Kansainvälisyystoiminta

Erasmus+ -akkreditointi

Lahden yhteiskoululle myönnettiin Erasmus+ -akkreditointi ohjelmakaudelle 2021–2027. Akkreditoinnin saaneet organisaatiot ja verkostot osoittavat toimintansa operatiivisen ja strategisen pitkäjänteisyyden sekä sitoutuvat noudattamaan Erasmus+ -ohjelman laatustandardeja. Kuluvan ohjelmakauden kohdalla painottuvat erityisesti inkluusio, digitaalisuus ja ympäristövastuullisuus.

Akkreditointi mahdollistaa säännöllisen vuosittaisen liikkuvuuden erilaisissa kansainvälisissä hankkeissa niin peruskoulussa kuin lukiossa. Oppilaiden ja opiskelijoiden kohdalla kyse voi esimerkiksi olla ulkomaille tehtävistä ryhmäliikkuvuuksista. Henkilökunnan kohdalla akkreditointi mahdollistaa, esimerkiksi job shadowing -jaksoja ulkomaisissa kouluissa, opettamisen ulkomailla tai osallistumisen kansainvälisille kursseille. On myös mahdollista kutsua koululle asiantuntijoita, ottaa vastaan opettajaopiskelijaharjoittelijoita sekä tehdä yhteistyötä valmistelevia vierailuja ulkomaisiin kouluihin.

Erasmus+ akkreditoitu organisaatio.

Lahden yhteiskoulun kansainvälisyystavoitteet lukuvuosille 2023–2027

  1. Koulun kansainvälisyystoiminnan määrän ja laadun kehittäminen
  2. Yhdenvertaisemmat mahdollisuudet kansainväliseen kohtaamiseen ja kulttuurienväliseen ymmärrykseen
  3. Lykkiläinen = Kielitaitoinen ja kulttuurisesti osaava maailmankansalainen
  4. Digitaalisuus kiinteäksi osaksi kansainvälisyystoimintaa
  5. Henkilöstön koulutus ja kv-valmiuksien kehittäminen

Lisätietoja Erasmus+ -akkreditoinnista löytyy Opetushallituksen verkkosivulta (linkki  koulun verkkosivujen ulkopuolelle).

Kansainvälisyystoiminta Lahden yhteiskoulussa

Lahden yhteiskoulun kansainvälinen toiminta koostuu opintomatkoista ulkomaille, Erasmus+ -yhteistyöstä ja ystävyyskoulutoiminnasta. Lisäksi koulustamme lähtee vuosittain opiskelijoita vaihto-oppilaiksi ympäri maailmaa ja vastavuoroisesti yhteiskoulussa opiskelee joka vuosi ulkomaisia vaihto-opiskelijoita.

Kansainvälisyys on Yhteiskoulussa esillä myös yksittäisillä oppitunneilla ja kursseilla monella tavalla, kuten oppiaineiden sisällöissä. Oppilaat ja opiskelijat ovat päässeet myös kokemaan kansainvälisyyttä esimerkiksi eTwinning-projektien kautta.

Kansainvälisyystoiminta lukiossa

Lukion opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua koulun kansainvälisyystoimintaan esimerkiksi ystävyyskoulutoiminnan, projektien, erilaisten opintomatkojen ja kansainvälisyys-opintojakson kautta. Maailma tulee kylään myös koulussamme opiskelevien vaihto-oppilaiden mukana ja useat opiskelijamme lähtevät itse vaihto-oppilaiksi useimmiten ensimmäisen lukiovuoden jälkeen.

Kansainvälisyystoiminta peruskoulussa

Peruskoulun kansainvälisyystoiminnan näkyvin osa on Erasmus-yhteistyö, aikaisemmalta nimeltään Comenius. Lahden yhteiskoulu on ollut mukana useissa Comenius- ja Erasmus-hankkeissa, jotka ovat sekä tuoneet koululle vieraita Euroopan maista että kuljettaneet Yhteiskoulun oppilaita kouluvierailuille yhteistyökouluihimme.

Comenius- ja Erasmus+ -projektit joissa olemme olleet mukana:

Comenius- ja Erasmus+ -projekteissa tutkitaan yhdessä sovittua aihetta oppilaiden kanssa projektitöiden, yritysvierailuiden sekä tuotettavan esityksen kautta. Eri projekteissa tuotettu esitys on ollut esimerkiksi keittokirja tai tietovisailu korttipelinä. Projektin aikana oppilaat myös tutustuvat yhteistyökoulujen kulttuuriin ja kieleen, ja vaikka projektin työkielenä onkin ollut englanti, ovat oppilaat päässeet testaamaan taitojaan myös muissa osaamissaan kielissä, kuten ranskassa ja saksassa.

Karttapallo

Lahden yhteiskoulun kansainvälisyystoiminta vie maailmalle.