TULE SIIS AIKUISLUKIOON!

Opiskelumahdollisuuksia on monia: lähi-, etä- sekä verkko-opiskelu! Voit palauttaa mieliin aikaisemmin opittua tai syventää kielitaitoasi. Tarjolla on muun muassa englannin, espanjan, ruotsin, saksan ja venäjän kielten opintoja.

Aikuislukio tarjoaa opiskelumahdollisuuden kaikille, jotka haluavat opiskella. Aikuisten monipuolinen yleissivistävä koulutustarjonta ulottuu perusopetuksesta lukioon.

 • Aikuislukion tarjoamia koulutuksia toteutetaan sekä päivällä (perusopetus ja LUVA-koulutus) että illalla (lukiokoulutus).
 • Päiväopetus klo 10.15-15.55 järjestetään Lahden yhteiskoulussa, osoitteessa Kirkkokatu 2.
 • Iltaopetus klo 15.15-20.05 järjestetään Lahden yhteiskoulussa, Kirkkokatu 2.
 • Opiskelumahdollisuuksia on erilaisiin elämäntilanteisiin, työssäkäyvälle, työttömälle, perheelliselle, vuorotyöläiselle, eläkeläiselle, uutta ammattia haluavalle, jatko-opintoja tavoittelevalle.

AIKUISTEN PERUSOPETUS

Aikuisten perusopetukseen pääsee opiskelijaksi, jos hakijan oppivelvollisuusikä on täyttynyt. Oppivelvollisuus alkaa Suomessa 7-vuotiaana ja päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Aikuisten perusopetuksen kursseilla voi:

 • suorittaa peruskoulun loppuun, jos se on joskus jäänyt kesken tai sitä ole suoritettu
 • korottaa oman valinnan mukaan perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja
 • kerrata perusopetuksen päättövaiheen oppiaineiden tietoja ja taitoja
 • suorittaa perusopetuksen päättövaiheen opintoja.

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUS

Aikuisten lukiokoulutukseen ikäraja on 18-vuotta. Alle 18-vuotias voidaan ottaa aikuisten lukiokoulutukseen vain erityisin perustein. Perusteena voivat olla terveydelliset tai sosiaaliset syyt. Opiskelijaksi ottamisesta päättää aikuislukion rehtori. Aikuislukioon pääsemiseksi ei ole keskiarvorajaa.

Aikuislukiossa voi suorittaa lukion ja ylioppilastutkinnon, jotka tuottavat yleissivistyksen ja hyvät edellytykset jatko-opinnoille ja työelämään. Ylioppilastutkinto on väylä jatko-opintoihin!

 • Aikuislukiossa tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aikaisemmat opinnot, mikä tarkoittaa sitä, että aikaisemmin suoritetut opinnot luetaan hyväksi opiskelijan opiskelusuunnitelmaan.
 • Aikaisemmin, kesken jääneet lukio-opinnot hyväksiluetaan ja opintoja voi jatkaa halutessaan siitä, mihin on jäänyt. Kaikkea ei siis tarvitse suorittaa enää uudestaan.
 • Myös aikuisopiskelijan ammatilliset opinnot ja tutkinnot huomioidaan. Jos opiskelijan tavoitteena on täydentää pätevyyttään ylioppilastutkinnolla, on hyvä suorittaa yo-tutkintoa tukevia lukiokursseja ennen yo-tutkintoon osallistumista.
 • Opiskelun kesto on 2–4 vuotta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Myös ylioppilaskirjoitukset voi hajauttaa kolmeen perättäiseen kirjoituskertaan.

AINEOPISKELU

Aineopiskelu eli harrasteopiskelu on mahdollista aikuislukiossa. Tällöin opiskelijan tavoitteena on opiskella pelkästään yksittäistä oppiainetta tai kurssia. Opiskelija voi opiskella aineopiskelijana oman tarpeen mukaan tai omaksi iloksi jotain uutta, virkistävää ja mielekästä. Aina ei tarvitse tavoitella tutkintoja eikä arvosanoja. Jokaiselle opiskelijalle, myös aineopiskelijalle tarjotaan opinto-ohjausta ja tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma, jos opiskelija niin haluaa. Aineopiskelijana voi:

 • korottaa arvosanoja tai opiskella oppiaineita
 • kerrata aikaisempia opintoja
 • täydentää lukion päättötodistusta uusilla oppiaineilla tai kursseilla
 • täydentää aikaisemmin suoritettua yo-tutkintoa uusilla tutkintoaineilla
 • valmentautua korkea-asteen pääsykokeisiin.
 • Aineopiskelu on yleensä maksutonta opiskelua. Jos opiskelija opiskelee samaan aikaan muussa lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa, joutuu opiskelusta maksamaan 120 € / kurssi.

TUTKINTOTAVOITTEINEN OPISKELU ON MAKSUTONTA

Opetus on opiskelijalle maksutonta, jos opiskelijan tavoitteena on saada päättötodistus joko aikuisten perusopetuksesta, lukiokoulutukseen valmistavasta koulutuksesta tai aikuisten lukiokoulutuksesta tai suorittaa ylioppilastutkinto.

Lukiokoulutukseen valmentavan ja lukio-opetuksen oppikirjat ja työvälineet opiskelija hankkii itse. Perusopetuksen oppikirjoista saa osan koulusta.

Jos lukio-opinnot ovat kestäneet yli neljä vuotta, niin opinnot ovat silloin maksullisia. Maksu on 120 € / kurssi.

 

NÄIN PÄÄSET ALKUUN – OPISKELIJAKSI ILMOITTAUTUMINEN

Suunnitellessasi opintoja aikuislukiossa, tutustu ensin kurssitarjottimeen, opinto-oppaaseen, kurssikuvauksiin ja oppikirjoihin. Näiden avulla näet, mitä aikuislukio tarjoaa ja missä jaksoissa kurssit alkavat. Suosittelemme henkilökohtaista ohjausta. Varaa ohjausaika aikuislukion toimistosta.

Aikuislukion koulutuksiin voi hakeutua jatkuvan haun periaatteella. Jokaiseen uuteen jaksoon voi tulla opiskelijaksi.

Lukuvuonna 2020-2021 jaksot alkavat seuraavasti:

  • jakso: 24.8.2020
  • jakso: 5.10.2020
  • jakso: 23.11.2020
  • jakso: 25.1.2021
  • jakso: 15.3.2021
  • jakso: 26.4.2021

Lukuvuonna 2021-2022 periodit alkavat seuraavasti:

 • periodi: 23.8.2021
 • periodi: 4.10.2021
 • periodi: 22.11.2021
 • periodi: 20.1.2022
 • periodi: 10.3.2022
 • periodi: 25.4.2022

ILMOITTAUTUMISOHJEET

 1. Ilmoittaudu opiskelijaksi sähköisellä ilmoittautumislomakkeella os. www.lyk.fi/lomakkeet/ ja sieltä aikuislukion lomakkeet tai aikuislukion toimistossa hyvissä ajoin ennen jakson alkua.
 2. Todista henkilöllisyytesi henkilökortilla tai passilla.
 3. Suositus: Varaa ohjausaika aikuislukion opinto-ohjaajalle, jos et ole vielä käynyt ohjauksessa.
 4. Jos ilmoittaudut suorittamaan perusopetuksen tai lukion oppimäärää ja ylioppilastutkintoa, esitä ilmoittautumisvaiheessa mahdolliset aikaisemmat opinto- ja tutkintotodistuksesi tai ota ne mukaan opinto-ohjaukseen.
 5. Jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon tai vähintään kaksi vuotta ammatillisia opintoja, sinulla on mahdollisuus ilmoittautua suorittamaan pelkästään ylioppilastutkintoa. Opinto-ohjaaja auttaa opintojen suunnittelussa yo-tutkinnon tekemistä varten.
 6. Jos opiskelet samaan aikaan toisessa lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa, voit ilmoittautua aikuislukiossa vain aineopiskelijaksi. Aineopiskelumaksu on tällöin 120 € / kurssi. Toimistosta saa pankkiyhteystiedot aineopiskelumaksun maksamista varten.

KIINNOSTUITKO - OTA YHTEYTTÄ

Toimisto on avoinna:
ma - to klo 13.00 - 18.00 ja pe klo 8.30 - 15.30 (lounastauko n. klo 11 - 12)

Puhelin (03) 876 9050  |  aikuislukio[at]lyk.fi
Aikuislukion koulusihteeri Teija Ruotsalainen
riitta.yrjana[at]lyk.fi
Aikuislukion rehtori Riitta Yrjänä
enni.rantahalme[at]lyk.fi
Aikuislukion opinto-ohjaaja Enni Rantahalme