koe on yhteinen Lahden yhteiskoulun ja Salpausselän koulun LUMA-luokille pyrkiville

Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua.

Tiedotus‐ ja tutustumistilaisuus

Kutsumme kaikki lastensa opiskelusta Lahden yhteiskoulussa kiinnostuneet vanhemmat tutustumaan kouluumme keskiviikkona 11. tammikuuta 2023 klo 18.00.

Tiedotustilaisuus järjestetään koulun juhlasalissa, osoitteessa Kirkkokatu 2.

Lahden yhteiskoulun peruskoulun oppilasvalinnan aikataulu 2023

Tammikuu 2023
11.1. Lahden yhteiskoulun hakuinfo klo 18.00 koulun juhlasalissa

31.1. klo 13–16 kuvataideluokan (6.lk) valintakoe. Koepaikka: Kuvataideluokat, Lahden yhteiskoulun Kansakoulu. Sibeliuksenkatu 1.

31.1. haku syksyllä 2023 alkavaan painotettuun opetukseen päättyy

Helmikuu 2023

30.1–3.2. musiikkiluokan (6.lk) valintakokeita. Koepaikka: Musiikkiluokat, Lahden yhteiskoulu, Kirkkokatu 2.

1.2. klo 8.15 matemaattis-luonnontieteellisen luokan (7.lk) valintakoe Koepaikka: Juhlasali, Lahden yhteiskoulu, Kirkkokatu 2

24.2. valintapäätökset postitetaan hakijoille

Toukokuu 2023

Oppilaiden tutustumiskäynnit koululla

9.5. uusien painotettujen luokkien oppilaiden tutustumispäivä koululla klo 13–15

10.5. uusien yleisopetusluokkien oppilaiden tutustumispäivä koululla klo 13–15

Elokuu 2023

9.8. Lahden yhteiskoulun 128. lukuvuosi alkaa

Lisätietoa Lahden yhteiskoulun peruskouluun hakemisesta

Lahden yhteiskoulun verkkosivut www.lyk.fi/peruskouluun

Lahden yhteiskoulun toimisto avoinna maanantaista torstaihin klo 8.00–15.30, perjantaisin klo 8.00–15.00

osoite: Kirkkokatu 2, 15110 Lahti

puhelin (03) 876 900

sähköposti: koulu[at]lyk.fi

 

Siirry etusivulle

Lahden yhteiskoulun tukioppilas tekee sydänaiheista kasvomaalausta peruskoulun oppilaalle.
Kaksi poikaa istumassa koulun pihalla tekemässä koulutehtäviä.
Siveltimiä, maaleja ja muita maalaustarvikkeita kuvataideluokassa.
Tyttö soittaa kosketinsoitinta.
Tyttö ohjelmoi robottia oppitunnilla.