Kansainvälisyystoiminta

Lahden yhteiskoulun kansainvälinen toiminta koostuu opintomatkoista ulkomaille, Erasmus+ -yhteistyöstä ja ystävyyskoulutoiminnasta. Lisäksi koulustamme lähtee vuosittain opiskelijoita vaihto-oppilaiksi ympäri maailmaa ja vastavuoroisesti yhteiskoulussa opiskelee joka vuosi ulkomaisia vaihto-opiskelijoita.

Keväällä 2016 Yhteiskoulussa järjestettiin kansainvälisyysviikko, joka oli monen eri aineen, kurssin ja opiskelija- ja oppilasryhmien yhteinen ponnistus musiikkiesityksineen, kahviloineen, päivänavauksineen ja koristeluineen. Viikon tapahtumat olivat hyvä esimerkki kotikansainvälistymisestä; kansainvälisyystoiminnasta, joka edistää kulttuurien tuntemusta ilman matkustamista.

Kansainvälisyys on Yhteiskoulussa esillä myös yksittäisillä oppitunneilla ja kursseilla monella tavalla, kuten oppiaineiden sisällöissä. Oppilaat ja opiskelijat ovat päässeet myös kokemaan kansainvälisyyttä esimerkiksi eTwinning-projektien kautta.

Kansainvälisyystoiminta lukiossa

Lukion opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua koulun kansainvälisyystoimintaan esimerkiksi ystävyyskoulutoiminnan, projektien, erilaisten opintomatkojen ja kansainvälisyyskurssin kautta. Maailma tulee kylään myös koulussamme opiskelevien vaihto-oppilaiden mukana ja useat opiskelijamme lähtevät itse vaihto-oppilaiksi useimmiten ensimmäisen lukiovuoden jälkeen. Kouluvuoden 2020–2021 hankkeita ovat mm. englannin kielen kurssimatka Lontooseen ja Ekoauto-projektin opintokäynti Göteborgissa. Antiikin historian kurssi on kaivautunut parina vuonna historiaan Ateenassa ja opiskelijoita on ollut mukana eurooppalaisten yksityiskoulujen seminaareissa.

Kansainvälisyystoiminta peruskoulussa

Peruskoulun kansainvälisyystoiminnan näkyvin osa on Erasmus-yhteistyö, aikaisemmalta nimeltään Comenius. Lahden yhteiskoulu on ollut mukana useissa Comenius- ja Erasmushankkeissa, jotka ovat sekä tuoneet koululle vieraita Euroopan maista että kuljettaneet Yhteiskoulun oppilaita kouluvierailuille yhteistyökouluihimme.

Comenius- ja Erasmus+ -projektit joissa olemme olleet mukana:

Comenius- ja Erasmus+ -projekteissa tutkitaan yhdessä sovittua aihetta oppilaiden kanssa projektitöiden, yritysvierailuiden sekä tuotettavan esityksen kautta. Eri projekteissa tuotettu esitys on ollut esimerkiksi keittokirja tai tietovisailu korttipelinä. Projektin aikana oppilaat myös tutustuvat yhteistyökoulujen kulttuuriin ja kieleen, ja vaikka projektin työkielenä onkin ollut englanti, ovat oppilaat päässeet testaamaan taitojaan myös muissa osaamissaan kielissä, kuten ranskassa ja saksassa.