Ajankohtaista

Ilmoittautuminen syksyn 2023 ylioppilastutkintoon

Ilmoittautuminen syksyn 2023 ylioppilastutkintoon

Lukiolaiset ilmoittautuvat opojen kautta:

  • kakkoset 22.–25.5. päivittäin klo 9–14 "non-stoppina"

Ylioppilastutkinnon suorittaneet ilmoittautuvat 26.5. mennessä ottamalla yhteyttä koulun toimistoon.

Lue tarkemmat ilmoittautumisohjeet alta tai oheisesta ilmoittautumisohjeesta (pdf).

Yo-tutkinnon kokeisiin ilmoittautumisen edellytykset

Ylioppilastutkintoon osallistuminen edellyttää, että opiskelija on ennen kokeeseen osallistumista opiskellut:

  • vähintään kirjoitusaineen pakolliset opinnot
  • vähintään 4 op:n opinnot reaaliaineessa, jossa ei ole pakollisia opintoja
  • vähintään 6 op:n opinnot vieraan kielen oppimäärästä, jossa ei ole pakollisia opintoja (B2/B3).

On tietenkin suositeltavaa suorittaa mahdollisimman kattavasti kirjoitusaineiden kursseja ennen yo-tutkinnon kokeisiin osallistumista.

Rehtori voi erityisestä syystä myöntää osallistumisoikeuden ylioppilaskirjoituksiin, vaikka em. ehdot eivät kokelaan kohdalla täyttyisikään. Osallistumisoikeutta anotaan rehtorilta kirjallisesti.

Ilmoittautuminen ylioppilastutkintoon on sitova. Koe, johon olet ilmoittautunut, mutta johon jätät ilman erityistä painavaa syytä saapumatta, katsotaan hylätyksi. Tutkintoa tai erillisiä kokeita suorittamaan ilmoittautunut kokelas on velvollinen maksamaan ylioppilastutkintoon mahdollisesti liittyvät maksut. Hyväksytyn kokeen uusimisesta peritään aina maksu.

YTL:n tiedote syksyn 2023 yo-kokelaille on tulossa lautakunnan sivuille: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille

Lukion kakkosten ilmoittautuminen 22. – 25.5. päivittäin klo 9–14

Kakkoset ilmoittautuvat ”non-stoppina” opon luona.

Ylioppilastutkinnon suorittaneet opiskelijat: ilmoittautuminen 26.5. mennessä

Ota yhteys Lahden yhteiskoulun lukion toimistoon (03) 876900, josta lähetetään linkki sähköiseen ilmoittautumislomakkeeseen sähköpostiisi.

Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa

Mahdolliset hakemukset koesuoritusta heikentävän syyn ottamisesta huomioon ylioppilastutkinnossa toimitetaan liitteineen koulun kautta YTL:aan viimeistään 30.4.2023 mennessä. Myönnetyt koetilanteen erityisjärjestelyt otetaan huomioon tutkinnon kokeissa.

Ylioppilaslakki kultaisella lyyralla.