Kansainvälisyystoiminta

Lahden yhteiskoulun kansainvälinen toiminta koostuu opintomatkoista ulkomaille, Erasmus-yhteistyöstä ja ystävyyskoulutoiminnasta. Lisäksi koulustamme lähtee vuosittain opiskelijoita vaihto-oppilaiksi ympäri maailmaa ja vastavuoroisesti yhteiskoulussa opiskelee joka vuosi ulkomaisia vaihto-opiskelijoita.

Keväällä 2016 Yhteiskoulussa järjestettiin kansainvälisyysviikko, joka oli monen eri aineen, kurssin ja opiskelija- ja oppilasryhmien yhteinen ponnistus musiikkiesityksineen, kahviloineen, päivänavauksineen ja koristeluineen. Viikon tapahtumat olivat hyvä esimerkki kotikansainvälistymisestä; kansainvälisyystoiminnasta, joka edistää kulttuurien tuntemusta ilman matkustamista.

Kansainvälisyys on Yhteiskoulussa esillä myös yksittäisillä oppitunneilla ja kursseilla monella tavalla, kuten oppiaineiden sisällöissä. Oppilaat ja opiskelijat ovat päässeet myös kokemaan kansainvälisyyttä esimerkiksi eTwinning-projektien kautta.

Kansainvälisyystoiminta lukiossa

Lukiossa järjestetään kansainvälisyyskursseja. Syksyllä 2012 alkaneen kurssin aiheina olivat Kenia ja Katalonia ja lukuvuonna 2014–2015 aiheena oli Kiina. Opiskelijat tutkivat ko. maiden kulttuuria, maantiedettä ja kieliä koulussa pidetyillä oppitunneilla sekä kohdealueille järjestetyillä opintoretkillä.

Kansainvälisyyskurssien lisäksi lukiossa on järjestetty opintomatkoja, jotka toteutetaan useimmiten eri aineiden yhteisinä projektikursseina. Esimerkiksi lukuvuonna 2010-2011 toteutettiin latinan ja maantieteen opiskelijoiden yhteinen Rooman opintomatka. Keväällä 2013 lukion ranskanlukijat kävivät opintomatkalla Pariisissa ja lukuvuonna 2013–2014 A1- ja B2-saksan lukijoiden opintomatkakohteena oli Berliini. Kesällä 2016 joukko lukiolaisia osallistui opintomatkalle Englantiin yhdessä englanninopettajansa kanssa.

Kansainvälisyystoiminta peruskoulussa

Peruskoulun kansainvälisyystoiminnan näkyvin osa on Erasmus-yhteistyö, aikaisemmalta nimeltään Comenius. Lahden yhteiskoulu on ollut mukana useissa Comenius- ja Erasmushankkeissa, jotka ovat sekä tuoneet koululle vieraita Euroopan maista että kuljettaneet Yhteiskoulun oppilaita kouluvierailuille yhteistyökouluihimme.

Comenius- ja Erasmusprojektit vuosien varrella ovat olleet seuraavat:

  • Comenius Project 2004-2006: We live in one world - We have to protect it
  • Comenius Project 2006-2008: Flora – Fauna – Habitat
  • Comenius Project 2008-2010: Food Culture and Health
  • Comenius Project 2010-2012: European Games
  • Erasmus+ Project 2015-2017: From raw material to final product.
  • Erasmus+ Project 2017-2019: ArtVentures in EUROPE – in search of common roots and perspectives

Comenius- ja Erasmus-projekteissa tutkitaan yhdessä sovittua aihetta oppilaiden kanssa projektitöiden, yritysvierailuiden sekä tuotettavan esityksen kautta. Eri projekteissa tuotettu esitys on ollut esimerkiksi keittokirja tai tietovisailu korttipelinä. Projektin aikana oppilaat myös tutustuvat yhteistyökoulujen kulttuuriin ja kieleen, ja vaikka projektin työkielenä onkin ollut englanti, ovat oppilaat päässeet testaamaan taitojaan myös muissa osaamissaan kielissä, kuten ranskassa ja saksassa.