Korona‐epidemian huomioiminen perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa – lyhyt oppimäärä

Korona‐epidemian huomioiminen perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa – lyhyt oppimäärä

Kouluun ei saa tulla sairaana Sairaana tai infektio‐oireisena ei saa tulla kouluun. Jos oireilu on hyvin lievää, eikä perheessä ole koronatartunnan riskiä lisääviä tekijöitä (ulkomaanmatka tai korona‐altistus) voi tilannetta seurata kotona ilman testausta. Kouluun voi palata tällöin yhden oireettoman päivän jälkeen. Jos oppilaalla tai opiskelijalla on allerginen nuha, yksittäisiä aivastuksia tai jos hänen nenänsä alkaa valua ulos mennessä mutta oireilu loppuu sisätiloissa, voi kouluun tulla, kunhan yleistila on muuten normaali eikä infektio‐oireita ole. Jos koronatestin tulos viipyy yli neljä vuorokautta…
Lue lisää
[Aikuislukio] KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN MÄÄRÄYKSIÄ OPETUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ SEKÄ TURVALLISUUS- JA JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ

[Aikuislukio] KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN MÄÄRÄYKSIÄ OPETUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ SEKÄ TURVALLISUUS- JA JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ

Lahden yhteiskoulun aikuislukio 10.8.2020 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN MÄÄRÄYKSIÄ OPETUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ SEKÄ TURVALLISUUS- JA JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ Seuraavat määräykset opetuksen järjestämisestä sekä oheiset turvallisuus- ja järjestyssäännöt ovat voimassa aikuislukiossa 24.8.2020 alkaen. Aikuislukion opiskelijoiden, opettajien ja henkilökunnan on noudatettava annettuja määräyksiä ja ohjeita sekä järjestyssääntöjä. Covid-19 koronavirus vaikuttaa elokuussa 2020 alkavan opetuksen järjestämiseen. Opetusta järjestetään tarvittaessa erityisjärjestelyin, joista tiedotetaan opiskelijoille Helmi-viestein. Erityisjärjestelyt koskevat kaikkia aikuislukion koulutuksia: aikuisten perusopetusta, LUVA-koulutusta ja aikuisten lukiokoulutusta. Turvallisuus- ja järjestyssäännöt koskevat koko koulun aluetta, jolla tarkoitetaan koulun piha- ja parkkialuetta.…
Lue lisää
Korona-epidemian huomioiminen syyslukukauden alkaessa

Korona-epidemian huomioiminen syyslukukauden alkaessa

Lahden yhteiskoulussa opetus järjestetään syyslukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Lähiopetuksessa noudatetaan normaalilainsäädäntöä. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan siirtyä vain laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Lahden yhteiskoulun säätiön hallitus tekee tällöin asiasta päätöksen. Opetus‐ ja kulttuuriministeriö sekä terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat ohjeistaneet opetuksen järjestäjiä turvallisen koulunkäynnin takaamiseksi. Lahden yhteiskoulussa järjestetään opetustyön puitteet nämä ohjeet huomioiden, ettei henkilöstön, oppilaiden tai näiden huoltajien tarvitsisi tuntea huolta koulutyön turvallisuudesta. Poissaolot Lähtökohtaisesti peruskoulun oppilas ja lukion opiskelija osallistuu lähiopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan ja…
Lue lisää
[Kirjasto] Koronaturvatoimet Tietovintissä jatkuvat

[Kirjasto] Koronaturvatoimet Tietovintissä jatkuvat

Kirjastosta voi käydä etsimässä tietoa tai lainaamassa luettavaa, mutta lukusali ja oleskelutilat pidetään toistaiseksi suljettuina. Palautettavat kirjat, lehdet ym. voi jättää kirjaston ovella TV3-päädyssä olevaan palautusvaunuun. Ryhmät liikkuvat kirjastossa oman opettajan kanssa. Opetus kirjaston viereisissä luokissa jatkuu normaalisti. Välitunnit vietetään ulkona tai alkavan tunnin luokassa.
Lue lisää
Opiskeluhuollon palvelut käytettävissä 

Opiskeluhuollon palvelut käytettävissä 

Opiskeluhuollon palvelut ovat edelleen normaalisti käytettävissä touko-kesäkuussa. Oppilas voi terveenä tulla varaamilleen käynneille koulun psykologin, kuraattorin ja terveydenhoitajan luokse. Palveluja tarjotaan myös etänä. Opiskeluhuollon yhteystiedot: Lari Laakkonen, koulupsykologi puh. 044 4885 540 Maija Halme, koulukuraattori puh. 044 4885 546 Melina Lahtinen-Köppä, peruskoulun terveydenhoitaja  puh. 044 4162 794 Nina Kuisma, lukion terveydenhoitaja puh. 044 4163 119
Lue lisää
Lahden yhteiskoulun peruskoulun viikkotiedote ajalle 18.–30.5.2020

Lahden yhteiskoulun peruskoulun viikkotiedote ajalle 18.–30.5.2020

Viikkotiedote 21–22/2020,  julkaistu 15.5.2020 Rehtorin terveisiä Koulussa on jälleen elämää Eilen 14.5. jatkui peruskoulun oppilaiden koulutyö Kirkkokadulla ja Kansakoululla. Koulutyöhön palasi noin 640 oppilasta, joten lähiopetuksesta jäi pois vain muutamia oppilaita perustelluista syistä. Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen kouluarki näyttää hieman erilaiselta aiemmin totuttuun; nämä uudet käytänteet käytiin oppilaiden kanssa läpi ennen opetustyön jatkumista. Hankalin sovitettava lienee koululounas, jota porrastetaan laajemmalle aikavälille normaalitilanteeseen verrattuna. Ruokailuun varattu aika jää tästä syystä lyhyemmäksi, mutta aloituspäivän kokemus osoitti, että tuossa varatussa ajassa ehtii kuitenkin hyvin…
Lue lisää
Ohjeita peruskoulun lähiopetuksen jatkuessa 14.–30.5.2020

Ohjeita peruskoulun lähiopetuksen jatkuessa 14.–30.5.2020

Kouluun palataan torstaina 14.5.2020 klo 9.30 Valtioneuvoston 29.4. tekemän päätöksen mukaisesti oppivelvolliset palaavat luokkamuotoiseen koulutyöhönsä torstaista 14.5. lukien. Päätös perustuu terveysviranomaisten arvioon. Poikkeustilan päätyttyä koulu ei voi antaa enää opetusta etäopetuksena. Opetus‐ ja kulttuuriministeriö sekä terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat ohjeistaneet opetuksen järjestäjiä turvallisen loppulukuvuoden takaamiseksi. Lahden yhteiskoulussa järjestetään opetustyön puitteet nämä ohjeet huomioiden, ettei henkilöstön, oppilaiden tai näiden huoltajien tarvitsisi tuntea huolta koulutyön turvallisuudesta. Koulumme ja opettajamme ovat saaneet paljon kiitosta sujuvasta etäopetukseen siirtymisestä, laadukkaasti toteutuneesta etäopetuksesta ja esimerkiksi…
Lue lisää
Aikuislukion syksyn 2020 yo-kalenteri ja koepäivät

Aikuislukion syksyn 2020 yo-kalenteri ja koepäivät

Syksyn ylioppilastutkinnon koepäiviä muutetaan koronavirustilanteen mahdollisen jatkumisen vuoksi Ylioppilastutkintolautakunta on päättänyt muuttaa syksyn 2020 koepäiviä niin, että kaksi reaalikoepäivää jaetaan neljäksi koepäiväksi ja vieraan kielen pitkän oppimäärään koepäivä jaetaan kahdeksi koepäiväksi. Menettelyllä pyritään turvaamaan tutkinnon turvallinen järjestäminen syksyllä myös koronavirustilanteen jatkuessa. Kokeita on mahdollista järjestää lukioissa aiempaa pienemmissä ryhmissä ja suuremmilla turvaväleillä. Kokelas voi syksyn 2020 tutkinnossa halutessaan ilmoittautua suorittamaan sellaisia kokeita, jotka olisivat olleet alun perin samana tutkintopäivänä. Muutos helpottaa erityisesti niiden kokelaiden tilannetta, joiden tutkintosuunnitelmat muuttuivat keväällä oman…
Lue lisää
Lahden yhteiskoulun lukion viikkotiedote ajalle 4.–15.5.2020

Lahden yhteiskoulun lukion viikkotiedote ajalle 4.–15.5.2020

Viikkotiedote 19–20 /2020, julkaistu 30.4.2020 Rehtorin mietteitä Valtioneuvoston päätöksellä perusopetus palaa lähiopetukseen torstaina 14.5. Toisen asteen koulutuksen, kuten lukioiden paluusta lähiopetukseen ei ole annettu toistaiseksi uusia määräyksiä. Jatkamme siis etäopetuksessa lukuvuoden loppuun, kuten aiemmin on ilmoitettu. Ylioppilasjuhlien ajankohtaa syksyllä on kovasti kyselty ja toiveena on ollut järjestää juhla samaan aikaan Lahden kaupungin lukioiden kanssa. Näin voidaan hyvin tehdä. Tarkoituksemme on joka tapauksessa järjestää mahdollisimman juhlava ylioppilaaksi julistaminen ja todistusten jakotilaisuus jo nyt keväällä epidemiatilanteen määräämien rajoitusten mukaisesti. Tästä koulu lähettää…
Lue lisää