Päijät‐Häme koronaepidemian leviämisvaiheessa ‐ vaikutukset koulunkäyntiin

Päijät‐Häme koronaepidemian leviämisvaiheessa ‐ vaikutukset koulunkäyntiin

Lahden yhteiskoulun peruskoulu ja lukio jatkavat Päijät‐Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän ja Lahden kaupungin suosituksia seuraten lähiopetuksessa. Maskisuositus otetaan käyttöön lukion aiemman suosituksen lisäksi myös peruskoulussa. Opettajat käyttävät maskeja sekä peruskoulun että lukion oppitunneilla, kuitenkin niin, että maskin käyttö ei estä opetustyötä. Kasvomaskin käyttösuositus peruskoulun yläluokkien oppilaille Epidemian leviämisen hidastamiseksi ja lähiopetuksen jatkumisen turvaamiseksi koulu suosittelee maanantaista 30.11. lukien kaikille Lahden yhteiskoulun peruskoulun oppilaille 6.– 9. luokilla maskien käyttöä koulupäivän aikana. Suositus koskee koulussa oloaikaa koulun sisätiloissa, pois lukien ruokailu. Suositus ei koske oppilaita, joilla maskin…
Lue lisää
[Aikuislukio] Tiedote opiskelijoille 23.11.2020

[Aikuislukio] Tiedote opiskelijoille 23.11.2020

Aikuislukion uusi 3. opetusjakso 23.11.2020 - 21.1.2021 Lahden yhteiskoulun aikuislukiossa on alkanut 3. opetusjakso maanantaina 23.11.2020. Lähiopetuksen kurssien opetus toteutetaan lähiopetuksena ja verkko-kurssit verkko-opetuksena. Jos opiskelija ei voi osallistua esimerkiksi sairastumisensa vuoksi lähiopetukseen, hän voi seurata lähioppitunteja Jitsi -työkalun avulla aikuislukion Kusti- verkko-oppimisympäristössä. Jos taas opettaja sairastuu, hän voi jatkaa tilanteesta riippuen kurssin opetusta etänä Jitsi -työkalun avulla. Katso tiedotteen lopusta etäopiskeluohjeita. Alueen koronavirustilanteesta Koronavirusepidemia on Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän 23.11. julkaiseman tiedotteen mukaan kiihtymisvaiheessa, mutta alue lähestyy leviämisvaihetta. Pahentuneen koronavirustilanteen vuoksi,…
Lue lisää
Lukion opiskelijan Korona‐virustartunta

Lukion opiskelijan Korona‐virustartunta

Lahden yhteiskoulun lukion opiskelijalla on varmennettu testin jälkeen covid‐tartunta perjantai‐iltapäivällä 20.11.2020. Opiskelija on ollut koulussa viimeksi maanantaina 16.11.2020, jonka jälkeen hän on tiistaina jäänyt kotiin oireiden vuoksi. Koulu on toimittanut koulussa tartunnalle altistuneen 52:n opiskelijan ja kahden opettajan yhteystiedot PH‐HyKylle, joka määrää heidät 10 vuorokauden karanteeniin 16.11. lukien. PH‐HyKy on kuluneen viikonlopun aikana ollut yhteydessä näihin opiskelijoihin ja opettajiin. Altistumisen torjumiseksi ja lähiopetuksen jatkumisen turvaamiseksi koulu suosittelee maanantaista 23.11. lukien kaikille lukiolaisille maskien käyttöä koulupäivän aikana. Suositus koskee koulumatkoja julkisilla kulkuvälineillä sekä koulussa olo aikaa koulun sisätiloissa, pois…
Lue lisää
[Aikuislukio] Kevään 2021 ylioppilastutkinnon koepäiviä muutetaan koronavirustilanteen jatkumisen vuoksi

[Aikuislukio] Kevään 2021 ylioppilastutkinnon koepäiviä muutetaan koronavirustilanteen jatkumisen vuoksi

- Kevään 2021 ylioppilastutkinnon koepäivät muuttuvat niin, että kaksi reaalikoepäivää jaetaan neljäksi koepäiväksi ja matematiikan koepäivä jaetaan kahdeksi koepäiväksi. - Muutokset johtuvat koronavirustilanteen jatkumisesta. Yo-kokeet voidaan järjestää pienemmissä ryhmissä ja suuremmilla turvaväleillä. - Kokelas voi halutessaan ilmoittautua suorittamaan sellaisia kokeita, jotka olisivat olleet alun perin samana tutkintopäivänä. Kaikki tiedotteet, jotka koskevat kevään 2021 yo-kirjoituksia ovat Kustissa, Aikuislukion opinto-ohjaus, Kevään 2021 YO-kirjoitukset. Lahden yhteiskoulun aikuislukiossa yo-kokeisiin tulee ilmoittautua sitovasti 20.11.2020 klo 15.30 mennessä. Lähde: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/1022-kevaan_ylioppilastutkinnon_koepaivia_muutetaan_koronavirustilanteen_jatkumisen_vuoksi%20
Lue lisää
Korona‐epidemian huomioiminen perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa – lyhyt oppimäärä

Korona‐epidemian huomioiminen perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa – lyhyt oppimäärä

Kouluun ei saa tulla sairaana Sairaana tai infektio‐oireisena ei saa tulla kouluun. Jos oireilu on hyvin lievää, eikä perheessä ole koronatartunnan riskiä lisääviä tekijöitä (ulkomaanmatka tai korona‐altistus) voi tilannetta seurata kotona ilman testausta. Kouluun voi palata tällöin yhden oireettoman päivän jälkeen. Jos oppilaalla tai opiskelijalla on allerginen nuha, yksittäisiä aivastuksia tai jos hänen nenänsä alkaa valua ulos mennessä mutta oireilu loppuu sisätiloissa, voi kouluun tulla, kunhan yleistila on muuten normaali eikä infektio‐oireita ole. Jos koronatestin tulos viipyy yli neljä vuorokautta…
Lue lisää
[Aikuislukio] KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN MÄÄRÄYKSIÄ OPETUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ SEKÄ TURVALLISUUS- JA JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ

[Aikuislukio] KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN MÄÄRÄYKSIÄ OPETUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ SEKÄ TURVALLISUUS- JA JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ

Lahden yhteiskoulun aikuislukio 10.8.2020 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN MÄÄRÄYKSIÄ OPETUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ SEKÄ TURVALLISUUS- JA JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ Seuraavat määräykset opetuksen järjestämisestä sekä oheiset turvallisuus- ja järjestyssäännöt ovat voimassa aikuislukiossa 24.8.2020 alkaen. Aikuislukion opiskelijoiden, opettajien ja henkilökunnan on noudatettava annettuja määräyksiä ja ohjeita sekä järjestyssääntöjä. Covid-19 koronavirus vaikuttaa elokuussa 2020 alkavan opetuksen järjestämiseen. Opetusta järjestetään tarvittaessa erityisjärjestelyin, joista tiedotetaan opiskelijoille Helmi-viestein. Erityisjärjestelyt koskevat kaikkia aikuislukion koulutuksia: aikuisten perusopetusta, LUVA-koulutusta ja aikuisten lukiokoulutusta. Turvallisuus- ja järjestyssäännöt koskevat koko koulun aluetta, jolla tarkoitetaan koulun piha- ja parkkialuetta.…
Lue lisää
Korona-epidemian huomioiminen syyslukukauden alkaessa

Korona-epidemian huomioiminen syyslukukauden alkaessa

Lahden yhteiskoulussa opetus järjestetään syyslukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Lähiopetuksessa noudatetaan normaalilainsäädäntöä. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan siirtyä vain laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Lahden yhteiskoulun säätiön hallitus tekee tällöin asiasta päätöksen. Opetus‐ ja kulttuuriministeriö sekä terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat ohjeistaneet opetuksen järjestäjiä turvallisen koulunkäynnin takaamiseksi. Lahden yhteiskoulussa järjestetään opetustyön puitteet nämä ohjeet huomioiden, ettei henkilöstön, oppilaiden tai näiden huoltajien tarvitsisi tuntea huolta koulutyön turvallisuudesta. Poissaolot Lähtökohtaisesti peruskoulun oppilas ja lukion opiskelija osallistuu lähiopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan ja…
Lue lisää
[Kirjasto] Koronaturvatoimet Tietovintissä jatkuvat

[Kirjasto] Koronaturvatoimet Tietovintissä jatkuvat

Kirjastosta voi käydä etsimässä tietoa tai lainaamassa luettavaa, mutta lukusali ja oleskelutilat pidetään toistaiseksi suljettuina. Palautettavat kirjat, lehdet ym. voi jättää kirjaston ovella TV3-päädyssä olevaan palautusvaunuun. Ryhmät liikkuvat kirjastossa oman opettajan kanssa. Opetus kirjaston viereisissä luokissa jatkuu normaalisti. Välitunnit vietetään ulkona tai alkavan tunnin luokassa.
Lue lisää
Opiskeluhuollon palvelut käytettävissä 

Opiskeluhuollon palvelut käytettävissä 

Opiskeluhuollon palvelut ovat edelleen normaalisti käytettävissä touko-kesäkuussa. Oppilas voi terveenä tulla varaamilleen käynneille koulun psykologin, kuraattorin ja terveydenhoitajan luokse. Palveluja tarjotaan myös etänä. Opiskeluhuollon yhteystiedot: Lari Laakkonen, koulupsykologi puh. 044 4885 540 Maija Halme, koulukuraattori puh. 044 4885 546 Melina Lahtinen-Köppä, peruskoulun terveydenhoitaja  puh. 044 4162 794 Nina Kuisma, lukion terveydenhoitaja puh. 044 4163 119
Lue lisää