Vanhempainyhdistyksen toiminta

Tervetuloa mukaan vanhempainyhdistyksen toimintaan! Tule tuomaan uusia ideoita tiimiimme. Kokoonnumme joka kuukauden toinen tiistai klo 18.00 koulun alakerrassa, Kolkka-kabinetissa. Tietoa toiminnasta ja kokouksista saat näiltä sivuilta.

Vanhempainyhdistyksen tarkoitus on tukea oppilaiden ja opiskelijoiden koulunkäyntiä ja hyvinvointia sekä edistää kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Lukuvuoden aikana on tarkoitus muun muassa järjestää joulumyyjäiset ja olla mukana vanhempainiltojen järjestelyissä. Vanhempainyhdistyksen tuotot käytetään esimerkiksi oppilaille keväällä jaettaviin stipendeihin sekä erilaisiin hankintoihin, kuten lehtitilauksiin ja kirjasarjoihin.

Voit liittyä vanhempainyhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai kannatusjäseneksi. Kannatusjäsenellä ei tarvitse olla huollettavia koulussa, hänellä on puheoikeus hallitus- ja yhdistyskokouksissa, mutta ei äänioikeutta.

Hallitus

Yhdysopettaja:
Wilhelmina Salmi
sähköposti: wilhelmina.salmi[at]lyk.fi

Historian siipien havinaa

Nykyistä vanhempainyhdistystä edeltänyt Lahden yhteiskoulun naistoimikunta perustettiin oppilaiden äitien aloitteesta 28.3.1958. Suurten ikäluokkien saapumisesta johtuen koulua oltiin laajentamassa uudella liikunta- ja juhlasaliosalla. Myös opetuksessa tarvittavasta välineistöstä alkoi tulla puutetta. Tarvittiin naistoimikunnan kaltainen yhdistys keräämään koululle lisävaroja uusien tarvikkeiden hankkimiseksi.

Naistoimikunnan ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin maisteri Irja Simula, jonka johdolla toiminnan ohjenuoraksi määriteltiin koulun tukeminen kasvatuksellisessa ja taloudellisessa mielessä. Jotakin naistoimikunnan suosiosta kertoo se, että jo perustamisvuoden toukokuussa yhdistykseen kuului 106 jäsentä.

Toimintansa alkuvaiheessa naistoimikunta jakautui kolmeen jaostoon: juhlajaostoon, käsityöjaostoon ja kahviemäntäjaostoon. Yhdessä ne järjestivät rahakeräyksiä ja myyjäisiä, joiden tuotolla kouluun on vuosien saatossa hankittu lukematon määrä tarpeellista aineistoa laskutikuista ompelukoneisiin. Naistoimikunnan keräysten tuotoilla rahoitettiin aikanaan mm. koulun juhlasalin Steinway-piano.

Vuonna 1997 naistoimikunta muutti nimensä Lahden yhteiskoulun vanhempainyhdistykseksi. Aktiivijäseniä yhdistyksellä on vieläkin toistakymmentä. Joukkoon kuuluu sekä opettajia että oppilaiden vanhempia. Vuonna 2003 vanhempainyhdistyksestä tuli rekisteröity yhdistys ja se liittyi Suomen vanhempainyhdistyksen jäseneksi.

Vaikka suorista rahakeräyksistä on luovuttu, tarmokas toiminta koulun eduksi jatkuu. Vanhempainyhdistyksen jokavuotisista joulumyyjäisistä on tullut perinne, jonka tuotolla tuetaan mm. koulun stipendirahastoa ja oppilaiden virkistystoimintaa. Moni aikakauslehtivuosikerta on löytänyt tiensä koulun kirjastoon vanhempainyhdistyksen kautta. Vanhempainyhdistys osallistuu aktiivisesti myös koululla järjestettävien tapahtumien toteuttamiseen.