Manalan opiskelutiloja voi hyödyntää itsenäiseen opiskeluun esimerkiksi hyppytunnilla.