Ajankohtaista

Lahden yhteiskoulun 129. lukuvuoden aloitus

Lahden yhteiskoulun 129. lukuvuosi alkaa keskiviikkona 7.8.2024.

  • Lukion aloittavat uudet opiskelijat tulevat kouluun jo klo 9, kokoontuminen Juhlasalissa.
  • Peruskoulun kuudennen luokan oppilaat, uudet 7luma-luokilla aloittavat oppilaat ja muut uudet oppilaat kokoontuvat koulun pihalle klo 9.45, jossa luokanvalvojat ja opot ovat oppilaita vastassa.
  • Lukuvuosi aloitetaan kotiluokissa klo 10. Vanhat yhtäriläiset tulevat suoraan kotiluokkiin.

Luokissa käydään läpi lukuvuoden aloitukseen liittyviä asioita. Koulupäivään kuuluu myös koululounas kouluravintola Ellissä tai Pikku-Ellissä Kansakoululla.

Uudet kotiluokat, luokanvalvojat ja ryhmänohjaajat

Kotiluokkiin ja luokanvalvojiin on tullut joitakin muutoksia kesän aikana.

Katso uudet kotiluokat: Peruskoulun luokanvalvojat ja lukion ryhmänohjaajat lukuvuonna 2024–2025 (pdf).

Työjärjestyksen mukainen opetus

Työjärjestyksen mukainen opetus alkaa torstaina 8.8.2024, paitsi kuudesluokkalaisilla ja 7luma-luokkalaisilla, jotka suorittavat Lyk-passia 8.–9.8.2024.  Kuudesluokkalaisilla ja 7luma-luokilla työjärjestyksen mukainen opetus alkaa maanantaina 12.8.2024.

Hyvää alkavaa 129. lukuvuotta ja tervetuloa kouluun!