Koulun toiminta tilapäisen etäopetusjakson aikana 8.3.2021 lukien

Koulun toiminta tilapäisen etäopetusjakson aikana 8.3.2021 lukien

Valtioneuvosto on neuvotteluissaan linjannut koronapandemian torjunnan tiukempia toimia ja antanut 25.2.2021 alueellemme suosituksen siirtää peruskoulun yläluokkien oppilaat ja lukiokoulutuksen opiskelijat tilapäiselle etäopetusjaksolle maanantaista 8.3.2021 lukien. Suosituksen mukaisesti Lahden yhteiskoulun säätiö sr keskeyttää normaalin lähiopetustyön Lahden yhteiskoulun peruskoulun 7.‐9. luokilla, lukiossa ja aikuislukiossa 8.3.2021 lukien. Peruskoulun 6. luokan oppilaat jatkavat kuitenkin lähiopetuksessa. Myös tukea tarvitsevien oppilaiden opetus järjestetään tarpeen mukaan lähiopetuksena. Etäopetusjakso päättyy tämänhetkisen arvion mukaan 28.3.2021 ja kaikki palaavat lähiopetukseen maanantaina 29.3.2021. OPETUSJÄRJESTELYT PERUSOPETUKSEN 6. LUOKILLA 6. luokan oppilaat opiskelevat…
Lue lisää
[Aikuislukio] LÄHIOPETUKSEN KESKEYTYS 8.3.2021 ALKAEN

[Aikuislukio] LÄHIOPETUKSEN KESKEYTYS 8.3.2021 ALKAEN

REHTORIN TIEDOTE OPISKELIJOILLE 25.2.2021 LÄHIOPETUKSEN KESKEYTYS 8.3.2021 ALKAEN - Valtioneuvosto on asettanut koko maahan poikkeusolot ajalle 8.3. – 28.3.2021, jonka lisätoimenpiteinä mm. Päijät-Hämeen alueella lähiopetus suositellaan keskeytettäväksi tilapäisesti kolmen viikon ajaksi. - Lahden yhteiskoulun säätiön tekemällä koulutuksen järjestäjän päätöksellä aikuislukion järjestämät kaikki koulutukset siirtyvät etäopetukseen maanantaina 8.3.2021. - Etäopetukseen siirtyminen koskee aikuislukion kaikkia koulutuksia: aikuisten perusopetus, lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA), aikuisten lukiokoulutus. - Aikuislukion koulutukset palaavat takaisin lähiopetukseen tämän hetkisen tiedon mukaan maanantaina 29.3.2021. - Lähiopetuksen keskeytys ei koske kevään…
Lue lisää
Koulutyö jatkuu lähiopetuksena lukiokoulutuksessa 16.2. lukien

Koulutyö jatkuu lähiopetuksena lukiokoulutuksessa 16.2. lukien

Päijät‐Hämeen hyvinvointikuntayhtymän 8.2. tekemän päätöksen perusteella Lahden yhteiskoulun lukion opiskelijat palaavat lähiopetukseen tiistaista 16.2. lukien. Lukuvuoden 4. jakson opetustyö jatkuu normaalin työjärjestyksen mukaan. Penkkarit ja vanhojen tanssit Lukuvuoden suunnitelman mukaisesti abiturienttien säännöllinen koulutyö päättyi torstaina 11.2. Epidemiatilanteen perusteella viranomaiset ovat jo tammikuussa linjanneet koko Suomessa, ettei perinteisiä penkkariajeluita ollut mahdollista järjestää. Abiturienttien penkkarit ja lukion toisen vuoden opiskelijoiden vanhojen tanssit siirtyvät siis keväämmälle. Mikäli epidemiatilanne sallii, nämä tilaisuudet järjestetään tilanteeseen sopivalla tavalla keskiviikkona 12.5.2021. Ylioppilastutkinnon kokeet 16. – 31.3. sekä…
Lue lisää
AIKUISTEN LUKIOKOULUTUS PALAA LÄHIOPETUKSEEN TIISTAINA 16.2.2021

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUS PALAA LÄHIOPETUKSEEN TIISTAINA 16.2.2021

REHTORIN TIEDOTE OPISKELIJOILLE 9.2.2021 Aikuisten lukiokoulutus palaa takaisin lähiopetukseen tiistaina 16.2.2021 alkaen. - Lähiopetukseen palaaminen tarkoittaa sitä, että opettaja opettaa koulussa opetusluokassa kurssitarjottimeen merkittyjen oppituntien opetuspäivinä ja kellonaikoina. Opiskelijat osallistuvat lähiopetukseen tulemalla kouluun oppitunneille tai osallistumalla opetukseen etänä. - Jos opiskelija jatkaa opiskeluaan etänä, tulee opiskelijan ilmoittaa siitä kurssin opettajalle. o Opettajan on oltava tietoinen siitä, että opiskelija jatkaa opiskeluaan etänä. o Opiskelija pääsee liittymään etäopiskelijana oppitunnille Kustissa olevan Jitsi-työkalun avulla. - Opinto-ohjaus järjestetään lähiohjauksena koululla, tarvittaessa etäohjauksena. - Aikuislukion…
Lue lisää
Lahden yhteiskoulun lukiokoulutus siirtyy etäopetukseen ajalle 27.1 – 15.2.2021

Lahden yhteiskoulun lukiokoulutus siirtyy etäopetukseen ajalle 27.1 – 15.2.2021

Päijät‐Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän suosituksen mukaisesti Lahden yhteiskoulun lukion ja aikuislukion opiskelijat siirtyvät etäopetukseen keskiviikosta 27.1.2021 lukien. Siirtymä tehdään kuitenkin niin, että keskiviikon 27.1. aamupäivän kurssikokeet pidetään koululla. Kokeiden päätyttyä opiskelijat osallistuvat loppupäivän etätunneille kotiin ehdittyään. Loppukoeviikon kokeet ja mahdolliset oppitunnit pidetään etänä. Välttämättömäksi lähiopetukseksi katsottavat abiturienttien preliminäärikokeet voidaan pitää koululla normaalisti. Kokeita varten varattuja koesaleja on lisätty ja väljennetty tartuntariskin pienentämiseksi. Lähiopetukseen palataan tämänhetkisen tiedon mukaan tiistaina 16.2.2021. Opiskelijat voivat tulla koulun tiloihin keskeytysaikana vain erillisellä luvalla. Keskeytysaikana opetustyö ja koeviikko noudattavat normaalin työjärjestyksen aikatauluja; opiskellaan samoja oppiaineita…
Lue lisää
Aikuisten lukiokoulutus siirtyy etäopetukseen ajalle 27.1. – 15.2.2021

Aikuisten lukiokoulutus siirtyy etäopetukseen ajalle 27.1. – 15.2.2021

LAHDEN YHTEISKOULUN AIKUISLUKIO /  REHTORIN TIEDOTE OPISKELIJOILLE 19.1.2021 AIKUISTEN LUKIOKOULUTUS SIIRTYY ETÄOPETUKSEEN AJALLE 27.1. – 15.2.2021 - Aikuisten lukiokoulutuksen lähiopetus siirtyy etäopetukseen Lahden yhteiskoulun säätiön tekemällä koulutuksen järjestäjän päätöksellä keskiviikosta 27.1.2021 lukien. - Päätöksen perusteena on Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän suositus. - Aikuisten lukiokoulutus palaa takaisin lähiopetukseen tämän hetkisen tiedon mukaan tiistaina 16.2.2021. - Aikuisten perusopetus ja LUVA-koulutus jatkuvat edelleen lähiopetuksena, jollei koronatilanne pahene. Tilannetta seurataan. - Etäopiskelun välineenä käytetään Kustia ja siinä olevaa Jitsi -työkalua. o Opettaja tiedottaa, miten aikuisten lukiokoulutuksen…
Lue lisää
Aikuisten lukiokoulutus palaa lähiopetukseen maanantaina 11.1.2021

Aikuisten lukiokoulutus palaa lähiopetukseen maanantaina 11.1.2021

Rehtorin tiedote opiskelijoille 7.1.2021 AIKUISTEN LUKIOKOULUTUS PALAA LÄHIOPETUKSEEN MAANANTAINA 11.1.2021 Aikuisten lukiokoulutus palaa takaisin lähiopetukseen maanantaina 11.1.2021 alkaen. - Lähiopetukseen palaaminen tarkoittaa sitä, että opettaja opettaa koulussa opetusluokassa kurssitarjottimeen merkittyjen oppituntien opetuspäivinä ja kellonaikoina. Opiskelijat osallistuvat lähiopetukseen tulemalla kouluun oppitunneille tai osallistumalla opetukseen etänä. - Jos opiskelija jatkaa opiskeluaan etänä, tulee opiskelijan ilmoittaa siitä kurssin opettajalle. o Opettajan on oltava tietoinen siitä, että opiskelija jatkaa opiskeluaan etänä. o Opiskelija pääsee liittymään etäopiskelijana oppitunnille Kustissa olevan Jitsi-työkalun avulla. - Opinto-ohjaus järjestetään…
Lue lisää
Lukiokoulutus etäopetukseen ajalle 7. – 19.12.2020

Lukiokoulutus etäopetukseen ajalle 7. – 19.12.2020

Päijät‐Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän suosituksen mukaisesti Lahden yhteiskoulun lukion opiskelijat siirtyvät etäopetukseen maanantaista 7.12.2020 lukien. Lahden yhteiskoulun säätiö ymmärtää tässä tautitilanteessa PHHYKYN suosituksen määräyksenä. Lähtökohtaisesti opiskelijat toimivat koulun normaalin työjärjestyksen mukaisesti; opiskellaan samoja oppiaineita ja sisältöjä kuin normaalisti. Myös viikoittaiset ryhmänohjaustuokiot pidetään normaalisti maanantaisin. Opiskelijalla on velvollisuus osallistua lähiopetuksen keskeytysaikana järjestettyyn etäopetukseen omien opettajiensa antamien ohjeiden ja tehtävien mukaan. Opiskelun apuvälineenä käytetään digitaalisia oppimisympäristöjä – mm. Kusti‐Moodle ja Microsoft Teams – ja viestinnässä koulun Helmi‐järjestelmää. Mahdollisten kokeiden ja muiden arvioinnin perusteena käytettävien…
Lue lisää
Lahden yhteiskoulun aikuislukion rehtorin tiedote opiskelijoille 4.12.2020

Lahden yhteiskoulun aikuislukion rehtorin tiedote opiskelijoille 4.12.2020

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN LÄHIOPETUS SIIRTYY ETÄOPETUKSEEN 7.12.2020 - Aikuisten lukiokoulutuksen lähiopetus siirtyy etäopetukseen Lahden yhteiskoulun säätiön tänään 4.12.2020 tekemällä koulutuksen järjestäjän päätöksellä. - Päätöksen perusteena on Päijät-Hämeen alueella heikentynyt koronavirustilanne ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän suositus. - Aikuisten lukiokoulutus siirtyy etäopetukseen maanantaista 7.12.2020 alkaen. - Päätös on voimassa 17.12.2020 asti. - Lahden yhteiskoulun aikuislukio on joululomalla 18.12.2020 - 10.1.2021. - Aikuisten lukiokoulutus palaa takaisin lähiopetukseen maanantaina 11.1.2021. - Aikuisten perusopetus ja LUVA-koulutus jatkuvat edelleen lähiopetuksena, jollei koronavirustilanne pahene. Tilannetta seurataan. - Etäopiskelun välineenä…
Lue lisää
Päijät‐Häme koronaepidemian leviämisvaiheessa ‐ vaikutukset koulunkäyntiin

Päijät‐Häme koronaepidemian leviämisvaiheessa ‐ vaikutukset koulunkäyntiin

Lahden yhteiskoulun peruskoulu ja lukio jatkavat Päijät‐Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän ja Lahden kaupungin suosituksia seuraten lähiopetuksessa. Maskisuositus otetaan käyttöön lukion aiemman suosituksen lisäksi myös peruskoulussa. Opettajat käyttävät maskeja sekä peruskoulun että lukion oppitunneilla, kuitenkin niin, että maskin käyttö ei estä opetustyötä. Kasvomaskin käyttösuositus peruskoulun yläluokkien oppilaille Epidemian leviämisen hidastamiseksi ja lähiopetuksen jatkumisen turvaamiseksi koulu suosittelee maanantaista 30.11. lukien kaikille Lahden yhteiskoulun peruskoulun oppilaille 6.– 9. luokilla maskien käyttöä koulupäivän aikana. Suositus koskee koulussa oloaikaa koulun sisätiloissa, pois lukien ruokailu. Suositus ei koske oppilaita, joilla maskin…
Lue lisää