KiVa Koulu

KiVa Koulu

KiVa Koulu on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, joka on kehitetty Turun yliopiston psykologian laitoksen ja Oppimistutkimuksen keskuksen yhteistyönä opetusministeriön rahoituksella. Otimme LYK:ssa KiVa-ohjelman käyttöön elokuussa 2010. KiVa Koulu ohjelman tavoitteina on Uusien kiusaamistapausten ennalta ehkäiseminen Kiusaamisen vähentäminen Kiusaamisen kielteisten vaikutusten minimoiminen KiVa Koulu -ohjelmaa toteutetaan kaikilla perusopetuksen luokilla seuraavasti 6. luokilla tunteja em. teemoista soveltuvin osin. 7. luokalla Kiva-teemat mm. vuorovaikutus ryhmässä, kiusaamisen muodot ja mekanismit sekä seuraukset ja vastavoimat. 8. ja 9. luokilla em. teemoja soveltuvin osin. KiVa-tiimi puuttuu esille…
Lue lisää