Aikuislukion tiedote opiskelijoille 1.4.2020

Aikuislukion tiedote opiskelijoille 1.4.2020

TIEDOTE OPISKELIJOILLE 1.4.2020 Hyvä aikuislukion opiskelija! Aikuislukion kaikki koulutus tapahtuu etäopetuksena 13.5.2020 asti Koronavirustilanteen vuoksi. o 5. jakson opetus ja päättöviikko ovat etäopetusta o 6. jakson opetus alkaa 15.4. etäopetuksena. Seuraa etäopettajan ja koulun antamia ohjeita Helmessä ja Kustissa. o Opettaja on laatinut etätehtäviä ja ohjeita niiden tekemiseksi. o Opettaja opettaa ja ohjaa oppimistasi etätehtävien avulla. Etätehtävät ja ohjeet ovat Kusti -verkko-oppimisympäristöstä, johon kirjaudutaan LYK-tunnusten avulla. o Laita opettajalle viestiä tai kysymyksiä Helmessä tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi@lyk.fi Sinun tehtäväsi opiskelijana on, että…
Lue lisää
Lähiopetuksen keskeytysjakso jatkuu, koulu alkaa jakaa ateriapakkauksia etäoppilaille

Lähiopetuksen keskeytysjakso jatkuu, koulu alkaa jakaa ateriapakkauksia etäoppilaille

Valtioneuvosto on 30.3.2020 päättänyt jatkaa koulujen lähiopetuksen keskeytysaikaa 13.5.2020 saakka. Lahden yhteiskoulussa tämä päätös merkitsee juuri alkavan viidennen koulujakson toteuttamista pääsääntöisesti etäopetuksena digitaalisin välinein, joihin on jo ehditty parin viikon aikana totuttautua. Jos tilanne sallii koulutyön jatkumisen lukuvuoden kahden viimeisen viikon aikana, siitä annetaan erillinen aikataulu ja ohjeistus lähempänä. Kouluruokailu on tähän saakka ollut tarjolla koululla lähiopetuksessa oleville, muutamille peruskoulun erityisen tuen oppilaille. Etäopiskelun jatkuessa nyt yhtäjaksoisesti toukokuulle, Lahden yhteiskoulussa ryhdytään jakamaan koululounasta korvaavaa ateriapakkausta myös etäopiskeleville peruskoulun oppilaille. Ateriat…
Lue lisää
YT-linjan pääsykoe 27.4. on peruttu – haku tapahtuu keskiarvon perusteella

YT-linjan pääsykoe 27.4. on peruttu – haku tapahtuu keskiarvon perusteella

Koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijavalinnan perusteita on muutettu. Maanantaiksi 27.4. aiottu lukion yhteiskunta- ja talouslinjan valintakoe peruutetaan. Suomen valtioneuvosto on kieltänyt yli kymmenen hengen tapahtumat. Yhteiskunta- ja talouslinjan valintakokeeseen saapuisi yli 70 hakijaa. Tässä tilanteessa haluamme suojella kaikkien hakijoiden terveyttä. Todennäköisesti huhtikuun lopussa epidemiatilanne on vielä tämänhetkistä pahempi. Valintakokeen järjestäminen digitaalisessa muodossa ei takaa kaikkien hakijoiden yhdenvertaista asemaa. Opintopolku -palvelusta saamamme ohjeistuksen mukaan valintakokeen peruminen on tässä tapauksessa ensisijainen vaihtoehto, jota suositellaan koulutuksen järjestäjille. Yhteiskunta- ja talouslinjalle…
Lue lisää
Ruoka-annosjakelu etäopetuksessa oleville oppilaille ei ole toistaiseksi mahdollista Lahden yhteiskoulussa

Ruoka-annosjakelu etäopetuksessa oleville oppilaille ei ole toistaiseksi mahdollista Lahden yhteiskoulussa

Lahden kaupungin päätös aloittaa etäopetuksessa olevien peruskoulun oppilaiden ruoka‐annosjakelu kahdesti viikossa maanantaista 30.3. lukien on poikinut muutaman kyselyn yhdenvertaisuuden puutteesta Lahden yhteiskoulun peruskoulussa opiskelevien ja kaupungin koulujen oppilaiden välillä. Opetus‐ ja kulttuuriministeriö ohjeistaa peruskoulun ruokailusta: Kouluruokailu on järjestettävä niille oppilaille, jotka osallistuvat lähiopetukseen. Etäopetuksessa oleville oppilaille kouluruokailua voidaan järjestää vain siinä laajuudessa kuin se on mahdollista toteuttaa. Lähikontakteja tulisi kuitenkin pyrkiä välttämään. Jos Lahden kaupungin lounastarvekyselyn tulosta vastaava määrä huoltajia ilmoittaa lapselleen koululounastarpeen, se merkitsee koulumme kokoluokassa n. 250 noudettavaa…
Lue lisää
Lahden yhteiskoulun toimistojen aukioloajat muuttuvat

Lahden yhteiskoulun toimistojen aukioloajat muuttuvat

Lahden yhteiskoulun peruskoulun oppilaat sekä lukion ja aikuislukion opiskelijat opiskelevat etäopetuksessa 18.3.–13.4.2020. Myös koulun toimistot siirtyvät noudattamaan supistettuja aukioloaikoja. Maanantaista 23.3. alkaen päiväkoulun ja aikuislukion toimistot ovat avoinna arkisin klo 8–15. Vältäthän mahdollisuuksien mukaan asiointia toimistossa ja muissa koulun tiloissa: Ensisijaisesti soita tai laita sähköposti ennen asiointia toimistossa. Useimmat asiat on mahdollista hoitaa etänä. Yhteystiedot löydät kootusti Ota yhteyttä-sivullla. Koululle tulevan postin, esimerkiksi hakemukset, lomakkeet ym., voi jättää Siiven pääovien vasemmalla puolella olevaan postilaatikkoon. Opettajien oppilaille noudettavaksi jättämiä oppikirjoja, vihkoja…
Lue lisää
Aikuislukion tiedote 23.3.2020

Aikuislukion tiedote 23.3.2020

LAHDEN YHTEISKOULUN AIKUISLUKIO Kirkkokatu 2 15110 LAHTI puh. 03 876 9050 TIEDOTE 23.3.2020 TIEDOTE AIKUISLUKION TOIMISTON RAJOITETUISTA PALVELUISTA LÄHIOPETUKSEN KESKEYTYSJAKSON AIKANA Aikuislukion lähiopetus on keskeytysjaksolla 13.4.2020 asti. Lähiopetuksen keskeytysjakson aikana aikuislukion toimiston palveluita ja asiointia rajoitetaan seuraavasti: o Toimisto on avoinna ma-pe klo 8-15 välisenä aikana. Asiointia toimistossa rajoitetaan. o Toimisto palvelee etupäässä puhelimitse 03 876 9050 tai 044 488 5550 tai sähköpostitse  aikuislukio@lyk.fi tai Helmi -viestillä o Opiskelija saa asioida toimistossa ainoastaan välttämättömästä syystä. Sairaana ei saa tulla! o…
Lue lisää
Tiedote 18.3.2020: Opiskelu lähiopetuksen keskeytysjaksolla 18.3. – 13.4.2020

Tiedote 18.3.2020: Opiskelu lähiopetuksen keskeytysjaksolla 18.3. – 13.4.2020

LAHDEN YHTEISKOULUN AIKUISLUKIO OPISKELU LÄHIOPETUKSEN KESKEYTYSJAKSOLLA 18.3. – 13.4.2020 Lahden yhteiskoulun aikuislukion opiskelijoiden opetus etenee etäopetuksen avulla 18.3. – 13.4.2020. Koulutyö jatkuu kotona, mutta opiskelijalla on velvollisuus osallistua lähiopetuksen keskeytysjakson aikana järjestettyyn etäopetukseen omien opettajiensa antamien ohjeiden ja tehtävien mukaan. Keskeytysjakson jatkuessa pidempään, korostuu opiskelijan oman aktiivisuuden vaikutus oppimiseen ja opiskelutuloksiin. OPETUSJÄRJESTELYT AIKUISLUKIOSSA Aikuisten perusopetus, LUVA-koulutus ja aikuisten lukiokoulutus Kaikki aikuislukion järjestämä lähiopetus järjestetään etäopetuksena verkon välityksellä. Opiskelijoiden itsenäinen työskentely lisääntyy. Opettajilla on valmiina opetusmateriaalia, joka välitetään verkon välityksellä itsenäisen…
Lue lisää
Opiskelu lähiopetuksen keskeytysjaksolla 18.3.-13.4.2020

Opiskelu lähiopetuksen keskeytysjaksolla 18.3.-13.4.2020

TIEDOTE 16.3.2020 Lahden yhteiskoulu - peruskoulu ja lukio Lahden yhteiskoulun peruskoulun oppilaiden sekä lukion ja aikuislukion opiskelijoiden opetus etenee etäopetuksen avulla 18.3.‐13.4.2020. Koulutyö jatkuu kotioloissa, mutta oppilaalla ja opiskelijalla on velvollisuus osallistua lähiopetuksen keskeytysjakson aikana järjestettyyn etäopetukseen omien opettajiensa antamien ohjeiden ja tehtävien mukaan. Keskeytysjakson jatkuessa pidempään, korostuu oppilaan ja opiskelijan oman aktiivisuuden vaikutus oppimiseen ja opiskelutuloksiin. Opetusjärjestelyt perusopetuksen 6.‐9.‐luokilla Opetusta jatketaan 4. jakson työjärjestyksen mukaan 31.3. saakka. 5. jakson työjärjestystä noudatetaan 1.4. lukien. Oppitunnit pidetään työjärjestyksen mukaisesti. Opettaja ilmoittaa…
Lue lisää
Päätös Lahden yhteiskoulun lähiopetuksen keskeyttämisestä 18.3.-13.4.2020

Päätös Lahden yhteiskoulun lähiopetuksen keskeyttämisestä 18.3.-13.4.2020

TIEDOTE 16.3.2020 Lahden yhteiskoulu - peruskoulu, lukio ja aikuislukio Valtioneuvosto on valmiuslain nojalla päättänyt 16.3.2020 keskeyttää lähiopetustoiminnan koko Suomen perusopetuksessa 4. ‐ 9. –vuosiluokkien osalta sekä lukio‐ ja aikuislukiokoulutuksessa keskiviikosta 18.3.2020 lukien. Tämän perusteella Lahden yhteiskoulun säätiö sr keskeyttää normaalin lähiopetustyön Lahden yhteiskoulun peruskoulun 6.‐9. luokilla, lukiossa ja aikuislukiossa 18.3.2020 lukien. Oppilaiden ja opiskelijoiden opetus järjestetään keskiviikosta lähtien etäopetuksena oppilaiden ikäkausi huomioiden. Erityisen tuen oppilaiden opetus järjestetään tarpeen mukaan lähiopetuksena, kuitenkin niin, että ne huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen…
Lue lisää
Tiedote 16.3.2020: COVID – 19 -KORONAVIRUSEPIDEMIAN VAIKUTUS OPETUSTYÖHÖN JA AIKUISLUKION TOIMISTOON

Tiedote 16.3.2020: COVID – 19 -KORONAVIRUSEPIDEMIAN VAIKUTUS OPETUSTYÖHÖN JA AIKUISLUKION TOIMISTOON

TIEDOTE AIKUISLUKION LÄHIOPETUKSEN KESKEYTYKSESTÄ Aikuislukion lähiopetus päätetään keskeyttää Valtioneuvoston määräyksestä keskiviikosta 18.3.2020 alkaen. Hallituksen linjaus on voimassa 13.4.2020 asti. - Aikuislukio käyttää etäopiskelun välineenä Kustia ja Helmeä. o Opettaja voi tarvittaessa käyttää myös jotain muuta opetusvälinettä. - Opettaja on opiskelijoiden tavoitettavissa oppituntien aikoina. o Opettaja ohjaa opiskelijoiden etäopiskelua. - Aikuislukion toimisto on avoinna vain päiväaikaan ma-pe klo 8.00-15.30. o Opiskelijat voivat asioida toimistossa tarpeen mukaan. - Kuluvan 5. opetusjakson päättöviikolla ei järjestetä kokeita koulussa. o Jos kurssin opettaja järjestää kokeen,…
Lue lisää