Tervetuloa mukaan vanhempainyhdistyksen toimintaan!

Lahden yhteiskoulun vanhempainyhdistys toivottaa lämpimästi tervetulleeksi kaikki koulun vanhemmat ja huoltajat kehittämään ja tukemaan kanssamme koulun ja kodin yhteistyötä. Vanhempainyhdistyksessä pääset tutustumaan toisiin vanhempiin ja koulun toimintaan sekä tukemaan lapsesi koulunkäyntiä.

Osallistua voi joko rahallisella tuella kannatusjäsenenä tai varsinaisena jäsenenä. Liittyminen onnistuu lomakkeella: Liity tästä vanhempainyhdistykseen (linkki Forms-lomakkeeseen)

Varsinaisena jäsenenä olet tervetullut tapaamisiin keskustelemaan ja ideoimaan sekä järjestämään toimintaa oppilaiden hyväksi. Kokoonnumme joka kuukauden toinen tiistai klo 18 koulun Kolkka-kabinetissa. Lisätietoja lähetämme liittyessäsi jäseneksi, mutta liittyminen ei velvoita mihinkään.

Kannatusjäsenmaksu on 20 €/lukuvuosi, ja sen voi maksaa seuraavilla tilitiedoilla:
Lahden yhteiskoulun vanhempainyhdistys FI58 56125640013825 (viestikohtaan tiedoksi oppilaan nimi ja luokka/ryhmä). Tuotot menevät lyhentämättöminä koulun oppilaiden ja opiskelijoiden hyväksi.

Syksyn ohjelmassa on suunnitteilla muun muassa uusien oppilaiden elokuvailta, koko koulun vanhempainilta sekä joulumyyjäiset. Tietoa toiminnasta ja kokouksista saat myös Facebook-sivultamme ”Lahden yhteiskoulun vanhempainyhdistys”.

Toivomme mahdollisimman monen maksavan jäsenmaksun, sillä keräämillämme varoilla tuemme koulun toimintaa ja oppilaiden kouluelämää. Järjestämme oppilaille ja huoltajille erilaisia tapahtumia ja hankimme oppilaiden toiveita kuunnellen piristystä koulupäiviin. Lisäksi lukuvuoden lopussa vanhempainyhdistys rahoittaa stipendejä. Otamme mielellämme myös vastaan toiveita ja ideoita, joilla voisimme tukea nuorten koulunkäyntiä.

Hallitus

Yhdysopettaja:
Wilhelmina Salmi
sähköposti: wilhelmina.salmi[at]lyk.fi

Historian siipien havinaa

Nykyistä vanhempainyhdistystä edeltänyt Lahden yhteiskoulun naistoimikunta perustettiin oppilaiden äitien aloitteesta 28.3.1958. Suurten ikäluokkien saapumisesta johtuen koulua oltiin laajentamassa uudella liikunta- ja juhlasaliosalla. Myös opetuksessa tarvittavasta välineistöstä alkoi tulla puutetta. Tarvittiin naistoimikunnan kaltainen yhdistys keräämään koululle lisävaroja uusien tarvikkeiden hankkimiseksi.

Naistoimikunnan ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin maisteri Irja Simula, jonka johdolla toiminnan ohjenuoraksi määriteltiin koulun tukeminen kasvatuksellisessa ja taloudellisessa mielessä. Jotakin naistoimikunnan suosiosta kertoo se, että jo perustamisvuoden toukokuussa yhdistykseen kuului 106 jäsentä.

Toimintansa alkuvaiheessa naistoimikunta jakautui kolmeen jaostoon: juhlajaostoon, käsityöjaostoon ja kahviemäntäjaostoon. Yhdessä ne järjestivät rahakeräyksiä ja myyjäisiä, joiden tuotolla kouluun on vuosien saatossa hankittu lukematon määrä tarpeellista aineistoa laskutikuista ompelukoneisiin. Naistoimikunnan keräysten tuotoilla rahoitettiin aikanaan mm. koulun juhlasalin Steinway-piano.

Vuonna 1997 naistoimikunta muutti nimensä Lahden yhteiskoulun vanhempainyhdistykseksi. Aktiivijäseniä yhdistyksellä on vieläkin toistakymmentä. Joukkoon kuuluu sekä opettajia että oppilaiden vanhempia. Vuonna 2003 vanhempainyhdistyksestä tuli rekisteröity yhdistys ja se liittyi Suomen vanhempainyhdistyksen jäseneksi.

Vaikka suorista rahakeräyksistä on luovuttu, tarmokas toiminta koulun eduksi jatkuu. Vanhempainyhdistyksen jokavuotisista joulumyyjäisistä on tullut perinne, jonka tuotolla tuetaan mm. koulun stipendirahastoa ja oppilaiden virkistystoimintaa. Moni aikakauslehtivuosikerta on löytänyt tiensä koulun kirjastoon vanhempainyhdistyksen kautta. Vanhempainyhdistys osallistuu aktiivisesti myös koululla järjestettävien tapahtumien toteuttamiseen.