Koulutyö jatkuu lähiopetuksena 3.5.2021 lukien

Koulutyö jatkuu lähiopetuksena 3.5.2021 lukien

PHHYKYn 26.4.2021 tekemän päätöksen mukaisesti kaikki Lahden yhteiskoulun peruskoulun oppilaat sekä lukion ja aikuislukion opiskelijat voivat palata lähiopetukseen 3.5.2021 lukien. Opetusjärjestelyt Koulutyötä jatketaan aiemmin jaetun, alkuperäisen 5. jakson työjärjestyksen mukaan. Lähiopetuksessa oppilaat ja opiskelijat ovat koulupäivän ajan pääosin oman luokkansa/ryhmänsä kanssa – oppitunneilla, välitunneilla ja koululounaalla. Näin minimoimme kohtaamiset useiden ihmisten kanssa. Koulupäivän alkaessa oppilaat ja opiskelijat menevät suoraan ensimmäisen tunnin luokkaan odottamaan oppitunnin alkua. Oppitunnin päättyessä siirrytään seuraavan tunnin luokkaan. Taukoja ei voi viettää käytävillä, vaan omassa luokassa tai…
Lue lisää
Aikuisten lukiokoulutus palaa lähiopetukseen maanantaina 11.1.2021

Aikuisten lukiokoulutus palaa lähiopetukseen maanantaina 11.1.2021

Rehtorin tiedote opiskelijoille 7.1.2021 AIKUISTEN LUKIOKOULUTUS PALAA LÄHIOPETUKSEEN MAANANTAINA 11.1.2021 Aikuisten lukiokoulutus palaa takaisin lähiopetukseen maanantaina 11.1.2021 alkaen. - Lähiopetukseen palaaminen tarkoittaa sitä, että opettaja opettaa koulussa opetusluokassa kurssitarjottimeen merkittyjen oppituntien opetuspäivinä ja kellonaikoina. Opiskelijat osallistuvat lähiopetukseen tulemalla kouluun oppitunneille tai osallistumalla opetukseen etänä. - Jos opiskelija jatkaa opiskeluaan etänä, tulee opiskelijan ilmoittaa siitä kurssin opettajalle. o Opettajan on oltava tietoinen siitä, että opiskelija jatkaa opiskeluaan etänä. o Opiskelija pääsee liittymään etäopiskelijana oppitunnille Kustissa olevan Jitsi-työkalun avulla. - Opinto-ohjaus järjestetään…
Lue lisää
Lahden yhteiskoulun aikuislukion rehtorin tiedote opiskelijoille 4.12.2020

Lahden yhteiskoulun aikuislukion rehtorin tiedote opiskelijoille 4.12.2020

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN LÄHIOPETUS SIIRTYY ETÄOPETUKSEEN 7.12.2020 - Aikuisten lukiokoulutuksen lähiopetus siirtyy etäopetukseen Lahden yhteiskoulun säätiön tänään 4.12.2020 tekemällä koulutuksen järjestäjän päätöksellä. - Päätöksen perusteena on Päijät-Hämeen alueella heikentynyt koronavirustilanne ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän suositus. - Aikuisten lukiokoulutus siirtyy etäopetukseen maanantaista 7.12.2020 alkaen. - Päätös on voimassa 17.12.2020 asti. - Lahden yhteiskoulun aikuislukio on joululomalla 18.12.2020 - 10.1.2021. - Aikuisten lukiokoulutus palaa takaisin lähiopetukseen maanantaina 11.1.2021. - Aikuisten perusopetus ja LUVA-koulutus jatkuvat edelleen lähiopetuksena, jollei koronavirustilanne pahene. Tilannetta seurataan. - Etäopiskelun välineenä…
Lue lisää
[Aikuislukio] Kevään 2021 ylioppilastutkinnon koepäiviä muutetaan koronavirustilanteen jatkumisen vuoksi

[Aikuislukio] Kevään 2021 ylioppilastutkinnon koepäiviä muutetaan koronavirustilanteen jatkumisen vuoksi

- Kevään 2021 ylioppilastutkinnon koepäivät muuttuvat niin, että kaksi reaalikoepäivää jaetaan neljäksi koepäiväksi ja matematiikan koepäivä jaetaan kahdeksi koepäiväksi. - Muutokset johtuvat koronavirustilanteen jatkumisesta. Yo-kokeet voidaan järjestää pienemmissä ryhmissä ja suuremmilla turvaväleillä. - Kokelas voi halutessaan ilmoittautua suorittamaan sellaisia kokeita, jotka olisivat olleet alun perin samana tutkintopäivänä. Kaikki tiedotteet, jotka koskevat kevään 2021 yo-kirjoituksia ovat Kustissa, Aikuislukion opinto-ohjaus, Kevään 2021 YO-kirjoitukset. Lahden yhteiskoulun aikuislukiossa yo-kokeisiin tulee ilmoittautua sitovasti 20.11.2020 klo 15.30 mennessä. Lähde: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/1022-kevaan_ylioppilastutkinnon_koepaivia_muutetaan_koronavirustilanteen_jatkumisen_vuoksi%20
Lue lisää
[Aikuislukio] KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN MÄÄRÄYKSIÄ OPETUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ SEKÄ TURVALLISUUS- JA JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ

[Aikuislukio] KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN MÄÄRÄYKSIÄ OPETUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ SEKÄ TURVALLISUUS- JA JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ

Lahden yhteiskoulun aikuislukio 10.8.2020 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN MÄÄRÄYKSIÄ OPETUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ SEKÄ TURVALLISUUS- JA JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ Seuraavat määräykset opetuksen järjestämisestä sekä oheiset turvallisuus- ja järjestyssäännöt ovat voimassa aikuislukiossa 24.8.2020 alkaen. Aikuislukion opiskelijoiden, opettajien ja henkilökunnan on noudatettava annettuja määräyksiä ja ohjeita sekä järjestyssääntöjä. Covid-19 koronavirus vaikuttaa elokuussa 2020 alkavan opetuksen järjestämiseen. Opetusta järjestetään tarvittaessa erityisjärjestelyin, joista tiedotetaan opiskelijoille Helmi-viestein. Erityisjärjestelyt koskevat kaikkia aikuislukion koulutuksia: aikuisten perusopetusta, LUVA-koulutusta ja aikuisten lukiokoulutusta. Turvallisuus- ja järjestyssäännöt koskevat koko koulun aluetta, jolla tarkoitetaan koulun piha- ja parkkialuetta.…
Lue lisää
[Kirjasto] Koronaturvatoimet Tietovintissä jatkuvat

[Kirjasto] Koronaturvatoimet Tietovintissä jatkuvat

Kirjastosta voi käydä etsimässä tietoa tai lainaamassa luettavaa koulutöitä varten, mutta lukusali ja oleskelutilat pidetään toistaiseksi suljettuina. Ryhmät liikkuvat kirjastossa oman opettajan kanssa. Opetus kirjaston viereisissä luokissa jatkuu normaalisti. Välitunnit vietetään ulkona tai alkavan tunnin luokassa.
Lue lisää
Aikuislukion syksyn 2020 yo-kalenteri ja koepäivät

Aikuislukion syksyn 2020 yo-kalenteri ja koepäivät

Syksyn ylioppilastutkinnon koepäiviä muutetaan koronavirustilanteen mahdollisen jatkumisen vuoksi Ylioppilastutkintolautakunta on päättänyt muuttaa syksyn 2020 koepäiviä niin, että kaksi reaalikoepäivää jaetaan neljäksi koepäiväksi ja vieraan kielen pitkän oppimäärään koepäivä jaetaan kahdeksi koepäiväksi. Menettelyllä pyritään turvaamaan tutkinnon turvallinen järjestäminen syksyllä myös koronavirustilanteen jatkuessa. Kokeita on mahdollista järjestää lukioissa aiempaa pienemmissä ryhmissä ja suuremmilla turvaväleillä. Kokelas voi syksyn 2020 tutkinnossa halutessaan ilmoittautua suorittamaan sellaisia kokeita, jotka olisivat olleet alun perin samana tutkintopäivänä. Muutos helpottaa erityisesti niiden kokelaiden tilannetta, joiden tutkintosuunnitelmat muuttuivat keväällä oman…
Lue lisää
Koululounasta korvaavan ateriapakkauksen jakelu peruskoulun oppilaille – ohje vanhemmille ja oppilaille

Koululounasta korvaavan ateriapakkauksen jakelu peruskoulun oppilaille – ohje vanhemmille ja oppilaille

Käykää kotona yhteiskoululaisenne kanssa nämä ohjeet huolella läpi. On hyvä tähdentää syytä ohjeiden noudattamiseen. Ateriapakkaus Ateriat valmistaa oma kouluravintolamme, jossa myös jäähdytetään ja pakataan annokset noutoa varten. Jakeluun ilmoitetulle hakijalle annetaan pakkaus valmiina paperipussissa tai –kassissa. Oppilas noutaa 2‐3 päivän ateriapakkauksen kerrallaan. Oppilaan tulee aina itse kertoa ruokaa noutaessa, jos hänellä on jokin erityisruokavalio. Näin varmistetaan, että jakaja antaa oikean ateriapakkauksen oppilaalle. Ateria sisältää ruokalistan mukaisen lounaan sekä esimerkiksi tuorepalan tai hedelmän ja leipäannoksen. Poikkeusajan ruokalista sekä annosten ravintoarvot, ainesosaerittelyt…
Lue lisää
YT-linjan pääsykoe 27.4. on peruttu – haku tapahtuu keskiarvon perusteella

YT-linjan pääsykoe 27.4. on peruttu – haku tapahtuu keskiarvon perusteella

Koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijavalinnan perusteita on muutettu. Maanantaiksi 27.4. aiottu lukion yhteiskunta- ja talouslinjan valintakoe peruutetaan. Suomen valtioneuvosto on kieltänyt yli kymmenen hengen tapahtumat. Yhteiskunta- ja talouslinjan valintakokeeseen saapuisi yli 70 hakijaa. Tässä tilanteessa haluamme suojella kaikkien hakijoiden terveyttä. Todennäköisesti huhtikuun lopussa epidemiatilanne on vielä tämänhetkistä pahempi. Valintakokeen järjestäminen digitaalisessa muodossa ei takaa kaikkien hakijoiden yhdenvertaista asemaa. Opintopolku -palvelusta saamamme ohjeistuksen mukaan valintakokeen peruminen on tässä tapauksessa ensisijainen vaihtoehto, jota suositellaan koulutuksen järjestäjille. Yhteiskunta- ja talouslinjalle…
Lue lisää