Ruoka-annosjakelu etäopetuksessa oleville oppilaille ei ole toistaiseksi mahdollista Lahden yhteiskoulussa

Ruoka-annosjakelu etäopetuksessa oleville oppilaille ei ole toistaiseksi mahdollista Lahden yhteiskoulussa

Lahden kaupungin päätös aloittaa etäopetuksessa olevien peruskoulun oppilaiden ruoka‐annosjakelu kahdesti viikossa maanantaista 30.3. lukien on poikinut muutaman kyselyn yhdenvertaisuuden puutteesta Lahden yhteiskoulun peruskoulussa opiskelevien ja kaupungin koulujen oppilaiden välillä. Opetus‐ ja kulttuuriministeriö ohjeistaa peruskoulun ruokailusta: Kouluruokailu on järjestettävä niille oppilaille, jotka osallistuvat lähiopetukseen. Etäopetuksessa oleville oppilaille kouluruokailua voidaan järjestää vain siinä laajuudessa kuin se on mahdollista toteuttaa. Lähikontakteja tulisi kuitenkin pyrkiä välttämään. Jos Lahden kaupungin lounastarvekyselyn tulosta vastaava määrä huoltajia ilmoittaa lapselleen koululounastarpeen, se merkitsee koulumme kokoluokassa n. 250 noudettavaa…
Lue lisää
Lahden yhteiskoulun peruskoulun viikkotiedote ajalle 30.3.–3.4.2020

Lahden yhteiskoulun peruskoulun viikkotiedote ajalle 30.3.–3.4.2020

Viikkotiedote 14/2020,  julkaistu 27.3.2020 Rehtorin mietteitä Lukuvuoden neljäs jakso on päättymässä tiistaina perinteiseen tapaan luokanvalvojantuntiin, joka pidetään tällä kertaa etänä. Keskiviikkona alkavan, lukuvuoden viimeisen jakson erityisiä tapahtumia ei ole poikkeustilanteen vuoksi kerrottavana. Luokanvalvojantunti käytetäänkin pääosin keskusteluun etäopiskelukokemuksista; uudella tavalla kuormittava työmäärä ja opiskelukäytänteiden muuttaminen ovat varmasti pohdituttaneet paitsi oppilaita, myös vanhempia viimeisen parin viikon ajan. Opiskeltavien oppiaineiden määrä on tietenkin suoraan verrannollinen työmäärään. Erityisesti ysiluokkalaiset saattavat kokea tämän paineen suurempana. Saman ovat kokeneet opettajat, jotka ovat pyrkineet siirtämään opetuksensa verkkoon…
Lue lisää
Lahden yhteiskoulun lukion viikkotiedote ajalle 30.3.–3.4.2020

Lahden yhteiskoulun lukion viikkotiedote ajalle 30.3.–3.4.2020

Viikkotiedote 14 /2020, julkaistu 27.3.2020 Rehtorin mietteitä Lukuvuoden neljännen jakson koeviikko on päättymässä. Tällä erilaisella koeviikolla on nyt käytännössä koettu, miten tämä tapa antaa kurssien viimeiset arviointiin vaikuttavat näytöt toimii. Tärkeää on tietenkin ollut se, ettei kurssin arviointi jäisi yhden näytön varaan. Arviointipäivä tiistaina 14.4. kertoo osaltaan koeviikon annista. Jakso päättyy perinteiseen tapaan ryhmänohjaustuntiin, joka pidetään tällä kertaa etänä. Keskiviikkona alkavan, lukuvuoden viimeisen jakson erityisiä tapahtumia ei ole poikkeustilanteen vuoksi ro‐tunnilla kerrottavana. Toivonkin, että ro‐tunti käytettäisiin keskusteluun etäopiskelukokemuksista; etäopiskelun aiheuttama…
Lue lisää
Lahden yhteiskoulun toimistojen aukioloajat muuttuvat

Lahden yhteiskoulun toimistojen aukioloajat muuttuvat

Lahden yhteiskoulun peruskoulun oppilaat sekä lukion ja aikuislukion opiskelijat opiskelevat etäopetuksessa 18.3.–13.4.2020. Myös koulun toimistot siirtyvät noudattamaan supistettuja aukioloaikoja. Maanantaista 23.3. alkaen päiväkoulun ja aikuislukion toimistot ovat avoinna arkisin klo 8–15. Vältäthän mahdollisuuksien mukaan asiointia toimistossa ja muissa koulun tiloissa: Ensisijaisesti soita tai laita sähköposti ennen asiointia toimistossa. Useimmat asiat on mahdollista hoitaa etänä. Yhteystiedot löydät kootusti Ota yhteyttä-sivullla. Koululle tulevan postin, esimerkiksi hakemukset, lomakkeet ym., voi jättää Siiven pääovien vasemmalla puolella olevaan postilaatikkoon. Opettajien oppilaille noudettavaksi jättämiä oppikirjoja, vihkoja…
Lue lisää
Peruskoulun viikkotiedote 13/2020

Peruskoulun viikkotiedote 13/2020

Lahden yhteiskoulu ‐ Viikkotiedote 13/2020 Rehtorin mietteitä Näiden kuluneiden muutaman päivän aikana vaikuttaa siltä, että Lahden yhteiskoulussa opiskelu on päässyt jatkumaan sujuvasti poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta! Opet ja oppilaat ovat tehneet melkoisesti töitä, jotta siirtymä lähiopetuksesta etäopetukseen olisi mahdollista. Hienosti on päästy liikkeelle! Vaikeuksiltakaan ei voi tällaisessa tilanteessa välttyä; siirtyminen etäopetukseen on merkinnyt uuden opettelua sekä opettajille että oppilaille. Opetustekniikan ja teknisten taitojen hallinnan lisäksi myös etäopetuksen työmäärän arviointi on ollut haasteellinen tehtävä kaikille. Arvelisin työmäärän palautuvan normaalille tasolle opetus‐ ja…
Lue lisää
Lahden yhteiskoulun lukion viikkotiedote ajalle 23.‐27.3.2020

Lahden yhteiskoulun lukion viikkotiedote ajalle 23.‐27.3.2020

Rehtorin mietteitä Näiden kuluneiden muutaman päivän aikana vaikuttaa siltä, että Lahden yhteiskoulussa opiskelu on päässyt jatkumaan sujuvasti poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta! Opet ja opiskelijat ovat tehneet melkoisesti töitä, jotta siirtymä lähiopetuksesta etäopetukseen olisi mahdollista. Hienosti on päästy liikkeelle! Vaikeuksiltakaan ei voi tällaisessa tilanteessa välttyä; siirtyminen etäopetukseen on merkinnyt uuden opettelua sekä opettajille että opiskelijoille. Opetustekniikan ja teknisten taitojen hallinnan lisäksi myös etäopetuksen työmäärän arviointi on ollut haasteellinen tehtävä kaikille. Arvelisin työmäärän palautuvan normaalille tasolle opetus‐ ja opiskelutaitojen vakiintuessa ja kaikkien tottuessa…
Lue lisää
Opiskelu lähiopetuksen keskeytysjaksolla 18.3.-13.4.2020

Opiskelu lähiopetuksen keskeytysjaksolla 18.3.-13.4.2020

TIEDOTE 16.3.2020 Lahden yhteiskoulu - peruskoulu ja lukio Lahden yhteiskoulun peruskoulun oppilaiden sekä lukion ja aikuislukion opiskelijoiden opetus etenee etäopetuksen avulla 18.3.‐13.4.2020. Koulutyö jatkuu kotioloissa, mutta oppilaalla ja opiskelijalla on velvollisuus osallistua lähiopetuksen keskeytysjakson aikana järjestettyyn etäopetukseen omien opettajiensa antamien ohjeiden ja tehtävien mukaan. Keskeytysjakson jatkuessa pidempään, korostuu oppilaan ja opiskelijan oman aktiivisuuden vaikutus oppimiseen ja opiskelutuloksiin. Opetusjärjestelyt perusopetuksen 6.‐9.‐luokilla Opetusta jatketaan 4. jakson työjärjestyksen mukaan 31.3. saakka. 5. jakson työjärjestystä noudatetaan 1.4. lukien. Oppitunnit pidetään työjärjestyksen mukaisesti. Opettaja ilmoittaa…
Lue lisää
Päätös Lahden yhteiskoulun lähiopetuksen keskeyttämisestä 18.3.-13.4.2020

Päätös Lahden yhteiskoulun lähiopetuksen keskeyttämisestä 18.3.-13.4.2020

TIEDOTE 16.3.2020 Lahden yhteiskoulu - peruskoulu, lukio ja aikuislukio Valtioneuvosto on valmiuslain nojalla päättänyt 16.3.2020 keskeyttää lähiopetustoiminnan koko Suomen perusopetuksessa 4. ‐ 9. –vuosiluokkien osalta sekä lukio‐ ja aikuislukiokoulutuksessa keskiviikosta 18.3.2020 lukien. Tämän perusteella Lahden yhteiskoulun säätiö sr keskeyttää normaalin lähiopetustyön Lahden yhteiskoulun peruskoulun 6.‐9. luokilla, lukiossa ja aikuislukiossa 18.3.2020 lukien. Oppilaiden ja opiskelijoiden opetus järjestetään keskiviikosta lähtien etäopetuksena oppilaiden ikäkausi huomioiden. Erityisen tuen oppilaiden opetus järjestetään tarpeen mukaan lähiopetuksena, kuitenkin niin, että ne huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen…
Lue lisää
Lv-tiedote 16.3.2020

Lv-tiedote 16.3.2020

Ylioppilaskirjoitusten kirjalliset kokeet jatkuvat yo-kokeita tehdään tällä viikolla joka päivä: Luokanvalvoja muistuttaa oppilaita yo-koepäiviin liittyvistä säännöistä: yo-koepäivinä kulkua on rajoitettu juhlasalipäädyssä. Alueiden rajaamiseen käytettyjä köysiä ei saa ylittää, vaan kulkeminen tehdään muuta kautta. juhlasalin aula on suljettu, eikä siellä voi viettää aikaa. oppilaat kulkevat BG-luokkiin opettajan johdolla, eikä käytävälle jäädä viettämään aikaa Varautuminen lähiopetuksen keskeyttämiseen koulu varautuu tilanteeseen, jossa lähiopetusta ei voida jatkaa, vaan oppilaat siirtyvät kotiopetukseen. Huomenna tiistaina kaikkien koulutyö aloitetaan vasta 3. tunnista lukien klo 11.00. Ne joilla…
Lue lisää
Reaaliaineiden koepäiviä aikaistetaan viikolla koronavirustilanteen johdosta

Reaaliaineiden koepäiviä aikaistetaan viikolla koronavirustilanteen johdosta

Kooste Ylioppilaslautakunnan tiedotteesta 13.3.2020 klo 11.45 Ylioppilastutkintolautakunta on yhdessä opetus‐ ja kulttuuriministeriön kanssa päättänyt aikaistaa kevään 2020 kolmannelle tutkintoviikolle sijoitetut reaaliaineiden koepäivät niin, että reaaliaineiden kokeet kirjoitetaan jo toisella tutkintoviikolla tiistaina 17.3. ja torstaina 19.3. Menettelyllä pyritään turvaamaan tutkinnon järjestäminen, jotta mahdollisimman moni kokelas saa tutkinnon suoritettua. Kevään ylioppilastutkinnon jäljellä olevien koepäivien uusi aikataulu, jossa uudet koepäivät lihavoidulla: ma 16.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ti 17.3. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto ke 18.3. matematiikka, pitkä ja…
Lue lisää