Lukion opiskeluhuolto

Lahden yhteiskoulun lukiossa opiskelijaa palvelee monipuolinen opiskeluhuolto.

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan huolenpitoa opiskelijoiden oppimisesta sekä psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja
koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Tämän lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.

Opiskeluhuolto kuuluu koko kouluyhteisölle ja siitä vastaa opiskeluhuoltoryhmä. Opiskeluhuoltoryhmän jäseniä ovat rehtori, koulupsykologi, lukioterveydenhoitaja, oppilaanohjaajat, erityisopettaja sekä opettajakunnan edustaja. Yksittäisen opiskelijan asiassa kootaan tapauskohtainen asiantuntijaryhmä (TAMMA). Aloite ryhmän perustamiseen voi tulla kotoa, opettajalta tai koulun muulta henkilökunnalta. Lupa ryhmän perustamiseen saadaan opiskelijalta ja alaikäisen opiskelijan ollessa kyseessä, huoltajalta. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä mm. sosiaali- ja terveystoimen kanssa.

Lue lisää opiskeluhuollosta oikean laidan valikon avulla.