Tiedote aikuislukion opiskelijoille oppimisen ja opiskelun tuesta

Oppimisen ja opiskelun tuen tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa. Tavoitteena on esteetön oppimisympäristö. Pyrimme ennaltaehkäisemään oppimisvaikeuksia ja tunnistamaan ne varhain. Tarvittaessa oppimista voidaan helpottaa erityisjärjestelyin. Oppimisvaikeus, kuten lukihäiriö, vieraskielisyys, sairaus tai vamma voi vaikeuttaa lukemista, kirjoittamista tai laskemista. Lukeminen voi olla hidasta. Kirjoittamisessa voi tulla paljon kirjoitusvirheitä. Matematiikassa numerot voivat mennä sekaisin tai sanallisia tehtäviä on vaikea ymmärtää. Kielen rakenteiden oppiminen tai vieraan kielen oppiminen voi tuntua vaikealta. Luonnontieteellisissä oppiaineissa voi olla vaikeaa ymmärtää esimerkiksi kuvioita, diagrammeja, tilastoja tai…
Lue lisää