Yo-koepäivä: äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaidon koe