TULE SIIS AIKUISLUKIOON!

Opiskelumahdollisuuksia on monia: lähi-, etä- sekä verkko-opiskelu! Voit palauttaa mieliin aikaisemmin opittua tai syventää kielitaitoasi. Vieraita kieliä toteutetaan yhdessä Lahden yhteiskoulun lukion kanssa. Tarjolla on muun muassa englannin, espanjan, italian, ruotsin, saksan ja venäjän kielten opintoja.

Aikuislukio tarjoaa opiskelumahdollisuuden kaikille, jotka haluavat opiskella. Aikuisten monipuolinen yleissivistävä koulutustarjonta ulottuu perusopetuksesta lukioon.

 • Aikuislukion tarjoamia koulutuksia toteutetaan sekä päivällä (perusopetus ja TUVA-koulutus) että illalla (lukiokoulutus).
 • Päiväopetus klo 10.15-15.55 järjestetään Lahden yhteiskoulussa, osoitteessa Kirkkokatu 2.
 • Iltaopetus klo 15.15-20.05 järjestetään Lahden yhteiskoulussa, Kirkkokatu 2.
 • Opiskelumahdollisuuksia on erilaisiin elämäntilanteisiin, työssäkäyvälle, työttömälle, perheelliselle, vuorotyöläiselle, eläkeläiselle, uutta ammattia haluavalle, jatko-opintoja tavoittelevalle.

AIKUISTEN PERUSOPETUS

 • Lahden yhteiskoulun aikuislukiossa järjestetään aikuisten perusopetuksen päättövaiheen opetusta (vastaa nuorten peruskoulussa vuosiluokkia 7-9).Aikuisten perusopetus on tarkoitettu opiskelijalle, joka
  - on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavat opinnot tai
  - ei ole suorittanut perusopetusta loppuun.

  Aikuisten perusopetus sopii sekä nuorille että aikuisille opiskelijoille.

  Oppivelvollisuuslaki 1214/2020, 5 §: Oppivelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta tai kun oppivelvollinen on suorittanut toisen asteen tutkinnon.

  • Oppivelvollinen, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavat opinnot, mutta suomen kielen taito ei ole vielä riittävä toisen asteen opintojen aloittamiseen, voi suorittaa oppivelvollisuuttaan aikuisten perusopetuksessa.
  • Oppivelvollinen, joka ei ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää lukuvuoden päättyessä sinä kalenterivuonna, jona hän täyttää 17 vuotta, voi suorittaa oppivelvollisuutta osallistumalla aikuisten perusopetukseen.

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUS

Aikuisten lukiokoulutukseen ikäraja on 18-vuotta. Alle 18-vuotias voidaan ottaa aikuisten lukiokoulutukseen vain erityisin perustein. Perusteena voivat olla terveydelliset tai henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen liittyvät syyt. Opiskelijaksi ottamisesta päättää aikuislukion rehtori. Aikuislukioon pääsemiseksi ei ole keskiarvorajaa.

Aikuislukiossa voi suorittaa lukion ja ylioppilastutkinnon, jotka tuottavat yleissivistyksen ja hyvät edellytykset jatko-opinnoille ja työelämään. Ylioppilastutkinto on väylä jatko-opintoihin!

 • Aikuislukiossa tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aikaisemmat opinnot, mikä tarkoittaa sitä, että aikaisemmin suoritetut opinnot luetaan hyväksi opiskelijan opiskelusuunnitelmaan.
 • Aikaisemmin, kesken jääneet lukio-opinnot hyväksiluetaan ja opintoja voi jatkaa halutessaan siitä, mihin on jäänyt. Kaikkea ei siis tarvitse suorittaa enää uudestaan.
 • Myös aikuisopiskelijan ammatilliset opinnot ja tutkinnot huomioidaan. Jos opiskelijan tavoitteena on täydentää pätevyyttään ylioppilastutkinnolla, on hyvä suorittaa yo-tutkintoa tukevia opintoja ennen yo-tutkintoon osallistumista.
 • Opiskelun kesto on 2–4 vuotta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Myös ylioppilaskirjoitukset voi hajauttaa kolmeen perättäiseen kirjoituskertaan.

AINEOPISKELU

Aineopiskelu eli harrasteopiskelu on mahdollista aikuislukiossa. Tällöin opiskelijan tavoitteena on opiskella pelkästään yksittäistä oppiainetta tai opintojaksoa. Opiskelija voi opiskella aineopiskelijana oman tarpeen mukaan tai omaksi iloksi jotain uutta, virkistävää ja mielekästä. Aina ei tarvitse tavoitella tutkintoja eikä arvosanoja. Jokaiselle opiskelijalle, myös aineopiskelijalle tarjotaan opinto-ohjausta ja tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma, jos opiskelija niin haluaa. Aineopiskelijana voi:

  • kerrata tai korottaa aikaisempia lukio-opintoja
  • täydentää lukion päättötodistusta uusilla oppiaineilla tai opinnoilla
  • täydentää aikaisemmin suoritettua yo-tutkintoa uusilla tutkintoaineilla
  • valmentautua korkea-asteen pääsykokeisiin.

Aineopiskelu on yleensä maksutonta opiskelua. Jos opiskelija opiskelee samaan aikaan muussa lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa, joutuu opiskelusta maksamaan 150 € / kurssi. Muiden oppilaitosten TUVA-opiskelijoille opetus on myös maksutonta.

TUTKINTOTAVOITTEINEN OPISKELU ON MAKSUTONTA

Opetus on opiskelijalle maksutonta, jos opiskelijan tavoitteena on saada päättötodistus joko aikuisten perusopetuksesta, tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta tai aikuisten lukiokoulutuksesta tai suorittaa ylioppilastutkinto.

Koulutus on oppivelvolliselle maksutonta. Maksuttomuus tarkoittaa oikeutta maksuttomaan koulutukseen syksyllä 2021 tai sen jälkeen aloitetussa koulutuksessa. Oikeus koulutuksen maksuttomuuteen kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. Koulutuksen maksuttomuus koskee tutkintotavoitteista koulutusta ja nivelvaiheen koulutuksia.

Oppivelvollisuuden suorittaminen koskee ensimmäisen kerran keväällä 2021 peruskoulun 9. luokalla olevia eli vuonna 2005 syntyneitä. Tämän jälkeen oppivelvollisuus koskee kaikkia peruskoulusta toiselle asteelle siirtyviä nuoria. Oppivelvollisuus ei koske henkilöitä, joiden oppivelvollisuus on päättynyt ennen 1.1.2021. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai jos opiskelija ennen 18 ikävuotta suorittaa toisen asteen tutkinnon.

Lukiokoulutuksessa opiskeva, ei oppivelvollinen, hankkii itse oppimateriaalit ja työvälineet.

Lahden yhteiskoulun vanha koulurakennus Museo ja Olavi Lanun Yhteispuu-patsas, joita ympäröi kesän vihreys puiden ja pensaiden lehdistössä.
Siipi-koulurakennuksen profiili Lahdenkadulta kesällä.

NÄIN PÄÄSET ALKUUN – OPISKELIJAKSI ILMOITTAUTUMINEN

Suunnitellessasi opintoja aikuislukiossa, tutustu ensin opintotarjottimeen, opintojen kuvauksiin ja oppikirjoihin. Näiden avulla näet, mitä aikuislukio tarjoaa ja missä periodeissa opinnot alkavat. Suosittelemme henkilökohtaista ohjausta. Varaa ohjausaika opinto-ohjaaja Enni Rantahalmeelta puh. 044 488 5562.

Aikuislukion koulutuksiin voi hakeutua jatkuvan haun periaatteella. Jokaiseen uuteen periodiin voi tulla opiskelijaksi.

Lukuvuonna 2024-2025 periodit alkavat seuraavasti:

 • 1.periodi: 19.8.2024
 • 2.periodi: 30.9.2024
 • 3.periodi: 18.11.2024
 • 4.periodi: 15.1.2025
 • 5.periodi: 4.3.2025
 • 6.periodi: 14.4.2025

ILMOITTAUTUMISOHJEET

 1. Ilmoittaudu opiskelijaksi joko oheisilla sähköisillä ilmoittautumislomakkeilla tai käymällä aikuislukion toimistossa hyvissä ajoin ennen periodin alkua.
 2. Todista henkilöllisyytesi aikuislukion toimistossa henkilökortilla tai passilla.
 3. Suositus: Varaa ohjausaika aikuislukion opinto-ohjaajalle, jos et ole vielä käynyt ohjauksessa.
 4. Jos ilmoittaudut suorittamaan perusopetuksen tai lukion oppimäärää ja ylioppilastutkintoa, esitä ilmoittautumisvaiheessa mahdolliset aikaisemmat opinto- ja tutkintotodistuksesi tai ota ne mukaan opinto-ohjaukseen.
 5. Jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon tai vähintään kaksi vuotta ammatillisia opintoja, sinulla on mahdollisuus ilmoittautua suorittamaan pelkästään ylioppilastutkintoa. Opinto-ohjaaja auttaa opintojen suunnittelussa yo-tutkinnon tekemistä varten.
 6. Jos opiskelet samaan aikaan toisessa lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa, voit ilmoittautua aikuislukiossa vain aineopiskelijaksi. Aineopiskelumaksu on tällöin 150 € / opintojakso. Toimistosta saa pankkiyhteystiedot aineopiskelumaksun maksamista varten.

KIINNOSTUITKO - OTA YHTEYTTÄ

Toimisto on avoinna:
Kesäkuun aukioloajat: ma - to klo 8 - 15.30 ja pe 14.6. klo 8 - 14 (lounastauko n. klo 11 - 12)
Toimisto on kiinni kesälomalla ajalla 21.6. - 24.7.2024
25.7. alkaen toimisto on avoinna ma - to klo 8 - 15.30 ja pe klo 8 - 15 (lounastauko n. klo 11 - 12)

Puhelin (03) 876 9050  |  aikuislukio[at]lyk.fi
Aikuislukion koulusihteeri Teija Ruotsalainen
riitta.yrjana[at]lyk.fi
Aikuislukion rehtori Riitta Yrjänä
enni.rantahalme[at]lyk.fi
Aikuislukion opinto-ohjaaja Enni Rantahalme